Najczęściej zadawane pytania / Pomoc surplex.com

1. Rejestracja

Rejestracja na naszej stronie internetowej jest wymagana, jeśli chcą Państwo wziąć udział w jednej z naszych aukcji, chcą oferować nam artykuły, zadać pytanie o artykuł lub skorzystać z usług dodatkowych, na przykład dostępu do listy obserwowanych przedmiotów.
Rejestracja na naszej stronie internetowej jest bezpłatna. Płatność następuje w chwili, kiedy złożą Państwo wiążącą ofertę kupna, która zostanie zaakceptowana.
Państwa numer telefonu komórkowego może zostać uwierzytelniony ręcznie później. Prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +49 211 4227370.

2. Aukcje

Do wylicytowanej ceny należy doliczyć dopłatę; jej wysokość jest wskazana na stronach poszczególnych artykułów. Dodatkowo, w zależności od przedmiotu, należy uwzględnić koszty rozbiórki i załadunku. Podatek PTU nie dotyczy firm z krajów Unii Europejskiej, które posiadają ważny numer NIP-UE i nie nabywają przedmiotu we własnym kraju. Podatku PTU nie dolicza się kupującym z krajów spoza Unii Europejskiej pod warunkiem dokonania należytego eksportu towaru. W przypadku niektórych krajów europejskich na fakturze handlowej uwzględnia się kaucję w wysokości podatku VAT obowiązującego w danym kraju. Kaucja zostanie zwrócona po otrzymaniu z powrotem dokumentów dostawy po realizacji wysyłki. Przed dokonaniem zakupu zachęcamy do skontaktowania się z naszymi konsultantami w celu uzyskania bliższych informacji.
Aby móc licytować na naszej stronie należy się jedynie zarejestrować i każdorazowo przed udziałem w aukcji zaakceptować warunki licytacji.
W przypadku problemów z zalogowaniem na naszej stronie, proszę skorzystać z funkcji „zapomniane hasło”. Jeśli nadal mają Państwo problemy z logowaniem, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod numerem +49 211 – 4227370.
Jest to możliwe w wyjątkowych przypadkach, jeśli nie złożono jeszcze oferty kupna artykułu. Prosimy zwrócić się wtedy do właściwej osoby kontaktowej.
System automatycznej licytacji aktywowany jest samoczynnie. W polu kolejnej akceptowanej oferty należy wpisać maksymalną kwotę, którą chcą Państwo przeznaczyć na przedmiot, a system będzie licytować odpowiednio w Państwa imieniu. Przykład: aktualna oferta maksymalna w trwającej licytacji wynosi 15.000 euro, kolejna oferta minimalna wyniesie więc 16.000 euro. System licytuje, każdorazowo podnosząc kwotę o 1.000 euro. Jeśli oferujecie Państwo kwotę maksymalną w wysokości 20.000 euro, należy podać wysokość tej kwoty w polu licytacji, a system będzie licytować automatycznie, za każdym razem zwiększając kwotę o 1.000 euro.
Fakturę otrzymasz zazwyczaj drogą mailową w tym samym dniu, w którym odbyła się aukcja. Jeśli aukcja trwa 2 dni lub dłużej, możesz nie otrzymać faktury aż do ostatniego dnia aukcji. Po zapłaceniu faktury prześlemy Ci adres oraz termin odbioru. Z reguły to Ty jesteś odpowiedzialny za zorganizowanie transportu, ale na życzenie nasi koledzy chętnie prześlą Ci ofertę transportową.
Kwoty do wysokości 2 000 € można uiścić poprzez serwis PayPal lub kartą kredytową. Swoje faktury znajdą Państwo po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej w zakładkach „Moje konto”, „Moje faktury”. Jeśli chcą Państwo dokonać zapłaty poprzez PayPal, tutaj znajduje się właściwy link. Dane bankowe potrzebne do przelewu są podane na Państwa fakturze. W swoim profilu w zakładce „Metody płatności” mogą Państwo dodać również karty kredytowe (MasterCard i Visa), aby dokonywać płatności za ich pomocą. Obecnie płatność online nie jest możliwa dla artykułów z Francji, Szwajcarii i Hiszpanii.
Aby otrzymać fakturę ze stawką 0% VAT, oprócz ważnego numeru NIP-UE konieczne będzie również przygotowanie dokumentów dla urzędów skarbowych (dowody dostawy) w poszczególnych krajach. Kaucja w wysokości odpowiedniej stawki podatku VAT jest aktualnie wymagana w następujących krajach: Polska, Wielka Brytania, Słowacja, Belgia, Austria, Czechy, Rumunia, Węgry, Słowenia, Finlandia, Szwecja oraz Chorwacja. W przypadku kupujących spoza Unii Europejskiej wymagane jest jedynie udokumentowanie dopełnienia formalności związanych z dokumentami wywozowymi. W przypadku wszystkich innych transakcji sprzedaży – w celu odzyskania kaucji – należy dostarczyć kompletnie wypełniony dokument CMR, fakturę za transport wystawioną przez niezależne przedsiębiorstwo transportowe oraz dokument potwierdzający opłacenie faktury za transport. Jeśli transport towaru realizuje firma Surplex, w celu otrzymania zwrotu kaucji wymagany jest wyłącznie dokument CMR. W zależności od wymogów obowiązujących w kraju, z którego zakupiono towar, może zajść konieczność przesłania drogą pocztową dokumentu CMR opatrzonego oryginalnym podpisem i pieczęcią. Po sprawdzeniu dokumentów kaucja zostanie zwrócona albo, na życzenie klienta, zachowana na jego koncie klienta na poczet przyszłych zakupów.
Termin odbioru z reguły podawany jest każdorazowo w warunkach licytacji lub w opisie przedmiotu.
Dodatek na wydatki przemysłowego domu aukcyjnego nazywany jest premią. Jest to pokazane na odpowiednich stronach artykułów. Kupujący musi wziąć pod uwagę dopłatę do łącznej kalkulacji.
Może się zdarzyć, że nasi współpracownicy nie byli w stanie przetestować oferowanego urządzenia w trakcie pracy. Dlatego w niektórych przypadkach nie możemy zagwarantować jego funkcjonalności.
Dla niektórych pozycji na tej aukcji obowiązują ceny minimalne! Jeśli podczas licytacji nie osiągnięto cen minimalnych, zleceniodawca zostanie poinformowany o najwyższych ofertach. Zdecyduje on, czy dane pozycje mogą zostać sprzedane po zaproponowanych cenach. Jeśli zleceniodawca / sprzedający zgodzi się na sprzedaż za najwyższą zaoferowaną stawkę albo zaproponuje inną cenę, osoba oferująca najwyższą kwotę zostanie o tym powiadomiona w terminie dwóch dni roboczych. Niezależnie od tego, czy podjęto kontakt, osoba oferująca najwyższą kwotę pozostaje związana swoją ofertą przez 48 godzin od zakończenia aukcji licytowanego przez siebie przedmiotu. Jeśli dla danej pozycji nie została jeszcze osiągnięta cena minimalna, jest to wskazane w oknie licytacji.
Topowa pozycja: Artykuł z osobistą rekomendacją.
Hot Lot: Artykuły cieszące się dużym popytem (min. 10 ofert).
Wskazówka: Atrakcyjna cena/wydajność.
Należy pamiętać, że w większości przypadków nie możemy wystawić na fakturze dowodów pochodzenia dla przedmiotów na aukcji i dokumentów dot. ich preferencyjności, takich jak EUR-1 lub deklaracje pochodzenia, ponieważ nie przedłożono nam dokumentów wymaganych ustawowo. Nieupoważnione wystawienie i stosowanie dowodów preferencyjnego pochodzenia towaru stanowi oszustwo podatkowe lub pomoc w oszustwie podatkowym.
Dokumenty techniczne oraz (dalsze) wyposażenie nie stanowią obowiązkowego elementu dostawy. Są one dołączone do przesyłki tylko wtedy, gdy zostało to zagwarantowane w opisie przedmiotu. W przypadku pytań dotyczących tej kwestii prosimy o kontakt z właściwym managerem projektu.

