Hulp / Veelgestelde vragen surplex.com

1. Registeren

U moet zich registreren op onze website, als u aan een van onze veilingen deel wilt nemen, als u artikelen aan ons wilt aanbieden, als u een vraag over een artikel stelt of als u extra mogelijkheden, zoals de observatielijst, wilt gebruiken.
Registratie op onze website is gratis. Er zullen alleen kosten in rekening gebracht worden als u een bindend bod doet en als uw bod succesvol is.
Uw mobiele telefoonnummer kan ook handmatig achteraf geverifieerd worden. Neem contact op met onze klantenservice +49 211 – 4227370.

2. Veilingen

De hamerprijs moet worden vermeerderd met een premie, waarvan de hoogte op de betreffende artikelpagina's wordt vermeld. Afhankelijk van de artikelbeschrijving komen er mogelijk extra kosten voor demontage en verladen bij. De BTW is niet van toepassing op bedrijven uit EU-lidstaten die een geldig BTW-nummer hebben en niet in eigen land inkopen. In geval van kopers uit niet-EU-landen wordt geen BTW in rekening gebracht, mits de export volgens de regels wordt uitgevoerd. In sommige Europese landen wordt op de handelsfactuur een waarborgsom, gelijk aan de BTW van het desbetreffende land, in rekening gebracht. Na terugzending van de leverdocumenten na de levering, wordt de waarborgsom terugbetaald. Onze medewerkers geven u graag advies voordat u tot koop overgaat.
Om op onze website mee te kunnen bieden, hoeft u alleen maar te registreren en de speciale veilingvoorwaarden te accepteren voordat u aan de veiling deelneemt.
Als u niet op onze website kunt inloggen, gebruik dan onze service voor vergeten wachtwoorden. Als u nog steeds problemen heeft met inloggen, neem dan contact op met onze klantenservice: +49 211 – 4227370.
Als er nog geen bod op een artikel is gedaan, is dit in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Neem contact op met de betreffende contactpersoon.
De biedagent zal automatisch voor u geactiveerd worden. U hoeft alleen maar het maximum bod in het desbetreffende veld in te voeren en het systeem zal stapsgewijs het bod voor u verhogen. Bijvoorbeeld: het huidige hoogste bod is € 15.000, het volgende minimum bod is € 16.000 – het systeem zal uw bod verhogen met € 1.000. Als uw maximum prijs € 20.000 is voor een object, dan voert u € 20.000 in en de biedagent zal stapsgewijs uw bod verhogen met € 1.000.
Gewoonlijk ontvangt u nog op de dag van de veiling onze factuur per e-mail. Als een veiling 2 of meer dagen in beslag neemt, is het mogelijk dat u de factuur pas op de laatste veiligdag ontvangt. Als u de factuur hebt voldaan, ontvangt u van ons informatie over locatie en tijd om het gekochte artikel af te halen. Over het algemeen dient u het vervoer zelf te regelen, maar desgewenst zullen onze collega's u graag een offerte voor het transport toesturen.
Bedragen tot € 2.000,- kunt u via PayPal of per kredietkaart betalen. U vindt uw rekeningen op onze homepage als u bent ingelogd onder "Mijn account", "Mijn rekeningen". Als u per PayPal wilt betalen, vindt u daar de bijbehorende link. De bankrelatie voor een overschrijving vindt u op uw rekening. Onder "Betaalmethodes" in uw profiel kunt u bovendien uw kredietkaartgegevens (MasterCard en Visa) toevoegen, zodat u ook daarmee kunt betalen. Currently online betaling voor producten uit de landen van Frankrijk, Zwitserland en Spanje is niet mogelijk.
Om een factuur met 0% BTW te ontvangen, zijn, naast een geldig BTW-nummer, ook documenten voor de belastingkantoren (afleveringsbewijzen) in de betreffende landen vereist. De volgende landen vragen momenteel om een waarborgsom gelijk aan de toepasselijke BTW: Polen, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, België, Oostenrijk, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Slovenië, Finland, Zweden en Kroatië. Voor kopers van buiten de EU is alleen een bewijs van correcte gesloten uitvoerdocumenten noodzakelijk. Voor alle andere verkopen zijn voor de terugbetaling van de waarborgsom een volledig ingevuld CMR-document, de transportfactuur van een onafhankelijke vervoerder en het bewijs van betaling van de transportfactuur vereist. Bovendien is, in zoverre Surplex het vervoer van de goederen uitvoert, voor de terugbetaling van de waarborgsom alleen het CMR-document vereist. Afhankelijk van de eisen van het land van waaruit de goederen worden verkocht, wordt het CMR-document soms ook per post met originele handtekening en stempel geëist. Na succesvolle controle van de documenten wordt de waarborgsom terugbetaald of, op verzoek van de klant, op diens rekening bewaard voor toekomstige aankopen.
De ophaaltijd wordt doorgaans aangegeven in de speciale veilingvoorwaarden of in de machinebeschrijving.
De onkostenvergoeding van een industrieveilinghuis wordt premie genoemd. Deze wordt op de betreffende artikelpagina's vermeld. De koper moet voor de totale prijs rekening houden met deze premie.
Sommige machines kunnen niet worden gecontroleerd door onze projectmanagers, omdat ze niet in staat zijn om het apparaat in te schakelen. In deze gevallen kunnen wij de functionaliteit van de machine niet garanderen.
Voor bepaalde items van deze veiling zijn minimumprijzen vastgesteld! Indien de minimumprijzen niet zijn bereikt, wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de hoogste biedingen. Hij/zij beslist dan om de posities wel of niet tegen de bereikte prijzen te verkopen. Indien de opdrachtgever/verkoper akkoord gaat met de verkoop tegen het bestaande hoogste bod of een andere prijs voorstelt, zal de hoogste bieder hiervan binnen twee werkdagen op de hoogte worden gesteld. De hoogste bieder blijft tot 48 uur na het einde van de veiling van het artikel waarop hij geboden heeft, aan zijn bod gebonden, ongeacht of er al dan niet contact met hem/haar is opgenomen. Indien de minimumprijs voor een item nog niet is bereikt, wordt dit in het biedingsvenster vermeld.
Top Lot: Artikelen met persoonlijke aanbeveling.
Hot Lot: Artikelen waar veel vraag naar is (10 of meer biedingen).
Tip: Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
Neem in acht dat wij voor de artikelen in de veiling meestal geen bewijzen van oorsprong en preferentiële documenten zoals EUR-1 of verklaringen van oorsprong op de factuur kunnen afgeven, omdat wij hiervoor niet over de wettelijk vereiste voorlopige documenten beschikken. De ongeoorloofde afgifte en het ongeoorloofde gebruik van preferentiële bewijzen kunnen strafbaar zijn in het kader van belastingontduiking of medeplichtigheid aan belastingontduiking.
Technische papieren of documenten en (verdere) toebehoren zijn niet verplicht in de leveringsomvang inbegrepen. Ze zijn alleen inbegrepen als ze allebei in de artikelbeschrijving worden vermeld. Indien u vragen heeft hierover, neemt u dan contact op met de verantwoordelijke projectmanager.

