Laminovací linky 1

Laminovačky pro dýhovací dřevovláknité desky
Kategorie
Obnovit filtr Zobrazit položky
Zobrazit na mapě Zobrazení
Laminovací linka BÜRKLE PLUS NORDSON RCL

Výraz laminování znamená pokrytí základního materiálu tenkou vrstvou fólie, barvy, dýhy nebo plsti. V materiálovém strojírenství slouží laminování pro tvorbu vrstvy nátěru. I když jde o těsně přiléhavou vrstvu, lze ji zase odstranit. Vrstva ale znamená stálou svázanost mezi základním materiálem a vrchní vrstvou. Lakování, chromování a galvanizace jsou ve výrobním procesu používány pro tvorbu trvalých vrstev.
  • Výraz laminování znamená pokrytí základní vrstvy materiálu tenkou průsvitnou vrstvou
  • Laminovací linky se využívají ke zlepšení vizuální kvality levných, základních materiálů
  • Laminovací linky obvykle pracují automaticky

Kvalita Široká nabídka Individuální servis Laminování je termín, který je používán při aplikaci svrchních vrstev snímatelnými materiály, jako jsou fólie. Odstranění svrchní vrstvy z laminovaného výrobku se nazývá odlaminování, a jsou na to používány speciální stroje.

V laminovací lince je válec s laminovacím materiálem, například s lakem nebo ochrannou vrstvou, která je upnuta na jmenovaném přístroj. Laminovací materiál z tohoto válce je stlačen na základní materiál pomocí lisovacího válce. Potom v závislosti na laminovacím procesu jsou přidávána buď lepidla nebo horká pára. Ve výsledku je možné předpokládat nepřetržitou výrobu nebo hromadnou výrobu stejně vysoce kvalitních laminovaných výrobků. Je ale nepodstatné, zda je výrobní proces ukončen laminovacím procesem. V závislosti na požadovaném výrobku je také možné dvojité nebo mezivýrobní laminování. Například během výroby ochranného skla je proces laminování ukončen ve střední fázi. Vrstva lepidla je mezi dvěmi tabulkami skla, a v případě, že by se okno rozbilo, nedojde k nekontrolovanému vysypání skla.

Laminovací linka je především využívána ke zlepšení vizuální kvality levných, základních materiálů. Díky laminovacím linkám, které mohou být posléze využity k rozvoji škály konečných výrobků, se tyto materiály mohou stát výrobky vysoké kvality. Jedno z hlavních využití laminovací linky je dýhování stlačené dřevotřískové nebo dřevěné desky nábytku a laminování v oblasti výroby podlah. Avšak existuje i další oblast, kde se laminování běžně využívá: ve výrobě ochranného skla. Další příklady jsou laminování dřevěných, umělohmotných nebo kovových plátů výstražnou barvou, nebo odrazové vrstvy výstražných značek.

Laminovací linky obvykle fungují automaticky. Pro jejich instalaci a údržbu je nezbytná přítomnost školeného a dobře instruovaného pracovníka. Díky rychlosti práce laminovacích linek musí být jejich instalace provedena správně (obzvláště během tepelného laminování), jinak může být výrobek rychle zničen. Pracovníci používající laminovací linku musí být schopní rychle rozpoznat poruchu a zastavit stroj ve správném okamžiku. Přepínání spodního materiálu a laminátu je nenáročné a může být provedeno jakýmkoli instruovaným pracovníkem.

Známí dodavatelé laminovacích linek jsou: TUENKERS VORWAERTS, PAPERPLAST, ASITRADE a SAMED REBORD. Široká škála listových laminovacích linek je dostupná u firmy: STOCK. Výkonné laminovací linky jsou k dostání u firmy: STEINEMANN.