Vrednotimo za uspeh:
Prevzemamo odgovornost

<h1 class="h2"><span style="font-size:10pt;">Vrednotimo za uspeh:</span><br />Prevzemamo odgovornost</h1>

Vrednote za boljši svet

Surplex z vso močjo spodbuja » trajnost in varstvo podnebja. A naša podjetniška odgovornost sega še dlje. Obsega tudi pošten odnos z našimi poslovnimi partnerji, viden doprinos k blaginji v Evropi ter cenjenje vrednosti naših sodelavcev. Surplex te vrednote dosledno udejanja. So osrednji sestavni del našega » vodila.

Odgovornost do strank in partnerjev

Surplex kupce in prodajalce z vsega sveta združuje za isto mizo. Vaše zaupanje je naš največji kapital. Zato Surplex ravna po jasnih načelih, na katera se lahko stranke vedno zanesejo: Dobavljamo varno in kakovostno industrijsko blago po tržnih cenah. Ravnamo transparentno in pošteno. Pri nesoglasjih se usedemo za isto mizo in najdemo rešitev. Poslovne partnerje obravnavamo enakovredno sebi.

Dosledno socialen

Surplex je v trenutno 16 evropskih državah ustvaril pribl. 220 sodobnih, varnih in kvalificiranih delovnih mest. Tudi v strukturno šibkih državah in regijah. Kot inovativen ponudnik storitev e-trgovine bomo tudi v prihodnosti prispevali k blaginji v Evropi. Surplex prevzema neposredno družbeno odgovornost s pobudama Spende dein Pfand in Rest-Cent-Spende. Izkupiček gre društvu » Düsseldorfer Kindertafel e.V..

Spoštovanje in tolerantnost
Spoštovanje in tolerantnost

Surplexova ekipa prihaja iz več kot 20 držav. Na sodobnih globalnih trgih ta raznolikost predstavlja naš najdragocenejši vir. V svojem » vodilu smo se dogovorili za kulturno toleranco in osebno spoštovanje kot osnovo vsakodnevnega sobivanja. Surplex podpira vse sodelavce in nudi raznolike ugodnosti. Od fleksibilnega delovnega časa in pokojninskega varčevanja do upravljanja zdravja.

Vrednosti za generacije
Vrednosti za generacije

Osebni razvoj svoje ekipe spodbujamo s številnimi pobudami, npr.:
• družini prijaznim delovnim časom (uvrstitev med prvih 10 leta 2020)
• ergonomičnimi delovnimi mesti
• internimi izobraževanji (HR Excellence Award 2020)
• pobudami, kot je »aktiven premor«
• brezplačnim tečajem joge itd.