Napredujeme:
Udržateľnosť a ochrana klímy

<h1 class="h2"><span style="font-size:10pt;">Napredujeme:</span><br />Udržateľnosť a ochrana klímy</h1>

Obchodný model s budúcnosťou

V budúcnosti bude hospodárstvo obehové. Hospodárstvo, v ktorom sa výrobky vyrábajú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, čo najdlhšie sa používajú a podľa možnosti sa plne zhodnocujú. Tí, ktorí investujú do použitých strojov, významne prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa.

Stroje z druhej ruky šetria suroviny a CO2

Každý stroj, ktorý sa predáva z druhej ruky na stránke surplex.com, šetrí značné množstvo CO2 a surovín v porovnaní s novými strojmi. Pri približne 55 000 strojoch a prevádzkových zariadeniach, ktoré sa ročne dostanú do dražby, to predstavuje zníženie emisií CO2 zhruba o 25 000 ton ročne* - významný faktor udržateľnosti! Menej sa zlikviduje a viac sa znova použije. Naša aukčná platforma vdýchne nový život aj starým strojom. Na svetovom trhu možno nájsť zmysluplné využitie pre takmer každý výrobok.

Kríza emisií CO2: Naši zákazníci sú súčasťou riešenia

Kúpou použitého stroja sa naši zákazníci vedome rozhodujú pre úspornosť, krátke dodacie lehoty a väčšiu udržateľnosť. Pomáhame kupujúcim a predávajúcim dosiahnuť ambiciózne klimatické ciele. Aj samotný proces predaja prebieha vďaka našim službám čoraz viac bezkontaktne a s čoraz nižšími emisiami. Ak sa predaj strojov dokonale pripraví a prebehne bez problémov, možno sa vyhnúť mnohým cestám okolo sveta. Z toho profitujú nielen naši zákazníci, ale aj všetci ľudia na tejto planéte.

*Dodatočné emisie CO2, ak by sa nami predávané stroje vyrobili ako nové. Zdroj: statista.com.

Udržateľnosť v praxi
Udržateľnosť v praxi

Veľké zmeny sa začínajú malými krokmi, napr. v rámci iniciatívy Surplex za udržateľnosť::
• Projekt » Ovocné lúky (pozri pôvodný obrázok)
• Iniciatíva » Stromy za recenzie
• Požičovňa bicyklov spoločnosti Surplex
• Zľavnené lístky na mestskú hromadnú dopravu
• Recyklačný box na staré mobilné telefóny
• Optimalizované osvetlenie kancelárií
• Zrieknutie sa plastových fliaš atď.

Sme klimatickí partneri
Sme klimatickí partneri

Surplex končí s plytvaním papiera. Preto sme v apríli 2023 s našou tlačiarňou podpísali zmluvu o klimatickej neutralite. Znižujeme počet vytlačených materiálov na minimum a školíme našich zamestnancov o tom, ako podpisovať dokumenty digitálne, ak je to právne možné. Je len málo materiálov, ktoré musíme vytlačiť. Poskytovateľ služieb CLIMATE PARTNER kompenzuje s tým spojené emisie CO2 celosvetovo uznávanými klimatickými projektmi s » certifikátom.

Surplex & the ALICIA Project

The ALICIA project (Horizon Europe Framework; EU contribution: € 5.859.525,50) introduces a groundbreaking circular manufacturing ecosystem with profound societal, economical, ethical, and environmental implications, aligning with the principles of Industry 5.0.            

By prioritizing sustainability and resilience in production resource management, ALICIA aims to revolutionize industrial practices by facilitating the reuse and circulation of second-hand assets within a closed-loop system, enabled by digitization, AI and data sharing. The goal is to reduce new production lines’ material and energy requirements by at least 70 % and achieve a reuse rate of up to 100 % using second-hand production equipment. This transition to a circular economy not only reduces waste and enhances resource efficiency but also upholds ethical standards by extending the lifespan of valuable production assets.        
Through a human-centric approach, the project aims to provide re-and up-skilling of workers and equal opportunities for women workers to engage in and benefit from the circular economy model, thereby advancing gender equality and fostering diversity in industrial settings.As a key partner, Surplex will act as a hub and will facilitate the matchmaking process between incumbent factory assets and second-hand equipment, by providing its own database of used-assets and the know-how of a similar platform for sales of these assets, of its data structures and internal processes.         

Additionally, the collaboration with important industrial partners like “Continental” and “Comau” brings valuable expertise in automotive engineering and robotics, respectively, enriching the ALICIA ecosystem with innovative solutions and necessary industry insights. The ALICIA project brings together 12 international partners and is led by the Institute for Machine Tools and Industrial Management at the Technical University of Munich, in Germany.