1 / 4

Ponúknite nám svoju položku

Pred uzavretím obchodu majte na pamäti, že spoločnosť Surplex vzhľadom na aktuálne embargo neprijíma žiadne platby z Iránu či iránskych bánk. Na účasť na aukciách spoločnosti Surplex a úspešné uzavretie obchodu je nevyhnutná možnosť platby mimo Iránu. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste nás bezpodmienečne informovali, pokiaľ má Váš tovar mať cieľové miesto určenia v Iráne, aby sme mohli zabezpečiť korektnú realizáciu Vašej obchodnej transakcie z právneho hľadiska.
Pred uzavretím obchodu majte na pamäti, že spoločnosť Surplex poskytuje zmluvy na akreditívy (letter of credit) na zabezpečenie obchodu až od sumy 50 000 €. Pokiaľ je akreditív (letter of credit) nevyhnutnou podmienkou importu tovaru do Vami plánovanej cieľovej krajiny, žiadame Vás, aby ste obchody na sumy nižšie ako 50 000 € neuzatvárali.