Използвани машини от Suplex
Покупка

Шипорезни машини
Изпитани и тествани шипорезни машини

5 Машини
Име
Място
Текущо предложение
Брой предложения
Време на закриване
BALESTRINI PICO MD 2 CNC-Controlled Tenoning and Mortising Machine
Hull
1,000€
07-30-2019 11:59
0  предложения
30
SICAR GT4M Tenoning Machine
Espinelves
500€
09-26-2019 11:49
0  предложения
26
SEDGWICK Tenoner
Hull
180€
07-30-2019 11:57
0  предложения
30
CMC TM100 Tenoning machine
Longiano (FC)
закрит
0  предложения
FAGRIL Tenoner
Sant Arcangelo…
закрит
0  предложения

Машини, които сте гледали наскоро