Naša filozofia

V našej filozofii sa dozviete, kto je Surplex ako organizácia a kam chceme smerovať. Predstavuje hodnoty, ktoré sú pre nás v spoločnosti Surplex dôležité, a poskytuje usmernenie pri rozhodovaní.

Filozofia spoločnosti Surplex bola vypracovaná v spolupráci s mnohými kolegami, s pomocou myšlienok a spätnej väzby rôznych zamestnancov na rôznych pozíciách a z rôznych oddelení. Takto čo najpresnejšie odráža spoločnosť Surplex a naše smerovanie vývoja a umožňuje vytvoriť si dobrú predstavu o tom, kto sme.

MODERNÝ SPÔSOB OBCHODOVANIA S POUŽITÝMI STROJMI
Sme spoločnosť riadená majiteľom pôsobiaca v oblasti elektronického obchodovania, ktorá sa špecializuje na obchodovanie s použitými drevoobrábacími a kovoobrábacími strojmi. Prepájame tradičné obchodné modely s online podnikaním a kombinujeme to najlepšie z oboch svetov. Tento prístup natrvalo zmenil obchodovanie so strojmi.

Naša história je rozvinutím myšlienky, ktorá nás sprevádza dodnes: Obchod s použitými strojmi riadime digitálne, pričom nestrácame zo zreteľa ľudský aspekt. Pretože osobný kontakt s našimi predávajúcimi a kupujúcimi je pre nás veľmi dôležitý.

Naša digitalizácia nie je len reakciou na všeobecný vývoj, ale naším hlavným cieľom. Je našou súčasťou a vždy aj bola. Už od roku 1999. Preto si uvedomujeme príležitosti, ktoré sa nám vďaka nej ponúkajú.
OBCHOD(OVANIE) JE OTÁZKOU DÔVERY
Podnikáme už dobrých 20 rokov a konáme vo vzájomnej dôvere. K našim zákazníkom pristupujeme tak, ako k sebe navzájom: ako k rovnocenným partnerom. Vieme, že k úspechu vedie viacero ciest.
SME ROZMANITÍ
Tak ako naši zákazníci z viac než 150 krajín sveta, aj my sme rôzni. Hovoríme viac ako 20 jazykmi a zastupujeme širokú škálu národností. Základom nášho tímu je rozmanitosť v každom ohľade. To nás posilňuje, pretože každý prispieva svojou osobnosťou, rôznymi aspektmi a schopnosťami.
NACHÁDZAME RIEŠENIE
Flexibilita je našou silnou stránkou. Naša rozmanitosť umožňuje prepájať rôzne zručnosti a spája nás. Preto dokážeme zvládnuť aj nezvyčajné výzvy. Nie sme dokonalí, ale vždy sme zapálení pre to, čo robíme. Tam, kde sú potrebné nové riešenia, ich vytvárame. Spoločne.
HOVORÍME A KONÁME SRDCOM A ROZUMOM
Či už ide o majiteľa, projektového manažéra alebo praktikanta, každý má u nás rovnakú hodnotu. Pretože každý prispieva k úspechu spoločnosti. Dobré nápady padajú u nás na úrodnú pôdu bez ohľadu na to, od koho pochádzajú. Komunikujeme osobne, otvorene a záväzne. To platí najmä pre náš proces obsadzovania voľných pracovných pozícií.