Toto je Surplex

Online aukcie

Online aukcie

Komplexný servis

Komplexný servis

Hlavné sídlo spoločnosti

Hlavné sídlo spoločnosti

Pridaná hodnota pre našich zákazníkov

Spoločnosť Surplex GmbH je spoločnosť riadená majiteľom pôsobiaca v oblasti elektronického obchodovania, ktorá sa špecializuje na digitálne obchodovanie s použitými strojmi prostredníctvom aukcií. Kombináciou odborných znalostí v oblasti digitalizácie a osobných služieb prepájame výhody online obchodovania so silnými stránkami tradičného obchodovania so strojmi. Okrem komplexného servisu sem patrí aj priamy predaj, ktorý ponúka len niekoľko aukčných domov.

Digitálna DNA od roku 1999

Naše kompetencie v oblasti digitalizácie sa odrážajú vo výkonnej aukčnej platforme surplex.com, ktorá je online už od roku 1999. Vďaka ich neustálemu ďalšiemu vývoju kupujúci a predávajúci okamžite profitujú z technického pokroku. Od svojho založenia sme na čele digitalizácie obchodu s použitými strojmi. V prospech všetkých zákazníkov v 170 krajinách sveta.

Osobné služby

Keďže so strojmi obchodujú ľudia, neustále investujeme nielen do technického pokroku, ale rozvíjame aj naše osobné služby. Osobnému kontaktu prikladáme veľký význam a hovoríme viac ako 20 jazykmi. Približne 200 odborníkov v celej Európe pomáha kupujúcim a predávajúcim vo všetkých fázach procesu kúpy a predaja.

Jedinečná v Európe

Spoločnosť Surplex je jediným európskym priemyselným aukčným domom, ktorý ponúka svojim zákazníkom komplexné služby. Iba my organizujeme demontáž, prepravu a colné odbavenie v jednom. Vyčistíme každú výrobnú halu, a to v čo najkratšom čase. Predávame inventár prevádzok po celom svete a za najlepšiu možnú cenu. Pod značkou » Valuplex (Angličtina) vyhotovujeme špecializované posudky.

Náš cieľ
Náš cieľ

S podnikateľským duchom za lepší svet


Lepší svet je trvalo udržateľný svet. Tým, že opätovné využitie dlhodobého majetku je naším obchodným modelom, prispievame k ekologickej rovnováhe. Každý použitý stroj, ktorý predáme, šetrí emisie a cenné suroviny.

Naša misia
Naša misia

Znovuobjavenie obchodu s použitými strojmi

Spoločnosť Surplex sa významne podieľala na digitalizácii obchodu so strojmi. Ako jedni z prvých na trhu sme začali realizovať veľké priemyselné aukcie online. S našimi komplexnými službami sme opäť o krok pred konkurenciou.

Naša vízia
Naša vízia

360° servis pre šťastných zákazníkov


Vo všetkom, čo robíme, kladieme dôraz na záujmy našich klientov. Kupujúci a predávajúci s nami dosahujú optimálne výsledky a profitujú z hladko prebiehajúcich procesov. Svojou ponukou komplexných služieb stanovuje spoločnosť Surplex štandardy v celej Európe.

Sledované položky
Položka bola odstránená. Vrátenie späť