Přebíráme odpovědnost
Přebíráme odpovědnost
Přebíráme odpovědnost
Přebíráme odpovědnost

Udržitelnost jako obchodní model

Hospodářství budoucnosti bude oběhové hospodářství. Hospodářství, ve kterém se budou výrobky co nejekologičtěji vyrábět, co nejdéle používat a pokud možno kompletně recyklovat. Celosvětový obchod s použitými stroji představuje již dnes důležitý příspěvek k dosažení tohoto cíle oběhového hospodářství.

Každý použitý stroj, který se prodá na surplex.com, šetří v porovnání s výrobou nových strojů značné množství CO2 a surovin. Zhruba 55 000 strojů a vybavení provozů, které se ročně vydraží, představuje snížení uhlíkové stopy o přibližně 1300 tun ročně – a to je opravdu slušný příspěvek k trvalé udržitelnosti! Méně se sešrotuje a více se znovu použije. Naše aukční platforma vdechne nový život i letitým strojům. Na světovém trhu se najde smysluplné využití pro téměř každý výrobek.

Kupujícím a prodávajícím tím pomáháme, aby také splnili své cíle udržitelnosti. I samotný proces prodeje je díky našim službám stále více bezkontaktní a téměř bezemisní. Když se prodej strojů dokonale připraví a hladce provede, odpadá spousta cestování po celém světě. Nakonec profitují nejenom prodávající a kupující, ale i planeta.

Odpovědnost za lepší svět

Ekologická udržitelnost je hlavní, nikoli však jediný aspekt podnikatelské odpovědnosti. Ta zahrnuje férové jednání s našimi obchodními partnery, náš příspěvek k ekonomickému blahobytu a respekt vůči našim pracovníkům. Surplex tyto hodnoty důsledně prosazuje. Představují hlavní součást naší » vize.

Zákazníci a partneři
<h6>Zákazníci a partneři</h6>

Surplex propojuje kupující a prodávající na celém světě. Vaše důvěra je náš největší kapitál. Surplex proto jedná podle jasných principů, na které se všichni zákazníci mohou vždy spolehnout: Dodáváme bezpečné a kvalitní průmyslové zboží za tržní ceny. Jednáme transparentně a férově. Pokud máme různé názory, nalezneme společné řešení. S obchodními partnery jednáme vždy s respektem.

Udržitelnost
<h6>Udržitelnost</h6>

Naše iniciativa udržitelnosti zahrnuje např. sdílená kola, zvýhodněné jízdenky MHD, energeticky optimalizované osvětlení administrativních prostor a nepoužívání plastových lahví. S pomocí iniciativy » Review Forest nechává Surplex za každé hodnocení svých zákazníků na Google zasadit jeden strom pro zlepšení bilance CO2. V projektu » Extenzivní sady se Surplex jako partner organizace na ochranu přírody NABU zasazuje o zachování přirozené biodiverzity.

Hospodářství a společnost
<h6>Hospodářství a společnost</h6>

Surplex vytvořil zatím ve 15 evropských zemích cca 200 moderních, bezpečných a kvalifikovaných pracovních míst. Mimo jiné i ve strukturálně slabých zemích a regionech. Jako inovativní poskytovatel služeb e-commerce budeme k blahobytu Evropy přispívat i v budoucnosti. Přímou sociální odpovědnost přebírá Surplex iniciativami Daruj výtěžek se zálohovaných obalů a Daruj eurocenty. Výtěžek je určen pro spolek » Düsseldorfer Kindertafel e.V.

Tým Surplex
<h6>Tým Surplex</h6>

Členové týmu Surplex pocházejí z více než 20 zemí. Na globálních trzích představuje tato rozmanitost náš nejcennější zdroj. V naší » vizi jsme se shodli na kulturní toleranci a osobním aspektu jako základu každodenního vzájemného chování. Surplex podporuje všechny zaměstnance a nabízí spoustu benefitů. Od pružné pracovní doby přes penzijní pojištění až po management zdraví.

Příklad z praxe (1)
<h6>Příklad z praxe (1)</h6>

Velké změny začínají malými krůčky, například iniciativa udržitelnosti v Surplexu:
projekt extenzivních sadů (viz obrázek);
• iniciativa Review Forest;
• sdílená kola Surplex;
• zvýhodněné jízdenky MHD;
• box pro recyklování starých mobilních telefonů atd

Příklad z praxe (2)
<h6>Příklad z praxe (2)</h6>

Osobní rozvoj našich pracovníků podporujeme různými nabídkami, např.:
• výhodné modely pracovní doby pro rodiny
(v roce 2020 umístění v nejlepší desítce);
• ergonomická pracoviště;
• další interní vzdělávání
(HR Excellence Award 2020);
• „přestávka s pohybem " a další iniciativy.