3. Koszt rozbiórki i załadunku (D+V)

D+V obejmuje: kompletację, rozbiórkę, pakowanie, rozkładanie, załadunek, zabezpieczenie ładunku, dokumentację. Uwaga: Dokonujemy załadunku wyłącznie na samochody ciężarowe; towar jest przygotowywany tylko do tego typu transportu. Czynności związane z przygotowaniem towarów do przewozu drogą morską i sztauowaniem kontenerów należy zorganizować w porcie morskim. Ekipy demontażowe dostępne na miejscu pomagają osobie odbierającej towar w zabezpieczeniu ładunku. Osoba odbierająca towar musi udostępnić odpowiednie elementy do zabezpieczenia ładunku.
Oznacza to, że koszty rozbiórki i załadunku są obowiązkowe. Wynika to z tego, że koszty te zalicza się do ogólnych kosztów projektowych. Dlatego są one doliczone niezależnie od wylicytowanej ceny czy sposobu odbioru towaru. To znaczy, że koszty te zostaną policzone nawet przy samodzielnym odbiorze. Dzieje się tak dlatego, że nawet jeśli na przykład załadunek i zabezpieczenie ładunku są wykonywane przez klienta, to wcześniejsze etapy pracy, np. rozbiórka i pakowanie, zostały już wykonane.
Koszty D+V są silnie zorientowane na warunki lokalne, regionalne struktury cenowe oraz na rzeczywisty wysiłek. Może się zdarzyć, że podobne artykuły będą miały różne koszty D+V, np. jeśli produkt 1 został przetworzony ze znacznie większym nakładem niż produkt 2. To samo odnosi się do zupełnie innych artykułów. Może się zdarzyć, że rzekomo "lekki" produkt ma wyższe koszty D+V niż rzekomo "wymagający" produkt.
Firma Surplex oferuje w przypadku określonych przedmiotów dwie możliwości rozbioru maszyny. Jeśli kupujący nie zdecyduje się na skorzystanie z naszej opcji, zostanie ona sprzedana „od fundamentu”. „Od fundamentu” oznacza, że kupujący musi poradzić sobie na własną odpowiedzialność z rozbiórką i załadunkiem maszyny na swój pojazd. Na miejscu nie są udostępniane urządzenia do transportu poziomego ani żadne narzędzia; kupujący musi zorganizować je we własnym zakresie.
Koszty D+V są (zazwyczaj) widoczne po rozpoczęciu aukcji i zawsze są dodatkiem do ceny przysłowiowej. Dlatego prosimy o uwzględnienie kosztów D+V w swoich ofertach.

