Gremo naprej:
Trajnost in varstvo podnebja

<h1 class="h2"><span style="font-size:10pt;">Gremo naprej:</span><br />Trajnost in varstvo podnebja</h1>

Poslovni model s prihodnostjo

Gospodarstvo prihodnosti bo krožno gospodarstvo. Gospodarstvo, v katerem se proizvodi izdelujejo čim bolj okolju prijazno, uporabljajo čim dlje in v čim večji meri predelajo za ponovno uporabo. Kdor investira v rabljene stroje, pomembno prispeva k doseganju tega cilja.

Rabljeni stroji prihranijo surovine in CO2

Vsak stroj, ki se rabljen proda na surplex.com, v primerjavi z novo izdelavo prihrani znatne količine CO2 in surovin. Pri okrog 55.000 strojih in kosih obratne opreme, ki na leto pridejo na dražbo, znaša zmanjšanje CO2 okrog 25.000 t letno* – to je znaten trajnostni dejavnik! Manj stvari gre na odpad in več se jih ponovno uporabi. Celo starim strojem naša dražbena platforma vdahne novo življenje. Na svetovnem trgu se za skoraj vsak izdelek najde smiselna uporaba.

Kriza CO2: Naše stranke so del rešitve

Z nakupom rabljenega stroja naše stranke sprejmejo zavestno odločitev za stroškovno učinkovitost, kratke čase dobave in več trajnosti. Kupcem in prodajalcem pomagamo dosegati zahtevne podnebne cilje. Tudi sam prodajni postopek zaradi naših storitev poteka vedno bolj brezstično in z vedno manj emisijami. Če se prodaje strojev popolno pripravijo in brezhibno izvedejo, se je mogoče izogniti številnim potovanjem okrog sveta. Posledično od tega nimajo koristi samo naše stranke, temveč vsi ljudje na tem planetu.

*Dodatni izpusti CO2, če bi bili stroji, ki jih mi prodajamo, na novo izdelani. Vir: statista.com.

Živeta trajnost
Živeta trajnost

Velike spremembe se začenjajo z majhnimi koraki, npr. s Surplexovo trajnostno pobudo:
• projektom » Sadovnjaki (prim. originalno sliko)
• pobudo » Review Forest
• Surplexovo izposojo koles
• znižanimi vozovnicami za lokalni javni potniški promet
• reciklažnim zabojem za stare mobilne telefone
• optimirano osvetlitvijo pisarn
• odpovedjo plastenkam itd.

Mi smo podnebni partnerji
Mi smo podnebni partnerji

Surplex je naredil konec trošenju papirja. Zato smo aprila 2023 sklenili podnebno nevtralno pogodbo s svojo tiskarno. Tiskanje zmanjšujemo na minimum in svoje sodelavce izobražujemo, kako lahko digitalno podpisujejo dokumente, kolikor je to pravno možno. Samo nekateremu tisku se ni mogoče izogniti. S tem povezane izpuste CO2 izvajalec storitev ClimatePartner kompenzira s svetovno priznanimi podnebnimi projekti s » certifikatom.

Surplex & the ALICIA Project

The ALICIA project (Horizon Europe Framework; EU contribution: € 5.859.525,50) introduces a groundbreaking circular manufacturing ecosystem with profound societal, economical, ethical, and environmental implications, aligning with the principles of Industry 5.0.            

By prioritizing sustainability and resilience in production resource management, ALICIA aims to revolutionize industrial practices by facilitating the reuse and circulation of second-hand assets within a closed-loop system, enabled by digitization, AI and data sharing. The goal is to reduce new production lines’ material and energy requirements by at least 70 % and achieve a reuse rate of up to 100 % using second-hand production equipment. This transition to a circular economy not only reduces waste and enhances resource efficiency but also upholds ethical standards by extending the lifespan of valuable production assets.        
Through a human-centric approach, the project aims to provide re-and up-skilling of workers and equal opportunities for women workers to engage in and benefit from the circular economy model, thereby advancing gender equality and fostering diversity in industrial settings.As a key partner, Surplex will act as a hub and will facilitate the matchmaking process between incumbent factory assets and second-hand equipment, by providing its own database of used-assets and the know-how of a similar platform for sales of these assets, of its data structures and internal processes.         

Additionally, the collaboration with important industrial partners like “Continental” and “Comau” brings valuable expertise in automotive engineering and robotics, respectively, enriching the ALICIA ecosystem with innovative solutions and necessary industry insights. The ALICIA project brings together 12 international partners and is led by the Institute for Machine Tools and Industrial Management at the Technical University of Munich, in Germany.