Помощ / Често задавани въпроси surplex.com

1. Регистрация

Трябва да се регистрирате на нашия уебсайт, ако искате да участвате в някой от нашите търгове,искате да ни продадете артикули, имате запитване относно артикул, или искате да се възползвате от екстри като списъка за наблюдение.

1) Кликнете върху „Вход“ горе вдясно на страницата, а след това върху „Регистрирай се сега“.

Registration 1

2) Попълнете Вашите лични данни (обръщение, име и фамилия, електронна поща).

Registration 2

3) Изберете парола за Вашия профил. Освен това впишете името, адреса и идентификационния номер по ДДС на Вашата фирма, както и Вашия мобилен номер. Прочетете Общите търговски условия и поставете отметка, за да изразите съгласието си с тях. Cлед това кликнете върху „Завършване на регистрацията“.

Registration 3

4) За да потвърдите имейл адреса си, сега ще ви изпратим имейл за потвърждение. Моля, отидете в пощенската си кутия и отворете нашия имейл.

Registration 4

5) Кликнете върху „Завърши регистрацията сега". Ако не можете да намерите имейл за потвърждение, първо проверете папката си за спам. Ако не получите имейл, моля, свържете се с нашия отдел обслужване на клиенти.

Registrierung 5

6) Накрая проверяваме валидността на мобилния ви номер. За да направите това, кликнете върху „Проверка на мобилен номер“. Ще ви изпратим SMS код на мобилния ви телефон.

Registrierung 6

7) Моля, въведете кода в съответното поле и след това кликнете върху „Потвърдете SMS кода“.

Registrierung 7

8) Сега вече Вашата регистрация е пълна и Вие можете да използвате нашите услуги в пълния им обхват.

Registrierung 8

Регистрацията на нашия уебсайт е безплатна. Ще имате разходи само тогава, когато направите обвързваща оферта и предложението Ви бъде прието.

Вашият мобилен номер може допълнително да бъде активиран. Моля свържете се с нашия отдел обслужване клиенти +49 211 – 4227370.

2. Наддаване и софтуер за наддаване

По принцип можете да започнете да наддавате веднага след като се регистрирате в Surplex. Преди обаче да направите конкретна оферта, трябва да приемете специалните условия за наддаване на всеки търг. За да направите оферта, можете просто да оферирате вече зададената възможна следваща стъпка в полето за наддаване или да използвате софтуера за автоматично наддаване. При някои търгове е необходимо допълнително обезпечаване, например депозиране на кредитна карта.

За максимална прозрачност на наддаването можете да оферирате автоматично зададените стъпки на наддаване.

Първата възможна оферта е зададена чрез началната цена, следващите оферти се определят въз основа на вече подадените оферти. Когато офертата е ниска, стъпките на наддаване са по-малки; при по-високи оферти стъпките съответно са по-големи. Ако не сте участникът, предложил най-висока цена, автоматично получавате предложение за следващата възможна стъпка на наддаване. Ако сте задали максимална оферта в софтуера за наддаване, ще получите предложение за по-висока максимална оферта. Ако използвате софтуера за наддаване, то той автоматично ще увеличава Вашата оферта със следващата стъпка на наддаване при всяко постъпване на чужда оферта. Автоматичното наддаване продължава докато бъде достигната зададената от Вас максимална сума.

Пример:
Началната цена за даден артикул е 490 евро.
Купувач А: Оферира началната цена от 490 евро и така става участникът с най-висока оферта.
Купувач Б: Актуалната най-висока оферта е 490 евро, тоест, под 500 евро, затова актуалната стъпка на наддаване все още е 20 евро. Купувач Б предлага 510 евро и става участникът с най-висока оферта.
С неговата оферта от 510 евро той минава следващия праг (над 500 евро), затова следващата стъпка на наддаване сега е 50 евро.
За всички останали наддаващи следващата възможна оферта, с която могат да станат участник с най-висока оферта, е 560 евро.

Максимална оферта   Стъпки на наддаване
1 €   5 €
50 €   10 €
200 €   20 €
500 €   50 €
1.000 €   100 €
2.000 €   200 €
5.000 €   250 €
10.000 €   500 €
20.000 €   1.000 €
50.000 €   2.000 €
200.000 €   5.000 €
500.000 €   10.000 €
1.000.000 €   25.000 €

Можете да активирате софтуера за наддаване като впишете Вашата максимална оферта директно в полето за наддаване. Максималната оферта трябва да бъде по-висока от актуалната минимална оферта. Алтернативно можете да използвате и някоя от предложените максимални оферти. И в двата случая системата наддава стъпка по стъпка за Вас, докато Вашата максимална оферта бъде достигната. Ако друг наддаващ направи същата оферта като Вашия софтуер за наддаване, Вие оставате участникът с най-висока оферта, тъй като сте подали офертата си по-рано. Важно е да сте наясно със собствените си финансови граници, защото всяка оферта има задължаващ характер, включително и заявената от вас максимална оферта.