4. Transport

Za organizację przewozu zasadniczo odpowiada kupujący. W razie skierowania do nas zapytania chętnie sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie dokonać transportu wylicytowanego towaru.
Przekierowanie przedmiotów wylicytowanych w różnych lokalizacjach do jednego punktu odbioru nie jest możliwe. Ze względu na kwestię odpowiedzialności towar musi zostać załadowany bezpośrednio w swojej lokalizacji.
Planowany okres odbioru podany jest w szczegółowych warunkach licytacji. Po zaksięgowaniu płatności właściwy pracownik poinformuje kupującego o dokładnym okresie odbioru i uzgodni z nim termin odbioru.
„Załadunek na samochód ciężarowy / franco samochód ciężarowy” oznacza dla kupującego jako klienta, że nasz zespół przygotuje prawidłowy odbiór spedycyjny towaru w miejscu załadunku i załaduje towar na udostępniony przez klienta pojazd. Chętnie podejmiemy się również transportu. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami przed aukcją albo bezpośrednio po wylicytowaniu towaru.
Jeśli towar nadaje się do wysyłki drogą pocztową, kupujący otrzyma odpowiednią ofertę transportu.
Obowiązek przedłożenia takich dokumentów będzie różnić się w zależności od kraju, w którym zlokalizowany jest dany przedmiot. Jeśli w szczegółowych warunkach licytacji nie zawarto żadnych dodatkowych szczególnych wytycznych, obowiązek przedłożenia takich dokumentów wynika z aktualnie obowiązującego rozporządzenia unijnego.
W handlu zagranicznym pod pojęciem eksportu rozumie się zasadniczo transgraniczną sprzedaż towarów i usług z kraju za granicę. Jeśli miejsce załadunku i miejsce rozładunku znajdują się na terenie Unii Europejskiej, nie ma konieczności dokonywania wywozu. Jeżeli natomiast miejsce załadunku i miejsce rozładunku znajdują się w dwóch różnych obszarach gospodarczych, zachodzi konieczność dokonania eksportu. Firma Surplex przeprowadza kontrolę eksportową wszystkich przedmiotów, które są sprzedawane do państwa trzeciego. Z reguły dokumenty eksportowe przygotowywane są przez firmę Surplex. Z reguły Surplex zajmuje się również wnioskowaniem o pozwolenia eksportowe, jeśli są one konieczne. Jeśli z przyczyn prawnych formalności celne będą musiały być przeprowadzone w Państwa imieniu, Surplex chętnie Państwu pomoże. Dokumenty eksportowe są udostępniane albo bezpośrednio podczas załadunku towaru, albo muszą zostać odebrane od agenta celnego po skontrolowaniu towaru przez urzędnika celnego (multistop). Więcej informacji kupujący uzyska przed odebraniem towaru. Kupujący odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących importu towaru oraz za złożenie wniosku o pozwolenie na wwóz i przygotowanie dokumentów tranzytowych.

5. Sprzedaż

Możecie Państwo zaoferować maszyny na sprzedaż, wysyłając e-mail ze zdjęciami i opisem technicznym na adres info@surplex.com. Następnie nasz pracownik skontaktuje się z Państwem najszybciej, jak to możliwe.
Wszystko z jednej ręki. Czy to w przypadku oferenta, czy kupującego, Surplex zadba o fachowy demontaż, rachunkowość, inspekcję celną, opracowanie dokumentów oraz terminową realizację w ponad 20 językach.

Nie uzyskali Państwo odpowiedzi na swoje pytanie?
Służymy pomocą – prosimy o kontakt.

Obserwowane artykuły
Usunięto artykuł. Cofnij