Dražby v rámci likvidácie

Dražby v rámci zatvorenia spoločnosti a v platobnej neschopnosti.

Hľadáte prebytočné používané strojové zariadenia spoločností v platobnej neschopnosti alebo takých spoločností, ktoré končia svoju prevádzku? Potom sa pozrite na naše aktuálne dražby v rámci likvidácie alebo navštívte naše trhovisko!

máj
11
Closure of a Workshop

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 05-11-2021, 14:00 Hod

05-11-2021,
14:00 hod

Posledná šanca! Dražte teraz!

položky: 40
máj
12
Bankruptcy of a Mould Manufacturer for Metal Sheets and Profiles

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 05-12-2021, 10:00 Hod

05-12-2021,
10:00 hod

Končí sa zajtra!

položky: 151
máj
14
Liquidation of a Tools Warehouse - Free Shipping to most European Countries!

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Piatok, 05-14-2021, 10:00 Hod

05-14-2021,
10:00 hod

položky: 115
máj
17
Factory Closure of an Automotive Supplier: Machinery for Processing of Aluminum Alloys

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Pondelok, 05-17-2021, 11:00 Hod

05-17-2021,
11:00 hod

položky: 130
Bankruptcy Color 4 Cotton: Selection of Valuable Textile Printing Machinery - BABCOCK - SCHMALEDURATE - ZIMMER & more

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Pondelok, 05-17-2021, 14:00 Hod

05-17-2021,
14:00 hod

položky: 52
máj
18
Closure of a Solid Wood Luxury Furniture Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 05-18-2021, 09:00 Hod

05-18-2021,
09:00 hod

položky: 366
máj
19
Bankruptcy No. 79/2020 - Court of Turin: Closure of an Exhibition Stands and Booths Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 05-19-2021, 09:00 Hod

05-19-2021,
09:00 hod

položky: 101
máj
21
Procedure No. 25453/17 - Court of Turin: Liquidation of Machine Dealer in Pinerolo - Tractors, Agricultural Equipment, Trucks & further Vehicles, Construction Machinery

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Piatok, 05-21-2021, 10:00 Hod

05-21-2021,
10:00 hod

položky: 133
máj
25
Closure of a Joinery
Nemecko, Neunkirchen

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 05-25-2021, 10:00 Hod

05-25-2021,
10:00 hod

položky: 52
Closure of a Tool Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 05-25-2021, 10:00 Hod

05-25-2021,
10:00 hod

položky: 74
Closure of a Workshop
Nemecko, Flensburg

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 05-25-2021, 14:00 Hod

05-25-2021,
14:00 hod

položky: 66
máj
27
Closure of an Advertising Technician and Display Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Štvrtok, 05-27-2021, 10:00 Hod

05-27-2021,
10:00 hod

položky: 59
Plant Closure of a Renowned Construction Machines Manufacturer
Novinka!

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Štvrtok, 05-27-2021, 10:00 Hod

05-27-2021,
10:00 hod

položky: 53
máj
28
Machinery from Closure of Several Joineries
Španielsko, various locations, permanently updated

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Piatok, 05-28-2021, 11:00 Hod

05-28-2021,
11:00 hod

položky: 30
jún
02
Closure of a Grinding Company
Nemecko, Schwenningen

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-02-2021, 10:00 Hod

06-02-2021,
10:00 hod

položky: 45
Closure of an Aluminum Die-Casting Foundry with In-House Mould Production

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-02-2021, 10:00 Hod

06-02-2021,
10:00 hod

položky: 165
Closure of a Tool Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-02-2021, 14:00 Hod

06-02-2021,
14:00 hod

položky: 77
jún
08
Closure of a Hungarian Metalworking Factory - auction without reserve prices!

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 06-08-2021, 09:00 Hod

06-08-2021,
09:00 hod

položky: 375
Bankruptcy Auction of a Grinding Technician
Novinka!

