Těžké soustruhy

2 Počet strojů

Soustruhy pro velké písty, váčkové hřídele, klikové hřídele, atd.

Těžké soustruhy jsou větší než ostatní druhy soustruhů, jako jsou hrotové nebo běžné soustruhy. Všechny jeho konstrukční díly jsou větší a robustnější (např. vřeteno, průměr soustružení, vzdálenost mezi hroty nebo délka obrobku). Z toho důvodu může tento speciální typ soustruhu přesně pracovat na velkých obrobcích o hmotnosti několika tun, jako jsou klikové hřídele pro lodní dieselový motor, cívky pro válcovny a další velké součástky. Použité těžké soustruhy a další soustruhy najdete za příznivé ceny na stránkách firmy Surplex, vašeho experta na použité stroje.
Název zařízení
Lokalita
Nejvyšší nabídka
Počet podaných nabídek
Datum ukončení
ARIS SNG1400 Těžký soustruh
St. Ingbert
52,900€
01.04.2019 10:15
0  nabídky
01
Schehr Meuselwitz DXWK 1000/3 CNC Roll Lathe
Mönchengladbach
 
na vyžádání

Těžké soustruhy pro průmyslové účely


Rejstřík:

  1. Speciální typ soustruhu: těžký soustruh
  2. Stavba typického těžkého soustruhu
  3. Co je nezbytné pro těžký soustruh?
  4. Dodavatelé těžkých soustruhů
Použitý těžký soustruh 01

Speciální typ soustruhu: těžký soustruh

Soustruh je stacionární stroj, který se používá k obrábění kusů, symetrických podle osy otáčení. Těžké soustruhy jsou speciálním typem soustruhu. Oproti malým a středním soustruhům může těžký soustruh pracovat i s obrobky o váze několika tun. Těžké soustruhy se používají při výrobě dříků, vačkových hřídelí a pístů například pro lodní motory, vodní kola nebo velké hydraulické stroje.
  • Použití při výrobě osově symetrických obrobků
  • Těžký soustruh je speciální typ soustruhu
  • Dokáže pracovat i s tělesy o váze několika tun

check1 Kvalita check2 Široká nabídka check3 Individuální servis

Stavba typického těžkého soustruhu

Těžký soustruh se všeobecně od klasického stolního soustruhu příliš neliší. Obrobek je upevněn mezi vřetenem a koníkem a pak s použitím elektromotoru roztočen a opracován. Tyto kroky se nedělají manuálně, ale řídí je předem připravený program. Rozměry těžkého soustruhu mohou být upraveny: záleží na velikosti, typu a tvaru tělesa. Je možné nainstalovat podpůrné nosníky, které zabrání tomu, aby se obrobek prohýbal a deformoval.

Třísky, které vznikají při práci s těžkým soustruhem, jsou všeobecně větší, než od běžných ručních soustruhů.
Těžký soustruh SEFAC v provozu I proto je zapotřebí těžké soustruhy efektivně utěsnit. Těžký soustruh, který není uzavřen, může pracovat jen s měkkými materiály nebo za nízké rychlosti otáčení. To znamená, že tyto soustruhy na kov vyžadují také odbornější údržbu a čištění. Těžké soustruhy jsou stroje, na kterých by neměli pracovat zaměstnanci bez patřičné odbornosti. Základem by mělo být vyučení v oboru, případně alespoň odborné zaškolení. Nástroje pro těžký soustruh a také obrobky, se kterými pracuje, jsou dražší, protože mohou být opracovány jen na speciálních strojích a pouze odbornými pracovníky.

Co je nezbytné pro těžký soustruh?

Těžký soustruh není samostatný stroj. Vždy musí být zařazen do již existující montážní linky s jinými stroji. Pro jeho provoz je nezbytné mít výrobní halu vybavenou mostovým jeřábem. Případně je možné používat také velký vysokozdvižný vozík. V takovém případě, je nutné zajistit, že bude okolo stroje dostatečný prostor pro manipulaci, ještě dříve, než těžký soustruh nainstalujeme. Další důležitou věcí je přesné nasazování a sundávání obrobků ze soustruhu - musí být vždy prováděno s ohledem na bezpečnost práce. Potřebujeme také elektrický proud a dostatečně velké zásobníky pro mazadla. Použitý těžký soustruh 02

Dodavatelé těžkých soustruhů

Nejvýznamnější tradiční výrobci těžkých soustruhů jsou firmy WALDRICH, ROTTLER a HERKULES. nedávno vstoupila na trh řada čínských výrobců. Z nich je neznámější pravděpodobně SHENYANG a WUXI WHITE EAGLE. V současné době se na výsluní se svými soustruhy na kov dostalo i Španělsko. největší dodavatelé jsou METALURGICA TORRENT, GORATU MAQUINAS HERRAMIENTA a DANOBAT.

Použitý těžký soustruh