Souřadnicové měřící stroje

6 Počet strojů

Přesná koordinační měřicí technologie pro zaručení kvality

Název zařízení
Lokalita
Nejvyšší nabídka
Počet podaných nabídek
Datum ukončení
COORD3 HERA 12.10.9 Coordinates-Measuring Machine
20,000€
08.05.2019 10:22
0  nabídky
08
BROWN & SHARPE PMM-C Souřadnicový měřící stroj
Neuenbürg
29,000€
10.04.2019 11:02
0  nabídky
10
MITUTOYO EURO M 776 3D Coordinate measuring machine
3,200€
09.04.2019 10:25
0  nabídky
09
ZEISS UC Souřadnicový měřící stroj
Brieselang
2,000€
03.04.2019 10:34
0  nabídky
03
ZEISS MC 850 Souřadnicový měřící stroj
Brieselang
2,000€
03.04.2019 10:54
0  nabídky
03
BROWN & SHARPE ETALON DERBY 454 Souřadnicový měřící stroj
Albbruck
1,800€
11.04.2019 09:52
0  nabídky
11

Souřadnicový měřicí stroj pro průmyslové použití


Rejstřík:

  1. Co je to souřadnicový měřicí stroj?
  2. Jak fungují souřadnicové měřící stroje?
  3. K čemu se používají souřadnicové měřící stroje?
  4. Práce se souřadnicovým měřícím strojem
  5. Dodavatelé souřadnicových měřicích strojů
Souřadnicový měřicí stroj 01

Co je to souřadnicový měřicí stroj?

Souřadnicový měřící stroj je zařízení, které se používá ke sledování kvality. Používá se ke kontrole komponentů a sledování rozměrů výrobku. Úroveň přesnosti tohoto stroje lze překonat jen laserovým měřicím zařízením. Jiný termín pro toto zařízení je souřadnicové měřicí zařízení.

Jak fungují souřadnicové měřící stroje?

Komponentem souřadnicového měřícího stroje je sonda, na které je upevněna buď robotická ruka s několika nápravami nebo vícenápravová kinematika. Sonda je natolik citlivá, že přijme signál i při sebemenším pohybu součásti. Přístroj pípne, pokud k tomu dojde. Prostřednictvím pohybu ramene robota může souřadnicový měřicí stroj vypočítat vzdálenost, kterou pokrývá sonda. To zajistí, že jsou zaznamenány přesné rozměry obrobku. Díky souřadnicovému měřícímu stroji můžeme měřit s přesnosti v rámci deseti tisíciny milimetru.
  • Stroj slouží ke sledování kvality
  • Používá se ke kontrole rozměrů produktu
  • Používá se v procesu výroby ohřívačů a motorů

check1 Kvalita check2 Široká nabídka check3 Individuální servis

K čemu se používají souřadnicové měřící stroje?

Existují dvě vlastnosti požadované u součásti, které umožňují sledování pomocí souřadnicového měřícího stroje. Jedna zahrnuje komponenty, které vyžadují vysokou úroveň schopnosti bezchybně mechanicky fungovat. To zahrnuje, hřídele, nápravy a skladování. Staticky nabité komponenty jako spojky a konektory tlakových trubek také vyžadují vysokou míru přesnosti. Tyto jsou použity např. ve výrobě ohřívačů a v chemickém průmyslu.

Souřadnicový měřicí stroj FARO v provozu Obráběcí stroje jsou sledovány také pomocí souřadnicových měřících strojů. Další součásti, které je třeba vyrobit s mírou přesností deseti tisíciny milimetru, jsou díly, které jsou vystaveny vysokým otáčecím rychlostem. Jedná se o díly pro letadlové turbíny nebo turbodmychadla pro motory s vnitřním spalováním. Podrobné informace o životnosti těchto vysoce namáhaných součástí lze určit pouze při sledování jejich rozměrů a záruce přesnosti.

Práce se souřadnicovým měřícím strojem

Souřadnicové měřící stroje nelze použít v hromadné výrobě pro 100 % kontrolu. Souřadnicové měření pomocí souřadnicových měřicích strojů trvá několik minut, a proto jsou efektivně použitelné pouze s definovanými vzorky. V souvislosti s propracovaným systémem pro zajištění kvality může tento stroj registrovat rozsah tolerance komponentu už na počátku. K tomu může dojít například prostřednictvím postupného opotřebení nástroje. Souřadnicové měřící stroje jsou velmi drahé.

Souřadnicový měřicí stroj 02 Sonda je obzvlášť drahé zboží a nedbalost při její manipulaci může snadno vést ke škodám. Proto by měl provádět souřadnicové měření jen specializovaný personál jako jsou průmysloví mechanici nebo operátoři řezacích strojů. Zaměstnanci, kteří nejsou oprávnění, by neměli mít žádný přístup k souřadnicovému měřícímu stroji. To je třeba posílit prostřednictvím zvláštních opatření, jako je např. klíč pro přístup k zařízení. Užitečným doplňkem souřadnicového měřicího stroje je otočný stůl. Ten provádí souřadnicové měření přesně pomocí monitorování poloměrů a zaoblení děr a soustružených dílů.

Dodavatelé souřadnicových měřicích strojů

Výrobce doporučuje souřadnicové měřicí stroje ZEISS, MESSWELK, WENZEL, MITUTOYO a THOME.

Souřadnicový měřicí stroj