Zobrazit na mapě

Periferní zařízení a komponenty pro roboty

Vše pro opravy a rozšíření funkcí robotů 0 Počet položek
Bohužel nemáme žádné položky odpovídající vašemu vyhledávání.
Každý měsíc však přidáváme přes 5 000 nových položek, takže pro vás zanedlouho můžeme mít něco zajímavého.

Komponenty robotů pro průmyslové účely


Rejstřík:

  1. Průmyslové roboty a jejich periferní zařízení
  2. Průmyslové roboty a jejich komponenty
  3. Prostředí robotů
  4. Dodavatelé robotických součástí a dílů
Použité robotické komponenty 01

Průmyslové roboty a jejich periferní zařízení

Průmyslové roboty už neodmyslitelně patří do moderní výroby, kterou je těžké si bez nich představit. Mají celou řadu výhod. Kritikové jistě budou poukazovat na ztrátu pracovních míst, které automatizace zapříčinila, ale je zapotřebí si uvědomit, která konkrétní pracovní místa zvolna mizí. Průmyslový robot dokáže zastat práci, která je monotónní, nebezpečná a velmi těžká, a která dříve či později bude mít nevyhnutelně dopad na zdraví pracovníka, který ji vykonává.
  • Široká škála funkcí a velká bezpečnost
  • Volitelné nastavení os

check1 Kvalita check2 Široká nabídka check3 Individuální servis Roboty jsou samy o sobě zdrojem práce, protože vyžadují údržbu, manipulaci a vývoj. Robotika je tedy odvětví, které bude v budoucnosti vytvářet mnoho nových pracovních míst.

Průmyslové roboty a jejich komponenty

Existuje mnoho různých druhů průmyslových robotů, ale základní koncept zůstává stejný. Skládá se z pevného podpůrného rámu, který zajišťuje bezpečné ukotvení robotu. Uvnitř je pohon a operační systém. Roboty používají stejné pohony jako jiné průmyslové stroje. Mohou být pneumatické, elektrické i hydraulické, které se spoléhají na stejný pohon jako běžné stroje. Jednoduché kabely a specializovaná kinematika (např. u robotů typu SCARA) dostatečně kompenzuje jejich nižší rychlost, která je pro roboty, poháněné elektřinou, typická. Ta část robota, která se ve skutečnosti pohybuje a vykonává práci se nazývá chapadlo, nebo někdy též "robotické rameno". Tato periferní zařízení od sebe prakticky odlišují různé typy robotů - každý má jiné chapadlo, podle účelu, ke kterému slouží. Ačkoliv je osy pohybu teoreticky možné upravit, nejběžnější průmyslový robot je pětiosý.

Prostředí robotů

Použité robotické komponenty 02 Jednou z potíží, které průmyslový robot přináší, je nutnost mít vlastní výrobní prostor. Pro pracovníka může být přítomnost v místnosti s robotem velmi nebezpečná, protože pohyby chapadla jsou rychlé a silné. Je proto běžné, že průmyslové roboty pracují v uzavřeném prostoru.

Pevná klec zajistí, že nikdo omylem do pracovní zóny robotu nevstoupí. Pokud to jinak nejde, je možné nainstalovat na vstup do prostoru robotu bezpečnostní spínač, který okamžitě zastaví práci a pohyb robotu. K dispozici jsou dnes již také systémy, které umožní robotu rozpoznat, když do jeho prostoru někdo vstoupí a automaticky ukončit prováděnou činnost. Bezpečnostní opatření v prostotu okolo robotu je nutné předem dobře naplánovat a počítat také s určitou rezervou. Podle druhu pracoviště je samozřejmě možné učinit i další bezpečnostní opatření. Ta zároveň zabrání předčasnému opotřebení robotu. V prostředí kde se například lakuje či svařuje se speciální ochrana průmyslových robotů vřele doporučuje.

Dodavatelé robotických součástí a dílů

Doporučovaní výrobci robotické techniky jsou například IPR, SCHUNK a FIBRO.

Naposledy zobrazené položky

Sledované položky
Položka byla odstraněna. Vrátit