Употребявани индустриални машини

40
Машини от фалити, ликвидации, закривания или модернизации
Категории
Нулиране на филтъра Покажи артикули
Да се показва на картата изглед
TECHNOGYM CCT012 30 Sets of 5 Hexagonal Dumbbells (Kg 2.5 - 3.5 - 5 - 7.5 - 10)
shape
TECHNOGYM CCT012 20 Sets of 5 Hexagonal Dumbbells (Kg 2.5 - 3.5 - 5 - 7.5 - 10)
shape
TECHNOGYM CCT012 20 Sets of 5 Hexagonal Dumbbells (Kg 2.5 - 3.5 - 5 - 7.5 - 10)
shape
FREUTEK SDM0044 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 1800-2000 mm
shape
FREUTEK SDM0043 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 1600-1800 mm
shape
TECHNOGYM CCT012 10 Sätze mit 5 sechseckigen Kurzhanteln (2,5 - 3,5 - 5 - 7,5 - 10 kg)
shape
FREUTEK SDM0039 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 900-1000 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0039 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 900-1000 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0039 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 900-1000 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0039 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 900-1000 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0039 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 900-1000 x 0,01 mm
shape
FREUTEK SDM0038 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 800-900 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0038 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 800-900 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0038 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 800-900 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0038 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 800-900 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0038 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 800-900 x 0,01 mm
shape
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0031 Precision Vernier Height Gauges Stainless steel 1000 x 0,02 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0031 Precision Vernier Height Gauges Stainless steel 1000 x 0,02 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
FREUTEK SDM0031 Precision Vernier Height Gauges Stainless steel 1000 x 0,02 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0031 Precision Vernier Height Gauges Stainless steel 1000 x 0,02 mm
FREUTEK SDM0037 Outside Micrometers with Interchangeable Anvils 700-800 x 0,01 mm
shape
FREUTEK SDM0031 Precision Vernier Height Gauges Stainless steel 1000 x 0,02 mm
shape
FREUTEK SDM0046 Dial Bore Gauge Sets 100-300 depth 350mm
shape
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
CCT012 Hexagonal Dumbbell Set - 5pcs
FREUTEK SDM0030 Precision Vernier Height Gauges Stainless Steel 500 x 0,02 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0030 Precision Vernier Height Gauges Stainless Steel 500 x 0,02 mm
FREUTEK SDM0030 Precision Vernier Height Gauges Stainless Steel 500 x 0,02 mm
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0030 Precision Vernier Height Gauges Stainless Steel 500 x 0,02 mm
FREUTEK SDM0030 Precision Vernier Height Gauges Stainless Steel 500 x 0,02 mm
shape
FREUTEK SDM0050 Outside Micrometers 25-50mm x 0,01
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0050 Outside Micrometers 25-50mm x 0,01
FREUTEK SDM0051 Outside Micrometers 50-75mm x 0,01
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0051 Outside Micrometers 50-75mm x 0,01
FREUTEK SDM0051 Outside Micrometers 50-75mm x 0,01
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0051 Outside Micrometers 50-75mm x 0,01
FREUTEK SDM0049 Outside Micrometers 0-25mm x 0,01
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0049 Outside Micrometers 0-25mm x 0,01
FREUTEK SDM0049 Outside Micrometers 0-25mm x 0,01
shape
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK SDM0049 Outside Micrometers 0-25mm x 0,01
TECHNOGYM CCT012 30 Sets of 5 Hexagonal Dumbbells (Kg 2.5 - 3.5 - 5 - 7.5 - 10)
shape
TECHNOGYM CCT012 4 Sets of 5 Hexagonal Dumbbells (Kg 2.5 - 3.5 - 5 - 7.5 - 10)
shape
FREUTEK WDN0003 Automatic Edge bander
shape
Актуализиране
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK WDN0003 Automatic Edge bander
FREUTEK WDN0004 Automatic Edge bander
shape
Актуализиране
Италия, 10071 Borgaro Torinese
FREUTEK WDN0004 Automatic Edge bander