Preberáme zodpovednosť
Preberáme zodpovednosť
Preberáme zodpovednosť
Preberáme zodpovednosť

Udržateľnosť ako obchodný model

Hospodárstvo budúcnosti bude obehové hospodárstvo. Hospodárstvo, v ktorom sa výrobky vyrábajú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, používajú sa čo najdlhšie a recyklujú sa čo najdokonalejšie. Celosvetový obchod s použitými strojmi už dnes významne prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa obehového hospodárstva.

Každý použitý stroj predaný na platforme surplex.com ušetrí v porovnaní s novou výrobou značné množstvo CO2 a surovín. Tých zhruba 55 000 strojov a vybavení prevádzok, ktoré sa rok čo rok dostanú do dražby, predstavuje zníženie uhlíkovej stopy o približne 1 300 ton ročne – a to je veru slušný príspevok k trvalej udržateľnosti! Menej sa vyraďuje a viac sa opätovne používa. Naša aukčná platforma vdýchne nový život aj starým strojom. Na svetovom trhu možno nájsť rozumné využitie pre takmer každý výrobok.

Takto pomáhame kupujúcim a predávajúcim dosiahnuť aj ich ciele v oblasti udržateľnosti. Aj samotný proces predaja je vďaka našim službám čoraz viac bezkontaktný a nízkoemisný. Ak je predaj strojov dokonale pripravený a bezproblémovo zvládnutý, možno sa vyhnúť mnohým cestám okolo sveta. Z toho majú osoh nielen kupujúci a predávajúci, ale aj planéta.

Zodpovednosť za lepší svet

Environmentálna udržateľnosť je ústredným, ale nie jediným aspektom našej firemnej zodpovednosti. Zahŕňa aj férové jednanie s našimi obchodnými partnermi, náš príspevok k hospodárskej prosperite a úctu k našim zamestnancom. Spoločnosť Surplex sa dôsledne riadi týmito hodnotami. Sú ústredným prvkom našej » filozofia.

Zákazníci a partneri
<h6>Zákazníci a partneri</h6>

Spoločnosť Surplex spája kupujúcich a predávajúcich z celého sveta za jedným stolom. Ich dôvera je našou najväčšou devízou. Preto spoločnosť Surplex koná podľa jasných zásad, na ktoré sa môžu všetci zákazníci vždy spoľahnúť: Dodávame bezpečný a kvalitný priemyselný tovar za trhové ceny. Konáme transparentne a férovo. V prípade nezhody si sadneme za stôl a nájdeme riešenie. S obchodnými partnermi rokujeme vždy ako s rovnocennými partnermi.

Udržateľnosť
<h6>Udržateľnosť</h6>

Naša iniciatíva udržateľnosti zahŕňa napríklad prenájom bicyklov, zľavnené lístky na verejnú dopravu, energeticky optimalizované osvetlenie kancelárií a nepoužívanie plastových fliaš. Prostredníctvom celosvetovej iniciatívy » Review Forest vysadí spoločnosť Surplex jeden strom za každú recenziu svojich zákazníkov v službe Google s cieľom zlepšiť uhlíkovú stopu. V rámci projektu » Sadové lúky sa spoločnosť Surplex ako partner organizácie na ochranu prírody NABU zaviazala chrániť prírodnú biodiverzitu.

Ekonomika a spoločnosť
<h6>Ekonomika a spoločnosť</h6>

Spoločnosť Surplex vytvorila v súčasnosti približne 200 moderných, bezpečných a kvalifikovaných pracovných miest v 15 európskych krajinách. Medzi ne patria aj štrukturálne slabé krajiny a regióny. Ako inovatívny poskytovateľ služieb elektronického obchodu budeme aj v budúcnosti prispievať k prosperite Európy. Surplex preberá priamu spoločenskú zodpovednosť (CSR) prostredníctvom dvoch iniciatív Daruj svoju zálohu za fľaše a Daruj zvyšné centy. Výťažok bude venovaný organizácii » Düsseldorfer Kindertafel e.V..

Tím spoločnosti Surplex
<h6>Tím spoločnosti Surplex</h6>

Tím spoločnosti Surplex pochádza z viac ako 20 krajín. Na dnešných globálnych trhoch je táto rozmanitosť naším najcennejším zdrojom. V našej » filozofii sme sa dohodli na kultúrnej tolerancii a osobnom rešpekte ako základe každodennej spolupráce. Spoločnosť Surplex podporuje všetkých zamestnancov a ponúka širokú škálu výhod. Od flexibilného pracovného času až po dôchodkové systémy a starostlivosť o zdravie.

Príklad z praxe (1)
<h6>Príklad z praxe (1)</h6>

Veľké zmeny sa začínajú malými krokmi, napríklad v rámci iniciatívy trvalej udržateľnosti spoločnosti Surplex:
Projekt sadové lúky (porov. obrázok)
• Iniciatíva Review Forest
• Prenájom bicyklov Surplex
• Zľavnené lístky na verejnú dopravu
• Recyklačný box na staré mobilné telefóny atď.

Príklad z praxe (2)
<h6>Príklad z praxe (2)</h6>

Osobný rozvoj našich zamestnancov podporujeme rôznymi ponukami, napr.:
• Modely pracovného času ústretové k rodine (umiestnenie v rebríčku Top 10 v roku 2020)
• Ergonomické pracoviská
• Interné ďalšie vzdelávanie
(HR Excellence Award 2020)
• „Prestávka v pohybe“ a ďalšie iniciatívy

Sledované položky
Položka bola odstránená. Vrátenie späť