Това е Surplex

Онлайн търгове
Онлайн търгове
Пълно обслужване
Пълно обслужване
Седалище (Германия)
Седалище (Германия)

Добавена стойност за нашите клиенти

Surplex е управлявано от собствениците си предприятие за електронна търговия, което е специализирано в дигиталните търгове за машини втора употреба. Ние комбинираме дигиталната компетентност с персоналното обслужване и по този начин създаваме мост между предимствата на онлайн търговията и силните страни на традиционната търговия с машини. Част от това е » директната продажба (Direct Sales), която се предлага от много малко аукционни къщи и която допълва нашето всестранно обслужване.

Дигитално ДНК - от 1999 г.

Нашата дигитална компетентност намира своя израз в изключително успешната платформа за търгове surplex.com, която функционира онлайн още от 1999 г. Тя постоянно се развива и модернизира, така че продавачите и купувачите могат веднага да се възползват от новите технически достижения. Още от основаването на компанията ние работим за дигитализацията на търговията с употребявани машини. В полза на всички клиенти в 170 страни по целия свят.

Персонално обслужване

Тъй като хората са тези, които търгуват с машините, ние не само постоянно инвестираме в техническите иновации, а и все повече усъвършенстваме нашите персонални услуги. Ценим много личния контакт и говорим повече от 20 езика. Около 200 експерта в цяла Европа подпомагат и подкрепят както продавачите, така и купувачите, във всички етапи на процеса на покупко-продажба.

Единствени в Европа

Като единствена европейска аукционна къща за индустриални стоки Surplex предлага на своите клиенти цялостно обслужване. Единствено ние предлагаме единна услуга за организиране на демонтаж, транспорт и митническо оформление. Ще изпразним всеки работен цех - за най-кратко време. Ние продаваме производствено оборудване по целия свят - на най-добрата цена. Под търговската марка » Valuplex (Английски) ние съставяме специализирани оценки.

Нашата цел
Нашата цел

С предприемачески дух за по-добър свят

По-добрият свят е по-устойчив свят. Ние изграждаме нашия бизнес модел, като даваме нов живот на дълготрайните активи и по този начин подпомагаме екологичното равновесие. Всяка машина втора употреба, която продаваме, спестява вредни емисии и ценни суровини.

Нашата мисия
Нашата мисия

Да преоткрием търговията с машини втора употреба

Surplex значително ускори дигитализацията на търговията с машини. Ние сме едно от първите предприятия на пазара, които организираха големи индустриални търгове онлайн. С нашето пълно обслужване отново изпреварваме конкуренцията с една крачка.

Нашата мисия
Нашата мисия

360° обслужване за щастливи клиенти


Във всичко, което правим, ние поставяме интересите на нашите клиенти на първо място. При нас купувачите и продавачите постигат оптимални резултати и се възползват максимално от гладкото протичане на процесите. Пълното обслужване, което предлага Surplex, създава стандарти на европейско ниво.