MARTIN

6 기계들

중고 슬라이딩 테이블 톱들, 수평 밀링 기계들, 경사 회전축 성형기들

이름
위치
입찰 수량
현재 입찰
마감 시간
경사 회전축 성형기 MARTIN T 26 DUO CONTROL
경사 회전축 성형기 MARTIN T 26 DUO CONTROL
Sheffield
5,350€
03-25-2019 10:51
6  입찰들
25
경사 회전축 성형기 MARTIN T 26
경사 회전축 성형기 MARTIN T 26
Ottobeuren
4,900€
04-10-2019 10:07
3  입찰들
10
수평 밀링 기계 MARTIN T 22
수평 밀링 기계 MARTIN T 22
Rellingen
3,500€
04-10-2019 10:45
0  입찰들
10
슬라이딩 테이블 톱 MARTIN T 72 A
슬라이딩 테이블 톱 MARTIN T 72 A
Landsberg-Erpf…
3,750€
04-10-2019 10:03
6  입찰들
10
MARTIN Spindle Moulder
MARTIN Spindle Moulder
Schwarzenfeld-…
300€
03-27-2019 10:09
6  입찰들
27
슬라이딩 테이블 톱 MARTIN T 72
슬라이딩 테이블 톱 MARTIN T 72
Lembruch
1,100€
03-25-2019 10:30
6  입찰들
25