REISHAUER

4 기계들

중고 공구 연삭 기계들, 연삭기들, 기어 절단 기계들

이름
위치
입찰 수량
현재 입찰
마감 시간
연삭기 REISHAUER NRK Thread
연삭기 REISHAUER NRK Thread
Manresa - Barc…
2,200€
04-02-2019 12:08
2  입찰들
02
REISHAUER OZA Gear Grinding Machine
REISHAUER OZA Gear Grinding Machine
Manresa
1,700€
04-02-2019 11:10
3  입찰들
02
REISHAUER OZA Gear Grinding Machine
REISHAUER OZA Gear Grinding Machine
Santpedor
1,500€
04-02-2019 12:09
1  입찰
02
REISHAUER AZO Gear Grinding Machine
REISHAUER AZO Gear Grinding Machine
Santpedor
1,750€
04-02-2019 11:28
0  입찰들
02