Použité stroje Surplex
Prodej Surplex Trust
Smooth auction process - Surplex informs you about the current situation: more information

Tlakové licí stroje

Stroje pro odlévání pod tlakem od renovovaných výrobců 0 Počet strojů
Kategorie
Vaše vyhledávání
Bohužel nemáme žádné stroje odpovídající vašemu vyhledávání.
Každý měsíc však přidáváme přes 5 000 nových položek, takže pro vás zanedlouho můžeme mít něco zajímavého.

Tlaková zařízení pro průmyslové využití


Rejstřík:

  1. Co tlaková zařízení dovedou?
  2. Jak tlakové licí stroje fungují?
  3. Kdo tlakové licí stroje dodává?
Tlakový licí stroj 01

Co tlaková zařízení dovedou?

Tlaková zařízení jsou používána k efektivní hromadné výrobě kovových výrobků. Tlakové licí stroje jsou známé svou rychlostí a přesností. Výhodou výrobního procesu tlakových licích strojů je fakt, že výrobek může být vyroben jen ve dvou fázích. Od tekutého kovu až po konečný výrobek je nutná jen doprava a výrobní část. To znamená, že je tento proces velmi efektivní, a to obzvláště u výrobků vyrobených z oceli, které musí být před tím, než jsou znovu zformovány, nejprve odlity, frézovány, rozřezány a označeny. Nevýhodou je omezená mechanická kapacita a omezená volba materiálů, které lze odléváním zpracovat.
  • Jsou používány pro efektivní hromadnou výrobu kovových výrobků
  • Technika tlakových zařízení je známá pro svou rychlost a přesnost
  • Hliníkové pláty jsou obvykle vyráběny tlakovými licími stroji

check1 Kvalita check2 Široká nabídka check3 Individuální servis
Mohou být využívány pouze materiály s nízkým bodem rozpouštění, jinak nemůže začít trvalé formování z oceli. Výrobky, které se typicky vyrábí těmito licími stroji jsou hračky, kuchyňské náčiní nebo části strojů a motorů. Hliníkové pláty jsou obvykle vyráběny užitím tlakových licích strojů. Kvůli vysokému bodu rozpouštění oceli nemůže být tento materiál na tlakových licích strojích zpracováván.

Jak tlakové licí stroje fungují?

Tlakový licí stroj 02 Je třeba se rozhodnout mezi horko-komorovým a studeno-komorovým tlakovým licím strojem. V průběhu obou typů výroby je materiál v tekutém stavu vstřikován do pevných ocelových forem. Po vytuhnutí se forma oddělí a konečný výrobek může být vyjmut. Během horko-komorového odlévání je tavicí komorová část stroje zvláště uzavřená do tlakového zařízení. Výhodou horko-komorových tlakových zařízení je jejich vysoká rychlost, produktivita a efektivnost. Nevýhodou je vysoká zátěž mechanických částí, které se nacházejí ve spodní části a jsou v kontaktu s tavením. To vede k vysoké míře opotřebení. Dochází k velkému zahřívání horko-komorových tlakových strojů, proto by měly být v pracovním chodu chráněny. Studeno-komorová tlaková zařízení jsou mezi výrobní rafinací a odléváním odděleny.

Nezahřívají se do velké míry jako horko-komorová zařízení a nemají tak velké tempo výroby. Tlakový licí stroj 03 Výrobky vyrobené odléváním mají velkou prostorovou přesnost a rovný povrch. Díky své hladké vnitřní struktuře a použitému materiálu nejsou naistalovány tak, aby odolávaly vysoké statické a dynamické síle. Výjimkou je výroba hliníkových kol. Díky speciálnímu vzhledu a síle tlustostěnného materiálu může nastoupit příčná síla prostřednictvím zrychlení. Mechanický tlak odlévání je stále následně upravován, aby se zlepšily jeho mechanické vlastnosti. Obecně pracují oba druhy strojů plně automaticky. Pracovníci mohou být najímáni pouze pro přepravu naplněných kontejnerů, které obsahují konečný výrobek a pro přípravu prázdných kontejnerů. I když je obsluha tlakových zařízení jednoduchý úkol, měli by být pracovníci proškoleni o bezpečnostních požadavcích ještě před tím, než budou pracovat v jejich blízkosti.

Kdo tlakové licí stroje dodává?

Tlakové licí stroje jsou součástí sortimentu firem OSKAR FRECH, COLOSIO a BÜHLER AG.

Tlakový licí stroj

Naposledy zobrazené stroje

Seznamu sledovaných
Položka byla odstraněna. Vrátit