Hodnotami k úspěchu:
Přebíráme odpovědnost

<h1 class="h2"><span style="font-size:10pt;">Hodnotami k úspěchu:</span><br />Přebíráme odpovědnost</h1>

Hodnoty pro lepší svět

Surplex prosazuje ze všech sil » udržitelnost a ochranu klimatu. Naše odpovědnost však sahá ještě dál. Zahrnuje férové jednání s našimi obchodními partnery, hmatatelný příspěvek k ekonomickému blahobytu v Evropě a respekt vůči našim zaměstnancům. Surplex tyto hodnoty důsledně prosazuje. Představují hlavní součást naší » vize.

Odpovědnost za zákazníky a partnery

Surplex propojuje kupující a prodávající na celém světě. Vaše důvěra je náš největší kapitál. Surplex proto jedná podle jasných principů, na které se všichni zákazníci mohou vždy spolehnout: Dodáváme bezpečné a kvalitní průmyslové zboží za tržní ceny. Jednáme transparentně a férově. Pokud máme různé názory, nalezneme společné řešení. S obchodními partnery jednáme vždy s respektem.

Důsledně sociální

Surplex zatím vytvořil v 16 evropských zemích cca 220 moderních, bezpečných a kvalifikovaných pracovních míst. Mimo jiné i ve strukturálně slabých zemích a regionech. Jako inovativní poskytovatel služeb e-commerce budeme k blahobytu Evropy přispívat i v budoucnosti. Přímou sociální odpovědnost přebírá Surplex iniciativami Daruj výtěžek se zálohovaných obalů a Daruj eurocenty. Výtěžek je určen pro spolek » Düsseldorfer Kindertafel e.V..

Respekt a tolerance
Respekt a tolerance

Das Členové týmu Surplex pocházejí z více než 20 zemí. Na globálních trzích představuje tato rozmanitost náš nejcennější zdroj. V naší » vizi jsme se shodli na kulturní toleranci a osobním aspektu jako základu každodenního vzájemného chování. Surplex podporuje všechny zaměstnance a nabízí spoustu benefitů. Od pružné pracovní doby přes penzijní pojištění až po management zdraví.

Hodnoty pro generace
Hodnoty pro generace

Osobní rozvoj našeho týmu podporujeme prostřednictvím různých iniciativ, např.:
• výhodná pracovní doba pro rodiny (umístění v nejlepší desítce v roce 2020)
• ergonomická pracoviště
• interní školení (HR Excellence Award 2020)
• iniciativy jako „Pohyblivá přestávka"
• bezplatný kurz jógy atd.