Нашата визия

Нашата визия описва какво представлява Surplex като организация и в каква посока бихме искали да се развиваме. Тя разкрива ценностите, които са важни за нас в Surplex, и ни дава ориентир, когато трябва да се вземат решения.

Ръководната визия на Surplex е плод на сътрудничеството на много колеги и е постигната благодарение на идеите и обратната връзка от различни сътрудници с различни позиции и от различни отдели. Затова тя отразява Surplex и посоката на нашето развитие възможно най-акуратно и дава добра представа за това, кои сме ние.

НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА С МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
Ние сме управлявано от собствениците си предприятие за електронна търговия, което е специализирано в покупко-продажбата на дърво- и металообработващи машини втора употреба. Ние създаваме мост между традиционните търговски модели и онлайн бизнеса – като обединяваме най-доброто от тези два свята. Това доведе до трайни промени в търговията с машини.

Нашата история е развитието на една идея, която ни обединява и днес: Ние насърчаваме дигиталната търговия с машини втора употреба, без да губим човешкия фактор от погледа си. Защото личният контакт с нашите продавачи и купувачи е много важен за нас.

Дигиталният аспект не е просто приспособяване към актуалните тенденции, а е в центъра на дейността ни. Той е част от нас – и винаги е бил. От 1999 г. насам. Затова ние сме наясно с възможностите, които той предоставя.
УСПЕШНИЯТ БИЗНЕС Е ВЪПРОС НА ДОВЕРИЕ
Ние сме в този бизнес от 20 години и действаме с доверие един към друг. Отнасяме се с нашите клиенти така, както и помежду си: като с равнопоставени партньори. Осъзнавайки, че има много пътища към успеха.
НИЕ СМЕ РАЗНОЦВЕТНИ
Подобно на нашите клиенти от над 150 страни по целия свят, всички ние сме различни. Говорим над 20 езика и сме представители на най-различни националности. Многообразието във всяко едно отношение е в основата на нашия екип. То ни прави силни, защото всички съдействат с индивидуалната си същност, с различните си гледни точки и способности.
ЩЕ НАМЕРИМ РЕШЕНИЕ
Гъвкавостта е нашата силна страна. Нашето многообразие обединява различни умения и ни свързва. Така успяваме да се справим и с необичайните предизвикателства. Ние не сме съвършени, но винаги влагаме страст в нещата, които правим. Където има нужда от нови решения, ние ги създаваме. Заедно.
НИЕ ГОВОРИМ И ДЕЙСТВАМЕ СЪС СЪРЦЕ И РАЗУМ
За нас всеки е еднакво ценен – независимо дали е собственик, ръководител на проекти или стажант. Защото всеки допринася за успеха на компанията. Добрите идеи – независимо от кого идват – винаги намират добра почва при нас. Ние общуваме лично, открито и с ангажимент. Това важи с пълна сила и за нашата процедура за кандидатстване.