Üretim Hattı

3
Geniş hacimli işler için tam üretim hatları
Kategoriler
Filtreleri sıfırla Ürünleri göster
Haritada göster Görünüm
Diğer Üretim Hattı
shape
Bulgaristan, 4027 Plovdiv
Diğer Üretim Hattı
Diğer Üretim Hattı
shape
Bulgaristan, 4027 Plovdiv
Diğer Üretim Hattı
Üretim hattı belli bir düzen içerisinde bir araya getirilmiş çeşitli makineler, kurulum odaları ve montaj alanlarından oluşan karmaşık ve faydalı bir yapıdır. Üretim hattı seri üretim esnasında ürünlerin verimli bir şekilde imal edilmesi için kullanılır. Genel olarak üretim hattı tamamlanmış ürünü üretmek üzere tasarlanır. Dolayısıyla ürün üzerinde yapılacak değişiklikler oldukça karmaşık olabilir.
  • Üretim için kullanılan farklı makinelerin bir araya getirilmesi
  • Seri üretim için verimli imalat
  • Tekil bileşenlerin bir diğeriyle optimum koordinasyon içinde çalışması
 Kalite   Muhteşem Teklifler   Kişisel Destek Üretim hattının tekil bileşenleri birbirlerini tamamlayacak şekilde optimum düzeyde tasarlanır, bu sayede mümkün olan en verimli üretim gerçekleştirilebilir. Zaman zaman üretim hatları bir bütün olarak satılır. Bu ilgili üretim şeklinin artık gerekli olmadığı ya da ürün üzerinde yapılacak değişikliklerin bütünüyle yeni bir üretim hattını gerekli kılması durumlarında görülür. Üretim hatları makine ve otomobil yapımı ile kimya ve gıda endüstrisi de dahil olmak üzere endüstrinin tüm sektörlerinde kullanılır. Üretim hattının montajı yapılmadan önce, optimum operasyon biçiminin elde edilmesi ve ürünlerin mümkün olduğunca düşük maliyetle üretilebilmesi için kapsamlı bir teknolojik hazırlığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla üretim hattı için gerekli olan makineler gereksinim duyulan özel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir. SCHRÖDER - BÜTFERING - HYMMEN - KUPER üretim hattı çalışırken Ürünlerin farklı makineler arasında taşınması gerekir ve bu konveyör, oluk ve diğer nakliye yöntemleri ile gerçekleştirilir. Üretim hattı içerisindeki belli çalışma alanları tamamlanmış ürünlerin montajı ve kalite kontrolünün yapılması için kullanılır. Modern üretim hatları bilgisayarla kontrol edilmekte ve tüm süreçler izlenmekte, koordine edilmekte ve denetlenmektedir.

Konvansiyonel üretim hattı endüstride seri üretimin ortaya çıkması ile birlikte çok sayıda ürünün etkin bir şekilde üretilebilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Yıllar içerisinde süreçler mükemmelleştirilmiş ve otomatik hale getirilmiştir. Başlangıçta üretim hattının pek çok parçası hidrolik olarak ya da sıkıştırılmış hava kullanımıyla çalıştırılıyordu. Sensorlar üretim hattının ayarlarının değiştirilmesi gereken durumları bildirmek üzere üretimi izlemek ve gerekli ölçüm değerlerini göstermek üzere kullanılıyordu. Bilgisayar teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla üretim süreçleri kısmi olarak tek bir kontrolör ve düzenleyici etrafında merkezileştirilmeye başlandı. SIEMENS adlı şirket üretim süreçlerini bir araya getirme konusundaki yenilikçi yaklaşımı ile üretim hatlarının otomatik hale getirilmesinde kilit bir rol oynamıştır.

Üretim hattı pek çok farklı endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. Endüstriyel üretim sırasında verimli bir üretim hattı tamamlanmış ürünlerin maliyetini düşürebilir; dolayısıyla şirketler içinde daha kârlıdırlar. Bu sebeple üretim hatları otomobil endüstrisinde olmazsa olmazdır. Üretim hattı malzeme akışı, işleme, montaj ve kalite kontrol gibi işlemlerin tek bir hat üzerinde gerçekleştirilebilmesini sağlar. Sürekli üretim esnasında tekil istasyonların geliştirilmesi ve tamir edilmesi amacıyla tampon bölgeler oluşturulur ve alternatif rotalar kullanılır. Bir sonraki aşama ise üretim hattı ile kalite kontrol bölgesini birleştiren üretim hattıdır.

Birçok şirket üretim hattı için gerekli operasyonel aletlerin imalatı konusunda uzmanlaşmıştır. Tavsiye edilen başlıca şirketlerden biri SIEMENS'tir.