Toto je Surplex

Online aukcie
Online aukcie
Komplexný servis
Komplexný servis
Hlavné sídlo spoločnosti
Hlavné sídlo spoločnosti

Pridaná hodnota pre našich zákazníkov

Spoločnosť Surplex GmbH je spoločnosť riadená majiteľom pôsobiaca v oblasti elektronického obchodovania, ktorá sa špecializuje na digitálne obchodovanie s použitými strojmi prostredníctvom aukcií. Kombináciou odborných znalostí v oblasti digitalizácie a osobných služieb prepájame výhody online obchodovania so silnými stránkami tradičného obchodovania so strojmi. Okrem komplexného servisu sem patrí aj » priamy predaj (Direct Sales), ktorý ponúka len niekoľko aukčných domov.

Digitálna DNA od roku 1999

Naše kompetencie v oblasti digitalizácie sa odrážajú vo výkonnej aukčnej platforme surplex.com, ktorá je online už od roku 1999. Vďaka ich neustálemu ďalšiemu vývoju kupujúci a predávajúci okamžite profitujú z technického pokroku. Od svojho založenia sme na čele digitalizácie obchodu s použitými strojmi. V prospech všetkých zákazníkov v 170 krajinách sveta.

Osobné služby

Keďže so strojmi obchodujú ľudia, neustále investujeme nielen do technického pokroku, ale rozvíjame aj naše osobné služby. Osobnému kontaktu prikladáme veľký význam a hovoríme viac ako 20 jazykmi. Približne 200 odborníkov v celej Európe pomáha kupujúcim a predávajúcim vo všetkých fázach procesu kúpy a predaja.

Jedinečná v Európe

Spoločnosť Surplex je jediným európskym priemyselným aukčným domom, ktorý ponúka svojim zákazníkom komplexné služby. Iba my organizujeme demontáž, prepravu a colné odbavenie v jednom. Vyčistíme každú výrobnú halu, a to v čo najkratšom čase. Predávame inventár prevádzok po celom svete a za najlepšiu možnú cenu. Pod značkou » Valuplex (Angličtina) vyhotovujeme špecializované posudky.

Náš cieľ
Náš cieľ

S podnikateľským duchom za
lepší svet

Lepší svet je trvalo udržateľný svet. Tým, že opätovné využitie dlhodobého majetku je naším obchodným modelom, prispievame k ekologickej rovnováhe. Každý použitý stroj, ktorý predáme, šetrí emisie a cenné suroviny.

Naša misia
Naša misia

Znovuobjavenie obchodu s
použitými strojmi

Spoločnosť Surplex sa významne podieľala na digitalizácii obchodu so strojmi. Ako jedni z prvých na trhu sme začali realizovať veľké priemyselné aukcie online. S našimi komplexnými službami sme opäť o krok pred konkurenciou.

Naša vízia
Naša vízia

360° servis pre šťastných
zákazníkov

Vo všetkom, čo robíme, kladieme dôraz na záujmy našich klientov. Kupujúci a predávajúci s nami dosahujú optimálne výsledky a profitujú z hladko prebiehajúcich procesov. Svojou ponukou komplexných služieb stanovuje spoločnosť Surplex štandardy v celej Európe.