HYUNDAI

4 기계들

중고 CNC 선반들, 기계가공 센터들

이름
위치
입찰 수량
현재 입찰
마감 시간
HYUNDAI SPT-V500D Double-table CNC Machining Center
HYUNDAI SPT-V500D Double-table CNC Machining Center
10,000€
04-05-2019 10:14
0  입찰들
05
CNC 선반 HYUNDAI HIT-8S
CNC 선반 HYUNDAI HIT-8S
Calolziocorte
7,100€
04-09-2019 10:32
0  입찰들
09
CNC 기계가공 센터 HYUNDAI SPT-V30TD
CNC 기계가공 센터 HYUNDAI SPT-V30TD
3,800€
04-05-2019 10:27
0  입찰들
05
CNC 선반 HYUNDAI HIT 400G
CNC 선반 HYUNDAI HIT 400G
Zamudio
1,000€
03-28-2019 11:49
1  입찰
28