Polovna drvena građa

1
Iverice, šperploče, grede i još mnogo toga
Kategorije
Poništiti filtere Prikazati artikle
Prikaži na karti Prikaz
60-adjustable flower box holders
shape
Njemačka, 33397 Rietberg-Mastholte
60-adjustable flower box holders

Isto kao što se međusobno razlikuju vrste drveta, tako se razlikuju i poluproizvodi napravljeni od drva. Upotrebom tankih ploča, blanjevine ili vlakana, može se proizvesti povoljna drvena građa velikih formata. Ona se značajno razlikuje prema mogućnostima primjene. No, treba konstatirati, kako je proširenje područja primjene drva kao glavne sirovine, uz pravilnu upotrebu vezivnih sredstava i konzervansa, vrlo učinkovit način zaštite okoliša i prirodnih resursa, jer pretpostavlja iskorištavanje cijelog drveta. Na taj način stolarija i cijela drvna industrija čine još jedan korak da postanu održiva industrija.

  • iskorištavanje cijelog drveta
  • puno drvo, šperploča, iverica i vlaknatica
Kvaliteta Bogata ponuda Individualizirano

Drvena građa razlikuje sljedeće vrste drva: puno drvo, šperploča, iverica i vlaknatica.

Puno drvo

Puno drvo podrazumijeva potpunu obradu cjelovitih dijelova drveta s ciljem dobivanja gotovih izradaka. Prilikom tog procesa koriste se raznovrsni strojevi za obradu drva. Tu se prije svega ubraja pila kojima se ostvaruje rezana građa poput greda, podnih i drugih dasaka. Prednost punog drva kao materijala je brza izradba. Nedostatak je njegova ograničena širina koja je limitirana širinom samog drveta (stabla). Osim toga, puno drvo može podnijeti tek ograničenu količinu tereta ako je on postavljen duž vlakana. Stabilnost punog drva opada smanjenjem debljine izratka, a suho i tanko drvo po duljini vrlo lako puca. Po poprečnom je smjeru rezana građa čvrsta, zbog čega drveni materijali kao što su rožnici, grede ili istokarene noge namještaja u pravilu ne zahtijevaju daljnju obradu.

Šperploča

Šperploča je rezana građa koja se sastoji od više slojeva tankih drvenih ploča, čija je debljina svega nekoliko milimetara ili čak manja od milimetra. Stolarski strojevi koji se koriste u procesima izrade šperploča prvenstveno lijepe ploče jednu za drugu i zbog toga je šperploča drvena građa koja je jednako čvrsta u uzdužnom i poprečnom smjeru. Šperploče mogu doseći vrlo veliku čvrstoću, zbog čega su se dugo vremena koristile u gradnji zrakoplova. U gradnji sportskih motornih čamaca još i danas igraju važnu ulogu.

Iverica

Iverica je pogodna za izradbu posebno povoljnih drvenih ploča. Mogu se izraditi u željenim veličinama. Vizualno nisu naročito privlačne pa se pretežno koriste u konstrukcijskim poslovima. Alternativno se nudi već premazana ili presvučena drvena građa.

Iverica je prije svega zastupljena u masovnoj proizvodnji povoljnog namještaja. Iverci, od kojih je ona izrađena, imaju raznolik raspon veličina. Gruba iverica ili OSB-ploče imaju velike, vidljive iverke. Uobičajena iverica ima vrlo sitne iverke, raspoznatljive jedino po boji koja varira od smeđkastih do sivkastih tonova. Iverica nije otporna na lomove. Kako bi mogla izdržati teret, a da se ne prelomi, mora imati stabilnu, pogodnu potpornu potkonstrukciju.

Vlaknatica

Drvena su vlakna još sitnija i osjetljivija na lomove nego iverci. Pogodna su samo za izrazito tanke ploče koje se ne smiju poprečno opterećivati. Laminatni su podovi kao rezana građa klasičan primjer upotrebe vlaknatica. Budući da je vlaknatica povoljan izolacijski materijal i ne predstavlja opasnost za okoliš, područje njene primjene obuhvaća i termičku izolaciju.

U području drvne građe se nekoliko poduzeća fokusiralo na proizvodnju. Puno drvo nude VENTE, KVH i ANTE-HOLZ GmbH. Šperploče, ivericu i vlaknatice nude CARL GÖTZ, HOBATEX GmbH i BAYOU HOLZWERKSTOFFE.

Drvena građa osnovni je element u mnogim gospodarskim sektorima, bilo da se radi o samom građevinarstvu, brodarstvu i drugim sektorima u kojima se koristi drvo kao građevni materijal. Cijene drvene građe zaista su raznolike, od nižih cijena rezane građe manjih dimenzija do ponekad jako visokih cijena masivne drvene ploče koja se koristi kao bazni materijal. Naravno, mnogo ovisi o kvaliteti drva, odnosno o vrsti drveta iz kojega se ista izvlači.

No, kako bi kupnja bila malo isplativija, moguće je potražiti polovnu drvenu građu koja se danas najlakše pronalazi putem interneta. Polovna građa je tako dostupnija na većim daljinama i šanse da se pronađe upravo ono što se traži mnogo su veće. Prodaja rezane građe online dobra je šansa kako za velike, tako i za male korisnike, jer je moguće pronaći razne materijale u raznim količinama. Kada se radi o polovnom materijalu, postoje prilike u kojima se prodaju velike količine materijala, osobito kod zatvaranja postrojenja i održavanja aukcija. Na surplex.com često se odvijaju aukcije na kojima se strojevi i oprema prodaju radi zatvaranja postrojenja ili tvornice, te ne na takvim aukcijama polovna drvena građa može kupiti po iznimno povoljnim cijenama i ponekad u jako velikim količinama.