Tiráž

Copyright © a subjekt zodpovedný za obsah tejto webovej stránky:
Surplex GmbH
Theodorstraße 105
40472 Düsseldorf
Tel: +49 211 422737-0
Fax: +49 211 422737-17
E-mail: info@surplex.com

Sídlo: Düsseldorf, Nemecko
IČO: HRB 60054
IČ DPH: DE815025076

Vedenie: Michael Werker, Ulrich Stalter, Ghislaine Duijmelings

Platforma EÚ na riešenie spotrebiteľských sporov
Európska únia ponúka od roku 2016 platformu na riešenie sporov on-line:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Nenesieme zodpovednosť za informácie uvedené na našej webovej stránke.
Firma Surplex nezodpovedá za prípadné chyby ani vynechané časti.
Düsseldorf, 2020