Jdeme příkladem:
Udržitelnost a ochrana klimatu

<h1 class="h2"><span style="font-size:10pt;">Jdeme příkladem:</span><br />Udržitelnost a ochrana klimatu</h1>

Obchodní model s budoucností

Hospodářství budoucnosti bude oběhové hospodářství. Hospodářství, ve kterém se budou výrobky co nejekologičtěji vyrábět, co nejdéle používat a pokud možno kompletně recyklovat. Kdo investuje do použitých strojů, výrazně přispívá k dosažení tohoto cíle.

Použité stroje šetří suroviny a CO2

Každý použitý stroj, který se prodá na surplex.com, šetří v porovnání s výrobou nových strojů značné množství CO2 a surovin. Zhruba 55 000 strojů a vybavení provozů, které se ročně vydraží, představuje snížení uhlíkové stopy o přibližně 25 000 tun ročně* – a to je opravdu slušný příspěvek k trvalé udržitelnosti! Méně se sešrotuje a více se znovu použije. Naše aukční platforma vdechuje nový život i letitým strojům. Na světovém trhu se najde smysluplné využití pro téměř každý výrobek.

Uhlíková krize: Naši zákazníci jsou součástí řešení

Nákupem použitého stroje se naši zákazníci vědomě rozhodují pro nákladovou efektivitu, krátké dodací lhůty a větší udržitelnost. Prodávajícím a kupujícím pomáháme plnit náročné klimatické cíle. I samotný proces prodeje je díky našim službám stále více bezkontaktní a téměř bezemisní. Když se prodej strojů dokonale připraví a hladce provede, odpadá spousta cestování po celém světě. Nakonec profitují nejenom prodávající a kupující, ale všichni lidé na planetě.

*Další emise CO2, pokud by se stroje, které prodáme, musely vyrobit. Zdroj: statista.com.

Aktivní udržitelnost
Aktivní udržitelnost

Velké změny začínají malými kroky, např. iniciativou společnosti Surplex zaměřenou na udržitelnost::
• projekt » extenzivních sadů (viz původní obrázek)
• iniciativa » Review Forest
• půjčovna kol Surplex
• zlevněné jízdenky MHD
• box pro recyklování starých mobilních telefonů
• optimalizované osvětlení administrativních prostor
• nepoužívání plastových láhví atd.

Jsme klimatičtí partneři
Jsme klimatičtí partneři

Surplex ukončuje plýtvání papírem. Proto jsme v dubnu 2023 uzavřeli klimaticky neutrální smlouvu s naší tiskárnou. Počet výtisků snižujeme na minimum a naše zaměstnance školíme, jak dokumenty podepisovat digitálně, pokud je to z legislativního hlediska možné. Pouze malému počtu výtisků se nelze vyhnout. Související emise CO2 kompenzuje společnost CLIMATE PARTNER světově uznávanými » certifikovanými projekty.

Surplex & the ALICIA Project

The ALICIA project (Horizon Europe Framework; EU contribution: € 5.859.525,50) introduces a groundbreaking circular manufacturing ecosystem with profound societal, economical, ethical, and environmental implications, aligning with the principles of Industry 5.0.            

By prioritizing sustainability and resilience in production resource management, ALICIA aims to revolutionize industrial practices by facilitating the reuse and circulation of second-hand assets within a closed-loop system, enabled by digitization, AI and data sharing. The goal is to reduce new production lines’ material and energy requirements by at least 70 % and achieve a reuse rate of up to 100 % using second-hand production equipment. This transition to a circular economy not only reduces waste and enhances resource efficiency but also upholds ethical standards by extending the lifespan of valuable production assets.        
Through a human-centric approach, the project aims to provide re-and up-skilling of workers and equal opportunities for women workers to engage in and benefit from the circular economy model, thereby advancing gender equality and fostering diversity in industrial settings.As a key partner, Surplex will act as a hub and will facilitate the matchmaking process between incumbent factory assets and second-hand equipment, by providing its own database of used-assets and the know-how of a similar platform for sales of these assets, of its data structures and internal processes.         

Additionally, the collaboration with important industrial partners like “Continental” and “Comau” brings valuable expertise in automotive engineering and robotics, respectively, enriching the ALICIA ecosystem with innovative solutions and necessary industry insights. The ALICIA project brings together 12 international partners and is led by the Institute for Machine Tools and Industrial Management at the Technical University of Munich, in Germany.