Rovnačky a odvíječky

1
Robustní stroje pro tvarování silných desek
Kategorie
Obnovit filtr Zobrazit položky
Zobrazit na mapě Zobrazení
Rovnačka a odvíječka WMW HMA250
shape
Česká republika, 511 01 Turnov - Daliměřice
Rovnačka a odvíječka WMW HMA250
Drát je základní a široce využívanou součástí ve většině oblastí průmyslu. Je to univerzální materiál a proto jsou možnosti jeho využití takřka nekonečné - je ho zapotřebí při výrobě forem, pružin, kabelů, stavebnin - ať už slouží jen jako pomocník nebo jako výrobní nástroj. Drát se nejčastěji vyrábí z mědi, niklu, oceli nebo hliníku a prodávají se v široké škále tloušťky a síly.
  • Používají se, aby se zabránilo možnému poškození drátu
  • Nejčastěji jsou automatické, ale k dispozici jsou i ruční odvíječky
  • Dramatické snížení rizika úrazu

Kvalita Široká nabídka Individuální servis Dráty se nejčastěji skladují a přepravují na kompaktních odvíjecích cívkách. Nicméně právě kvůli tomu je zapotřebí zařízení pro pozdější odvíjení a rovnání drátu. Při tom hrozí nebezpečí poškození a zohýbání drátu během odvíjení, obzvlášť, pokud ho provádíme manuálně nebo neodborně. Právě vysoké riziko poškození je důvodem vzniku speciální automatické rovnačky a odvíječky drátu (i ve velkých délkách). Předpokladem bylo, že pokud drát nebude vystaven manuálnímu poškození, zabrání se jeho deformaci.

Odvíječka drátu má nejrůznější stavbu podle technologické specifikace jejího využití a individuálních požadavků. I jejich ovládání je různé. Nejčastěji má odvíječka rotor, který je umístěn uvnitř cívky nebo kotouče. Ten se pak otáčí a jak se drát odmotává, další stroj zpracovává jeho volné smyčky. Pro obsluhu odvíječky a její nadřízené pracovníky je důležité zajistit, aby odvíječka běžela nepřetržitou, konstantní rychlostí. Jen tak je možné dosáhnout trvalé kvality výroby a zabránit poškození nebo zamotání drátu. Menší zařízení je možné ovládat ručně, většinou pákou, ale pro průmyslovou výrobu se většinou používají odvíječky, poháněné elektricky nebo hydraulicky, navíc jsou zpravidla plně automatizované. Odvíjení je možné regulovat u obou typů. Při výběru odvíječky záleží hlavně na tom, jaký druh drátu hodláme zpracovávat. jen tak se předejde jejímu poškození a předčasnému opotřebení.

Všeobecně se rovnačka drátu umisťuje přímo před místo, kde je odvíječka, takže k rovnání drátu dojde ihned po jeho odvinutí. Rovnačka drátu může mít mnoho podob a její účinnost závisí na tom, kterou si vyberete a jaký drát na ní chcete zpracovávat. Je důležité, aby bylo možné kdykoliv zastavit odvíjení drátu, aby se předešlo jeho poškození a právě z tohoto důvodu by měl stanici, kde se nachází odvíječka a rovnačka, obsluhovat pouze dobře proškolený pracovník. Jen tak bude proces rovnání a odvíjení drátu plynulý.

Stroje pro zpracování drátu jsou důležitou součástí výroby v mnoha průmyslových odvětvích. Existuje mnoho technologií, které jsou závislé na vysoce kvalitním, nepoškozeném drátu. i když se možná drát a jeho kvalita jeví mnoha firmám jako málo důležitý aspekt výroby, i ten nejmenší defekt může v takovém případě znamenat nekvalitní koncový výrobek nebo ještě hůře, úraz, pokud se takto nekvalitní drát použije v dílně.