3. Demontage- en vrachtkosten (D+V)

D+V omvat: Gereedmaken, demonteren, verpakken, leveren, verladen, ladingsborging, documentatie. Let op: We verladen alleen op de vrachtwagen en de goederen worden alleen daarvoor klaargemaakt. De zeevrachtverpakking en containerstuwage moeten worden georganiseerd in de zeehaven. De demontageteams ter plaatse helpen degene die de lading afhaalt bij het vastzetten van de lading. Degene die de lading afhaalt, moet de middelen voor het vastzetten van de lading ter beschikking stellen.
Dit betekent dat demontage- en vrachtkosten verplicht zijn. Dit komt omdat deze kosten zijn opgenomen in de algemene projectkosten. Zij worden dus gemaakt ongeacht de hamerprijs en de wijze van afhalen. Dit betekent dat zij ook worden geraamd voor personen die zelf afhalen. Want zelfs als bijvoorbeeld het verladen en de ladingsborging door de klant worden uitgevoerd, zijn er al andere voorafgaande werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de demontage en verpakking.
De D+V-kosten zijn sterk afhankelijk van lokale omstandigheden, regionale prijsstructuren en niet in de laatste plaats van de daadwerkelijke inspanningen. Het kan voorkomen dat voor vergelijkbare artikelen verschillende D+V-kosten ontstaan, bijvoorbeeld als er voor artikel 1 aanmerkelijk meer werkzaamheden zijn verricht dan voor artikel 2.
Hetzelfde geldt voor volledig verschillende artikelen. Daarom kunnen er voor een verondersteld "gemakkelijk" artikel hogere D+V-kosten ontstaan dan voor een verondersteld "moeilijker" artikel.
Voor bepaalde artikelen biedt Surplex u twee mogelijkheden om uw machine te demonteren. Als u niet voor onze optie hebt gekozen, wordt het 'vanaf de basis' verkocht. 'Vanaf de basis' betekent dat u verantwoordelijk bent voor het demonteren en verladen van de machine in uw voertuig. Vloertransportvoorzieningen en gereedschap zijn niet ter plaatse aanwezig en moeten door uzelf worden georganiseerd.
De D+V-kosten zijn in het algemeen al zichtbaar bij het begin van de veiling van het artikel, en moeten altijd worden opgeteld bij de hamerprijs. Daarom moet u altijd rekening houden met de D+V-kosten bij uw biedingen.

