Три стъпки към успешна продажба!

Искате ли да продавате машини или елементи от оборудване за работилница бързо и изгодно? Surplex Ви предлага перфектните решения:

Покупка

моментална ликвидация

Търг

за по-голям брой машини
или когато времето е важно

Маркетинг

от Ваше име
(оптимизация на печалбата)

Имате ли повече от 3 машини, които искате да предложите?

Моля, свържете се с:

Raul Hanganu
+40 722143551
raul.hanganu@surplex.com