SCHEER

5 기계들

중고 상부 회전축 밀링 기계들, 베니어판 톱들

이름
위치
입찰 수량
현재 입찰
마감 시간
베니어판 톱 SCHEER FM8-3100
베니어판 톱 SCHEER FM8-3100
Bretzfeld
380€
04-10-2019 10:38
0  입찰들
10
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
Schwarzenfeld-…
130€
03-27-2019 10:36
3  입찰들
27
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER HM 17
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER HM 17
Schwarzenfeld-…
170€
03-27-2019 10:35
11  입찰들
27
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
Schwarzenfeld-…
50€
03-27-2019 10:27
1  입찰
27
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
상부 회전축 밀링 기계 SCHEER Lot of s
Schwarzenfeld-…
50€
03-27-2019 10:26
1  입찰
27