След като сте задали Вашата максимална оферта, софтуерът наддава автоматично с актуалните стъпки на наддаване, докато достигне до Вашата максимална оферта.

Пример:
Даден артикул е заявен с начална цена от 15 000 евро.
Купувач А: Оферира началната цена от 15 000 евро и така става участникът с най-висока оферта.
Купувач Б: Заявява максимална оферта от 18 000 евро. Софтуерът за наддаване задава за него следваща стъпка на наддаване 16 000 евро. Сега купувач Б е участникът с най-висока оферта.
Купувач А: Предлага 17 000 евро и става участникът с най-висока оферта.
Купувач Б: Софтуерът за наддаване задава за купувач Б следваща стъпка на наддаване 18 000 евро и така той става участникът с най-висока оферта. Тъй като сега максималната оферта на купувач Б е достигната, софтуерът вече няма да подава следващи оферти, дори и когато някой направи по-висока оферта от купувач Б. За да продължи да наддава, купувач Б трябва да оферира следващата възможна стъпка на наддаване или да зададе нова максимална оферта в софтуера за наддаване.

Предимството на софтуера за наддаване е, че няма нужда да следите протичането на търга в реално време; вместо това софтуерът наддава за Вас със съответните стъпки на наддаване, независимо дали Вие присъствате или не. Софтуерът за наддаване реагира веднага, щом някой подаде по-висока оферта от Вашата или когато заявената от Вас максимална оферта е достигната.

Минималната цена е сумата, която трябва да бъде достигната в даден търг, за да може продавачът да продаде артикула без резерви. Когато минималната цена не е достигната, продажбата на артикула е възможна едва след споразумение с продавача. Продавачът решава дали да продаде артикула при тези условия. Купувачът няма законни права над артикула. Размерът на минималната цена не се оповестява публично. Ако минималната цена все още не е достигната, то това е отбелязано в прозореца за наддаване.

За този артикул е зададена минимална цена и тя не е достигната чрез Вашата най-висока оферта. Затова сте спечелили търга само под условие.

Пример:
Даден артикул има заявена най-висока оферта от 600 евро и зададена минимална цена от 700 евро.
Купувач А: Оферира следващата стъпка на наддаване от 650 евро и е участникът с най-висока оферта, но минималната цена не е достигната. Ако никой не подаде по-висока оферта, участник А е спечелил търга под условие.
Купувач Б: Прелага 700 евро и така минималната цена от 700 евро е достигната. Той е участникът с най-висока оферта и ще спечели търга, ако не постъпи друга оферта.

Възможно е за определени артикули да са зададени минимални цени. Ако минималните цени не бъдат достигнати, продавачът бива информиран за най-високите оферти. Той решава дали артикулите да бъдат продадени на постигнатите цени. Ако продавачът се съгласи с актуалната най-висока оферта или предложи друга цена, то участникът с най-високата оферта бива уведомен за това в рамките на два работни дни. Моля, обърнете внимание, че Вие като участник с най-високата оферта сте обвързан/а със своята оферта в продължение на 48 часа след края на търга, независимо от това, дали е осъществен контакт или не.

Ако веднага след подаването на Вашата оферта постъпи по-висока оферта, вероятно някой от другите участници използва софтуера за наддаване и е задал максимална сума, която е еднаква или по-висока от заявената от Вас сума. За да станете участникът с най-висока оферта. трябва да увеличите Вашата максимална оферта с поне още една стъпка на наддаване.

Ако наддавате за един или повече артикули, има две неща, които трябва да вземете предвид. Първо, всяка оферта е обвързваща. Дори да изпреварите самия/самата себе си при наддаването, пак важи последната направена от Вас оферта. Само по този начин можем да гарантираме честността на търговете и да защитим както интересите на купувачите, така и тези на продавачите. Второ, в специалните условия за продажба на всеки търг има информация, която е важна за Вас. Информирайте се своевременно за рамковите условия на търга. При въпроси нашият екип за обслужване на клиенти е на разположение по всяко време.

3. Абонирайте се за търсене

Ако търсенето Ви, включително настройките на филтъра, в момента не посочва артикул, който отговаря на изискванията Ви, можете просто да се абонирате за търсенето си, включително за всички филтри. Ще получите електронно съобщение веднага щом се появи артикул, който отговаря на Вашите изисквания. Можете да се абонирате за всеки списък с всички филтри. Критериите , които сте избрали, се запазват и могат да бъдат извикани отново по всяко време.Ако новодобавените артикули отговарят на вашето търсене, ще бъдете уведомени по електронната поща. Можете да управлявате тези настройки в "Моят акаунт => Известия".

