Naše vize

Naše vize popisuje, kdo je Surplex jako organizace a jakým směrem se chceme ubírat. Ukazuje hodnoty, které v Surplexu ctíme a nabízí orientaci, pokud jde o přijímání rozhodnutí.

Vize Surplexu vznikla ve spolupráci s mnoha kolegy, s využitím myšlenek a reakcí různých pracovníků na různých pozicích v různých odděleních. Odráží co možná nejpřesněji Surplex a směr našeho rozvoje a poskytuje dobrý přehled o tom, kdo jsme.

NOVÉ POJETÍ OBCHODU S POUŽITÝMI STROJI
Jsme podnik vedený majiteli, který se zabývá elektronickým obchodováním a zaměřuje se na použité stroje pro obrábění dřeva a kovů. Vytváříme most mezi tradičním obchodním modelem a elektronickým obchodováním. Propojujeme to nejlepší z obou světů. Obchod se stroji se tím trvale změnil.

Celou naší historií se prolíná myšlenka, která určuje naše jednání až do současnosti: Rozvíjíme elektronické obchodování s použitými stroji, aniž bychom ztratili ze zřetele lidský aspekt. Protože osobní kontakt s prodávajícími a kupujícími považujeme za velmi důležitý.

Naše digitálnost není pouze příklonem k všeobecnému vývoji, je to náš základ. Je to naše součást – a vždy byla. Od roku 1999. Proto chápeme možnosti, které nabízí.
OBCHOD JE VĚCÍ DŮVĚRY
Podnikáme již dobrých 20 let a jednáme se vzájemnou důvěrou. K našim zákazníkům se chováme tak, jak se chováme sami k sobě: s respektem. S vědomím, že k cíli vede více cest.
JSME ROZMANITÍ
Stejně jako naši zákazníci z více než 150 zemí na celém světě jsme každý jiný. Hovoříme více než 20 jazyky a reprezentujeme různé národnosti. Rozmanitost v každém ohledu je základem našeho týmu. Posiluje nás, protože každý přináší svou individuální osobnost, různé aspekty a schopnosti.
NACHÁZÍME ŘEŠENÍ
Naší silnou stránkou je flexibilita. Naše rozmanitost s sebou nese různé schopnosti a spojuje nás. Dokážeme tak zvládnout i nezvyklé výzvy. Nejsme dokonalí, ale vše co děláme, děláme s nadšením. Pokud jsou nutná nová řešení, vytvoříme je. Společně.
HOVOŘÍME A JEDNÁME S CITEM A ROZUMEM
U nás si ceníme každého, majitele, projektového manažera i učně. Protože každý přispívá k úspěchu podniku. Dobré nápady u nás padají na úrodnou půdu, ať už přicházejí od kohokoli. Komunikujeme osobně, otevřeně a závazně. To platí především pro přijímání nových pracovníků.