4. Transport

In principe bent u verantwoordelijk voor het organiseren van het transport. Op verzoek willen wij nagaan of wij de geveilde goederen voor u kunnen verzenden.
Het samenvoegen van goederen van verschillende locaties is niet mogelijk. Vanwege redenen van aansprakelijkheid moeten de goederen rechtstreeks op de locatie worden geladen.
De geplande afhaalperiode is te vinden in de bijzondere veilingvoorwaarden. Na ontvangst van de betaling informeert de verantwoordelijke medewerker u over de exacte afhaalperiodes en spreekt deze met u een afhaaldatum af.
"Laden op vrachtwagen/vrij laden vrachtwagen" betekent voor u als klant dat ons team op het laadpunt de juiste expeditie-afhaling voorbereidt en het op het door u ter beschikking gestelde voertuig verlaadt. Wij voeren ook graag het transport voor u uit, gelieve contact met ons op te nemen vóór de veiling of na de veiling van de goederen.
Als de goederen geschikt zijn voor pakketverzending, ontvangt u een bijbehorende transportofferte.
De bewijslast varieert afhankelijk van het land waar het artikel is gelegen. Indien in de bijzondere veilingvoorwaarden geen uitgebreide specifieke informatie is opgenomen, geldt de bewijsplicht overeenkomstig de thans geldende EU-verordening.
In het algemeen is de uitvoer in de buitenlandse handel de grensoverschrijdende verkoop van goederen of diensten van het eigen land naar het buitenland. Als de plaats van laden en lossen in de EU is gelegen, is uitvoer niet nodig. Indien de plaats van lading en lossing in twee verschillende economische zones is gelegen, is uitvoer noodzakelijk. Surplex voert een uitvoercontrole uit voor alle artikelen die naar een derde land worden verkocht. De tariefbepaling en het opstellen van de uitvoerpapieren worden steeds door Surplex verzorgd. Surplex verzorgt ook de aanvraag van uitvoervergunningen, indien deze noodzakelijk zijn. De uitvoerdocumenten zijn ofwel direct beschikbaar wanneer de goederen worden verladen, ofwel moeten zij bij een douaneagent worden verkregen nadat de goederen door de douane zijn geïnspecteerd (ook wel multistop genoemd). Meer informatie krijgt u voordat u de goederen afhaalt. De koper is verantwoordelijk voor het naleven van de invoerbepalingen en het aanvragen van invoervergunningen en het opstellen van transitdocumenten.

5. Verkoop

U kunt machines te koop aanbieden door een e-mail met foto's en technische gegevens te sturen naar info@surplex.com. Een medewerker van ons team zal kort daarna contact met u opnemen.
Alles centraal bij één partij. Voor zowel verkopers als kopers zorgt Surplex voor de vakkundige demontage, facturering, douanecontroles, het opstellen van de documenten en het tijdig afhandelen van de transactie - en dat in meer dan 20 talen.

Heeft u nog steeds vragen?
Wij helpen u graag. Neem contact op met Surplex

Items op volglijst
Item verwijderd. Ongedaan maken