Těžké soustruhy 1

Soustruhy pro velké písty, váčkové hřídele, klikové hřídele, atd.
Kategorie
Obnovit filtr Zobrazit položky
Zobrazit na mapě Zobrazení
Těžký soustruh SAFOP Leonard CNC 1000/1800 S
Těžký soustruh SAFOP Leonard CNC 1000/1800 S

Těžké soustruhy jsou větší než ostatní druhy soustruhů, jako jsou hrotové nebo běžné soustruhy. Všechny jeho konstrukční díly jsou větší a robustnější (např. vřeteno, průměr soustružení, vzdálenost mezi hroty nebo délka obrobku). Z toho důvodu může tento speciální typ soustruhu přesně pracovat na velkých obrobcích o hmotnosti několika tun, jako jsou klikové hřídele pro lodní dieselový motor, cívky pro válcovny a další velké součástky. Použité těžké soustruhy a další soustruhy najdete za příznivé ceny na stránkách firmy Surplex, vašeho experta na použité stroje.

Soustruh je stacionární stroj, který se používá k obrábění kusů, symetrických podle osy otáčení. Těžké soustruhy jsou speciálním typem soustruhu. Oproti malým a středním soustruhům může těžký soustruh pracovat i s obrobky o váze několika tun. Těžké soustruhy se používají při výrobě dříků, vačkových hřídelí a pístů například pro lodní motory, vodní kola nebo velké hydraulické stroje.
  • Použití při výrobě osově symetrických obrobků
  • Těžký soustruh je speciální typ soustruhu
  • Dokáže pracovat i s tělesy o váze několika tun

Kvalita Široká nabídka Individuální servis

Těžký soustruh se všeobecně od klasického stolního soustruhu příliš neliší. Obrobek je upevněn mezi vřetenem a koníkem a pak s použitím elektromotoru roztočen a opracován. Tyto kroky se nedělají manuálně, ale řídí je předem připravený program. Rozměry těžkého soustruhu mohou být upraveny: záleží na velikosti, typu a tvaru tělesa. Je možné nainstalovat podpůrné nosníky, které zabrání tomu, aby se obrobek prohýbal a deformoval.

Třísky, které vznikají při práci s těžkým soustruhem, jsou všeobecně větší, než od běžných ručních soustruhů. Těžký soustruh SEFAC v provozu I proto je zapotřebí těžké soustruhy efektivně utěsnit. Těžký soustruh, který není uzavřen, může pracovat jen s měkkými materiály nebo za nízké rychlosti otáčení. To znamená, že tyto soustruhy na kov vyžadují také odbornější údržbu a čištění. Těžké soustruhy jsou stroje, na kterých by neměli pracovat zaměstnanci bez patřičné odbornosti. Základem by mělo být vyučení v oboru, případně alespoň odborné zaškolení. Nástroje pro těžký soustruh a také obrobky, se kterými pracuje, jsou dražší, protože mohou být opracovány jen na speciálních strojích a pouze odbornými pracovníky.

Těžký soustruh není samostatný stroj. Vždy musí být zařazen do již existující montážní linky s jinými stroji. Pro jeho provoz je nezbytné mít výrobní halu vybavenou mostovým jeřábem. Případně je možné používat také velký vysokozdvižný vozík. V takovém případě, je nutné zajistit, že bude okolo stroje dostatečný prostor pro manipulaci, ještě dříve, než těžký soustruh nainstalujeme. Další důležitou věcí je přesné nasazování a sundávání obrobků ze soustruhu - musí být vždy prováděno s ohledem na bezpečnost práce. Potřebujeme také elektrický proud a dostatečně velké zásobníky pro mazadla.

Nejvýznamnější tradiční výrobci těžkých soustruhů jsou firmy WALDRICH, ROTTLER a HERKULES. nedávno vstoupila na trh řada čínských výrobců. Z nich je neznámější pravděpodobně SHENYANG a WUXI WHITE EAGLE. V současné době se na výsluní se svými soustruhy na kov dostalo i Španělsko. největší dodavatelé jsou METALURGICA TORRENT, GORATU MAQUINAS HERRAMIENTA a DANOBAT.