Surplex-ovi rabljeni stroji
Kupi

Dostava in zlaganje
Rabljeni sistemi za nakladanje in razkladanje CNC strojev

7 Stroji
Ime
Lokacija
Trenutna ponudba
Število ponudb
Čas zaključka
BIELE APCPE/SPACE SAVER Destacking
Hull
650€
30.07.2019 11:55
0  ponudbe
30
Panels Stacking and Destacking System
Lozzo di Cadore
zaključena
0  ponudbe
SIRIO D5 Stacker
Marene (CN)
zaključena
0  ponudbe
BARGSTEDT P TBH 41/D/30/12 Loader
Marene (CN)
zaključena
0  ponudbe
BARGSTEDT TSF 41/D/25/10 Stacker
Marene (CN)
zaključena
0  ponudbe
BARGSTEDT TBH 41 / D Loader
Marene (CN)
zaključena
0  ponudbe
Panel Tilter
Panel Tilter
Prata Di Porde…
zaključena
0  ponudbe

Stroji za dostavo in zlaganje

Vsebina:

  1. Avtomatsko povečanje učinkovitosti
  2. Polnjenje in nakladanje – potreba po natančnosti
  3. Dostava in zlaganje proizvodov ter njihova nadaljnja obdelava
  4. Dostava in zlaganje – delo s stroji
  5. Dostava in zlaganje – dobavitelji strojev
Stroji za dostavo in zlaganje

Avtomatsko povečanje učinkovitosti

Stroji za dostavo povečajo kapaciteto proizvodnje že tako učinkovitih avtomatiziranih strojev. Prednosti učinkovite avtomatizirane proizvodnje se lahko popolnoma izničijo, če se izvaja ročna dostava in zlaganje blaga. Utrujenost delavca, odhod na odmor ali delovne nesreče lahko prekinejo proizvodni postopek ali povzročijo njegovo zakasnitev. Stroji za avtomatsko polnjenje ali dostavo ter zlaganje zapolnjujejo praznine v proizvodnem postopku in zagotavljajo kontinuiranost in avtomatiziranost proizvodne linije.
  • Avtomatizirana dostava in zlaganje povečujeta učinkovitost proizvodnje
  • Hitra odprema blaga s pomočjo avtomatskega sistema zlaganja
  • Kontinuirana in avtomatizirana proizvodna linija
check1 Kakovost check2 Bogata ponudba check3 Individualizacija

Polnjenje in nakladanje – potreba po natančnosti

Za polnjenje proizvodnega obrata obstaja široka paleta naprav. Na prvem mestu so roboti, ki neprekinjeno in z veliko natančnostjo opravljajo polnjenje in praznjenje strojev. Imajo visoko ceno zaradi svoje kompleksne konstrukcije, tako da se priporoča nakup rabljenih proizvodov, ki ustrezajo specifičnim zahtevam proizvodnega postopka. Pogosto zadostujejo že manj zapleteni sistemi. Enostavne naprave, ki delujejo še hitreje od robotskih rok, se lahko uporabljajo za npr. oskrbo strojev s ploščnimi materiali.

Stroji za dostavo in zlaganje

Dostava in zlaganje proizvodov ter njihova nadaljnja obdelava

Proizvodni postopek se ne zaključi z izdelavo končnega proizvoda. Proizvodnji sledi nakladanje proizvodov v zabojnike in škatle ali palete ter njihova dostava in zlaganje. Za ta umazana in utrudljiva dela ni potrebna človeška delovna sila, saj so jih v današnjem času prevzeli avtomatizirani sistemi. Ti jamčijo kontinuiranost in avtomatiziranost celotnega proizvodnega postopka. Na voljo je široka izbira sistemov za polnjenje, nakladanje, zlaganje in pakiranje. Narava proizvoda in njegova embalaža določata sistem, ki bo ustrezal posamezni proizvodni liniji. Za pakiranje občutljivih proizvodov, kot je npr. gladko notranje stavbno pohištvo, se uporabljajo posebni sistemi, ki preprečujejo poškodbe proizvodov. Standardne naprave za nakladanje in zalaganje so sestavljene iz premičnih trakov z možnostjo avtomatskega nastavljanja višine. Te se morajo neprekinjeno polniti z novimi praznimi paletami, za kar pa so prav tako na voljo avtomatske rešitve.

Dostava in zlaganje – delo s stroji

Pri popolnoma avtomatizirani proizvodni liniji se dodatna delovna sila potrebuje samo za pripravo praznih palet in za opravila tehnične podpore. Stroji za dostavo in zlaganje V primeru odpovedi sistema se popolna prekinitev proizvodnje prepreči z uvedbo avtomatiziranega sistema za stalni nadzor. Vendar pa je tehnična podpora še vedno potrebna za zagotavljanje dodatne zaščite sistema kot tudi v primerih okvar in drugih nesreč. V tehnični službi morajo biti zaposleni kvalificirani industrijski mehaniki, ki so seznanjeni s senzorskimi tehnologijami in delovanjem stroja. Takšna tehnična podpora zagotavlja kontinuiranost proizvodnje. Za upravljanje strojev za čiščenje in opreme za vzdrževanje je prav tako zadolženo kvalificirano osebje.

Dostava in zlaganje – dobavitelji strojev

Nekaj podjetij se je specializiralo za proizvodnjo strojev za dostavo in zlaganje. Tako kot se na Surplex.com lahko najdejo različni rabljeni stroji, kot so stroji za obdelavo lesa in drugi mizarski stroji, tako se v ponudbi nahaja tudi oprema za dostavo oziroma oskrbo in zlaganje. Na voljo so proizvodi naslednjih uglednih proizvajalcev: BARGSTEDT, ZIWO, WOERNER-TECHNOLOGY, BAUMANN in BUSCH.

Stroji, ki ste si jih nazadnje ogledali