За да се абонирате за дадено търсене, можете първо просто да потърсите желаната ключова дума или да изберете категория и да приложите филтри, ако е необходимо. След това можете да се абонирате за търсенето, като използвате бутона "Абониране за търсене".

Можете да изтриете абонирано търсене, което вече не отговаря на изискванията ви за търсене, в "Раздела моя акаунт => Известия".

4. Търгове

Към печелившата цена се начислява премия. Размерът на премията може да варира в различните категории или в рамките на проекти. Информация за премията е дадена на страницата на съответния артикул. В зависимост от описанието на артикула е възможно да се приспаднат и разходи за демонтаж и товарене. ДДС отпада за фирми от страните-членки на ЕС, които имат валиден идентификационен номер по ДДС и закупуват стоки извън собствената си държава. При купувачи от страни, които не са членки на ЕС, не се начислява ДДС, ако износът на стоката се осъществява по надлежния ред.

Ако не можете да се логнете в акаунта си, моля, използвайте функцията ‘забравена парола’. Ако все още имате проблеми с логването, моля, свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти: 0211 – 4227370.

В отделни случаи това е възможно,ако все още няма оферта за артикула. Моля контактирайте отговорното лице за контакт.

По правило още същия ден след търга ще получите нашата фактура на мейла си. Ако търгът продължава 2 и повече дни, е възможно да получите фактурата в последния ден на търга. След заплащане на сумата по фактурата ще Ви изпратим адреса и срока за вземане на артикула. Отговорността за организирането на транспорта по принцип е Ваша, но при запитване нашите колеги с удоволствие ще Ви изпратят подходяща транспортна оферта.

Артикул, отбелязан като резервиран, се запазва за 48 часа за купувача, който не е достигнал определената минимална цена. Поради това резервираните артикули може все още да са налични.

Суми до 2000,-евро могат да бъдат платени чрез PayPal или кредитна карта.След като се логнете в акаунта си на началната ни страница ще намерите Вашите фактури под "Моят акаунт", "Моите фактури". Ако искате да платите чрез PayPal , ще намерите тук Вашия линк. За банкови трансфери използвайте банковата сметка изписана върху фактурата Ви. Освен това може да добавите под "Начин на плащане" във Вашия профил данните на Вашите кредитни карти (МasterCard и Visa), за да извършавате също така плащания. В момента онлайн плащане за продукти от страните от Франция, Швейцария и Испания не е възможно.

От съображения за сигурност във връзка с ДДС в момента събираме депозит между 19% и 27% за артикули, които се продават от следните страни: Полша, Обединеното кралство, Словакия, Белгия, Австрия, Чехия, Румъния, Унгария, Словения, Финландия, Швеция и Хърватия. Купувачите извън ЕС трябва да представят доказателство за изрядни документи за износ. При всички други продажби за връщането на депозита се изисква изцяло попълнена товарителница CMR, транспортна фактура от независима транспортна фирма и документ за извършено плащане на транспортната фактура. Ако транспортът се осъществява чрез Surplex, за връщането на депозита е необходима само товарителница CMR. В зависимост от изискванията на страната, от която се осъществява продажбата, товарителницата CMR се изпраща по пощата с оригинален подпис и печат.

Срокът за товарене обикновено е посочен в специалните условия на търга, или в описанието на артикула.

Премия се нарича възнаграждението на индустриалните аукционни къщи. Размерът на премията може да варира в различните категории или в рамките на проекти. Информация за премията е дадена на страницата на съответния артикул. Купувачът трябва да вземе предвид и премията при изчислението на общата цена.

Някои от машините ни не могат да бъдат тествани от мениджърите на проекти, тъй като не са на място позволяващо да бъдат захранени и включени. В подобни случаи не можем да гарантираме функционалността им.

Топ артикул: Артикул с лична препоръка.
Hot Lot: Артикул с голямо търсене (мин. 10 оферти).
Съвет: Атрактивно съотношение цена/качество.

Моля, обърнете внимание, че по правило не можем да предоставим доказателства за произхода на артикулите от търга, както и преференциални документи като EUR-1 или декларации за произхода към фактурата, тъй като не разполагаме с изискваните от закона документи за целта. Неправомерното издаване и приложение на доказателства за преференции се счита за данъчна измама, съотв. за помагачество при данъчна измама по смисъла на наказателното право.

Техническите документи и книжа, както и евентуални други допълнения, не се включват задължително в обхвата на доставката. Те биват доставени само ако са част от описанието на артикула. Ако имате въпроси в това отношение, препоръчваме да се свържете с компетентния ръководител на проекта.

