Zobrazit na mapě

Extrudéry

Zpracování plastů: Vytlačovací stroje od nejlepších značek 0 Počet strojů
Kategorie
Bohužel nemáme žádné stroje odpovídající vašemu vyhledávání.
Každý měsíc však přidáváme přes 5 000 nových položek, takže pro vás zanedlouho můžeme mít něco zajímavého.

Extrudéry pro průmyslové účely


Rejstřík:

  1. Definice vytlačování
  2. Jak fungují extrudéry
  3. Práce s extrudéry
  4. Výrobci extrudérů

Definice vytlačování

Termín vytlačování neboli extruze se používá k popisu procesu tepelného tváření při výrobě profilů. Profil je dlouhý obrobek s jednotným průřezem. Lze jej použít u plastů a materiálů, jejichž vlastnosti umožňují vytvrzení bez jakýchkoliv modifikací. Další termín pro extruzi je extruze do formy. Materiály, které dovede extrudér vytlačovat, jsou kovy, plasty a keramika. Materiály, které nelze vytlačovat, jsou např. dřevěné obrobky.

Jak fungují extrudéry

Extrudér tvoří komponenty, které tvarují a formují plastové obrobky. U kovových obrobků jsou přípravným komponentem pro vytlačení polotovarů do finálních výrobků žíhací pece. Polotovary obrobků, obvykle ve formě bloků, se zahřívají, aby je bylo možné vytlačovat. Bloky z kovu, které jsou stále ještě tvrdé, ale poddajné, jsou umístěny před formu, do které jsou stlačeny pomocí hydraulického lisu. To umožňuje plynulou výrobu profilů. U plastových obrobků se granulát na výrobu plastu umísťuje na vyhřívaný šnek. Poté, co se původní materiál zahřeje do tvárného stavu, je vytlačen pomocí matrice. Vnitřní obrysy této matrice odpovídají vnějšímu obrysu profilu. Po ochlazení a vytvrzení jsou vytlačované plastové výrobky obvykle připravené pro další opracování. Kovové výrobky je nicméně po ochlazení nutné vložit do kalibračního zařízení, aby byly vytvarovány do požadované formy. Extrudované výrobky z plastů lze zpracovat podél jejich příčných průřezů pomocí vyfukovacího stroje. Extrudéry jsou velmi účinné při velkovýrobě. Výměnou matrice lze docílit požadované šíře pásu a průřezu profilu. Teoreticky lze kov formovat do požadovaného profilu pomocí procesu kontinuálního lití. Materiálové vlastnosti, získané tímto procesem, však často nejsou žádoucí.
Extrudér umožňuje náležitě zpracovat materiály k jejich trvalosti a odolnosti.

Práce s extrudéry

Průmyslový extrudér na modelovací hmotu využívá tlak, který obklopuje tvářený materiál a vytváří v něm napětí, které zvyšuje jeho tvárnost. V dnešní průmyslové výrobě se široce uplatňuje extrudér na plasty. Mnohé tradiční kovové výrobky jsou dnes nahrazovány produkty z plastů. Příkladem je automobilový průmysl a komponenty interiérů a exteriérů vozů. Patří sem ochranné lišty, těsnicí prvky, lemovací profily a mnohé další. Vytlačovací stroj - extrudér se často označuje také jako „šnekový stroj,“ což je dáno tvarem jeho ústřední součásti. Průmyslová extruzní linka zajišťuje proces vytlačování taveniny, který je možný rozdělit do jednotlivých fází doprava, plastifikace, stlačování a homogenizace. Automatizovaná extruzní linka dnes nachází širokou škálu uplatnění v nejrozmanitějších odvětvích Extrudéry jsou obvykle plně automatizované. Je zapotřebí pouze vložit materiály do stroje a následně vyjmout hotové výrobky. Pro vkládání materiálu lze pověřit částečně kvalifikované pracovníky. Pro extruzi kovových profilů jsou nezbytná zvláštní bezpečnostní opatření. Polotovary obvykle váží několik stovek kilogramů a jsou rozpalovány na teplotu několika stovek stupňů Celsia. Je zvláště důležité poznamenat, že hliník, na rozdíl od oceli, nemění po rozpálení barvu.

Výrobci extrudérů

Extrudéry na kovy jako použité stroje jsou k dostání od výrobců KOMPAKTA, GÖRLITZ, NETZSCH a GERHARDS. Vytlačovací stroj na plastové obrobky dodávají značky LOOMIS, RIETER/HÄNDLE, KEMA a GREWE.

Naposledy zobrazené stroje

Seznamu sledovaných
Položka byla odstraněna. Vrátit