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 06-08-2021, 14:00 Hod

06-08-2021,
14:00 hod

položky: 44
jún
09
Bankruptcy Auction of a Steel and Container Manufacturer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-09-2021, 14:00 Hod

06-09-2021,
14:00 hod

položky: 92
jún
10
Closure of an Automotive Supplier
Španielsko, Torres de Elorz

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Štvrtok, 06-10-2021, 11:00 Hod

06-10-2021,
11:00 hod

položky: 16
jún
11
Bankruptcy No. 15/2020 - Court of Ivrea: Manufacturer of Tanning Drums for Tanneries
Novinka!

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Piatok, 06-11-2021, 10:00 Hod

06-11-2021,
10:00 hod

položky: 148
jún
15
Partial Dissolution of a Mechanical Engineer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Utorok, 06-15-2021, 14:00 Hod

06-15-2021,
14:00 hod

položky: 49
jún
23
Closure of a Joinery
Nemecko, Greifenstein

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-23-2021, 14:00 Hod

06-23-2021,
14:00 hod

položky: 69
jún
24
Closure of a Locksmith's Shop
Nemecko, Königsbronn

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Štvrtok, 06-24-2021, 10:00 Hod

06-24-2021,
10:00 hod

položky: 39
jún
28
Closure of a Mechanical Engineer

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Pondelok, 06-28-2021, 14:00 Hod

06-28-2021,
14:00 hod

položky: 54
jún
30
Closure of a Joinery
Novinka!
Nemecko, Immenstadt (Bavaria)

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Streda, 06-30-2021, 14:00 Hod

06-30-2021,
14:00 hod

položky: 62
júl
01
Closure of a Metal Processing Company

Dátum ukončenia dražby prvej položky:

Štvrtok, 07-01-2021, 10:00 Hod

07-01-2021,
10:00 hod

položky: 90

Platobná neschopnosť

Platobná neschopnosť sa vzťahuje na dlžníka, ktorý je neschopný plniť si svoje platobné záväzky voči jednému alebo viacerým veriteľom. Neschopnosť dodržiavať lehoty splatnosti, nedostatok likvidity a vysoká úroveň zadlženosti môžu spôsobiť platobnú neschopnosť.

Výhody dražby v rámci likvidácie?

Majetok postihnutej spoločnosti obsahuje všetky položky inventáru, tzn. strojové zariadenia, nábytok, vozidlá atď. Likvidátor má povinnosť zorganizovať predaj týchto položiek s cieľom čo najlepšie uspokojiť nevyrovnané pohľadávky veriteľov. Dražba v rámci likvidácie je veľmi efektívna metóda ako likvidáciu uskutočniť. Vysoko kvalitné používané zariadenia, ktoré sa osvedčili vo výrobe, ako napríklad vŕtačky, píly a smerovače správcu zaujímajú najviac. Tieto zariadenia môžu produkovať vysoké príjmy a môžu pomôcť rýchlo splatiť dlžné sumy.

Na druhej strane, dražba v rámci likvidácie môže ponúknuť prípadnému kupujúcemu veľa výhod. Na takejto dražbe je možné kúpiť plne funkčné používané strojové zariadenia za veľmi výhodných podmienok pre kupujúceho. Vo väčšine prípadov je konečná cena výrazne nižšia ako aktuálna trhová cena porovnateľných zariadení.

Tento faktor nízkonákladovosti je dôležitým hľadiskom, zvlášť pre menšie spoločnosti; modernizácia továrne, rozširovanie alebo náhrada poškodených zariadení sa dá zorganizovať v krátkom čase s relatívne nízkou výškou investície. Ďalšou výhodou takejto dražby je rýchla dostupnosť zariadení. Vďaka tomu môže spoločnosť rýchlo a efektívne reagovať na zvýšenie dopytu na trhu alebo rozšíriť súčasný sortiment výrobkov. Okrem týchto benefitov majú zariadenia z dražby v rámci bankrotu aj ten benefit, že sú priamo z výrobnej linky, a teda riadne fungujú a sú dobre udržiavané. Nové zariadenia si spravidla vyžadujú isté obdobie na zabehnutie s cieľom zabezpečiť riadnu prevádzku. Takejto strate cenného výrobného času môžete predísť zakúpením používaného zariadenia.

Sledované položky
Položka bola odstránená. Vrátenie späť