1 / 4

Nabídněte nám svou položku

Před uzavřením transakce vezměte prosím na vědomí, že kvůli současnému embargu nemůže společnost Surplex přijímat žádné platby z Íránu nebo od íránských bank. Pro účast na aukcích společnosti Surplex a úspěšné uzavření transakce je bezpodmínečně nutné disponovat platební možností mimo Írán. Abychom zajistili právně bezpečné zpracování vaší transakce, rádi bychom vás požádali, abyste nás informovali v případě, že se konečné určení vašeho zboží nachází v Íránu.
Před uzavřením transakce vezměte prosím na vědomí, že společnost Surplex může nabídnout akreditiv (Letter of credit) pro zajištění obchodu pouze pro transakce ve výši od 50 000 €. Pokud akreditiv (Letter of credit) představuje nezbytnou podmínku pro dovoz zboží do zamýšlené cílové země, žádáme vás, abyste transakce s částkami nižšími než 50 000 € neprováděli.