5. Цени за демонтаж и товарене (Д+Т)

Д+Т включва: Комисиониране, демонтаж, опаковане, изнасяне, товарене, обезопасяване на товара, документация Внимание: Ние товарим само на товарни автомобили и стоката се подготвя само за този вид транспорт. Опаковането на товари за морски транспорт и товаренето в контейнери трябва да бъдат организирани на съответното морско пристанище. Демонтажните екипи на място подпомагат лицето, което взема стоките, при обезопасяването на товара. Лицето трябва да осигури подходящо оборудване за обезопасяване на товара.

Това означава, че плащането на разходите за демонтаж и товарене е задължително. Това се дължи на факта, че тези разходи спадат към общите разходи по проекта. Затова те се начисляват независимо от оферираната цена и начина на транспортиране. Тоест, те се плащат и от тези, които сами товарят стоката си. Това е така, понеже дори и когато клиентът сам организира товаренето и транспорта, все пак преди това са извършени подготвителни работни дейности. например демонтаж и опаковане.

Pазходите за Д+Т базират на местните условия, регионалните ценови структури и не на последно място на реално положените усилия. Възможно е сходни артикули да имат различни разходи за Д+Т, например ако за артикул 1 са положени много повече усилия по обработка отколкото за артикул 2.
Същото се отнася за напълно различни артикули. Може да се случи, че привидно „лекият“ артикул има по-високи разходи за Д+Т отколкото привидно „ сложният“.

За някои определени артикули Surplex предлага два варианта за демонтаж на машината. Ако не желаете да се възползвате от нашите услуги, машината се продава "франко фундамента". "Франко фундамента" означава, че Вие носите отговорността за демонтажа и товаренето на машината във Вашето превозно средство. В този случай ние не предоставяме наземни транспортни уреди и инструменти - Вие трябва самостоятелно да се погрижите за тях.

Pазходите за Д+Т по правило може да намерите още в началото на търга за всеки един артикул и обикновено са в допълнение към оферираната цена. Ето защо, моля Ви калкулирайте в офертите си и разходите за Д+Т.

6. Транспорт

По принцип Вие отговаряте за уреждането на транспорта. При запитване от Ваша страна с удоволствие ще проверим дали е възможно ние да Ви изпратим спечелената от Вас стока.

Обединяването на стоки от различни местоположения не е възможно. Поради основания, свързани с отговорността, стоката трябва да бъде натоварена директно от съответното местоположение.

Планираният срок за товарене на стоката е посочен в специалните условия на търга. След постъпване на плащането отговорният сътрудник ще Ви информира за точните срокове и ще договори с Вас дата за вземане на стоката.

"Товарене на камион / франко камиона" за Вас като клиент означава, че нашият екип ще извърши надлежната спедиционна подготовка на стоката и ще я натовари на предоставеното от Вас превозно средство. С удоволствие бихме извършили и самия транспорт за Вас. За целта се свържете с нас преди търга или непосредствено след присъждането на стоката.

Ако стоката е подходяща за изпращане като колет, ще Ви изпратим съответна оферта за доставка.

Задължението за представяне на доказателства варира според страната, в която се намира артикулът. Ако в специалните условия на търга не е посочена по-подробна специфична информация, важи задължението за представяне на доказателства съгласно действащия регламент на ЕС.

За износ във външната търговия се счита трансграничната продажба на стоки или услуги от конкретната страна в чужбина. Ако местата на товарене и разтоварване се намират в ЕС, то това не счита за износна сделка. Ако мястото на товарене и мястото на разтоварване се намират в две различни икономически пространства, е необходимо осъществяването на износна операция. Surplex извършва експортен контрол на всички артикули, които се продават в трета страна. Определянето на тарифите и съставянето на документите за износ винаги се извършва от Surplex. Surplex също така подава и заявленията за износни лицензии, ако са необходими такива. Износните документи се предоставят директно при товаренето на стоката или трябва да се вземат от митнически агент след митническа проверка на стоката (процедурата се нарича още мултистоп). Ще получите по-подробна информация преди вземането на стоката. Купувачът носи отговорност за спазването на изискванията при внос, подаването на заявления за вносни лицензии и издаването на транзитни документи.

7. Продажба

Можете да предложите Вашите артикули като изпратите имейл със снимки и техническа информация на info@surplex.com. Член на нашия екип ще се свърже с Вас скоро след това.

"Всичко от един източник. Дали сте купувач или продавач, Surplex поема професионалния демонтаж, счетоводство,митническа обработка, изготвяне на документи, изпълнение в срок и всичко това на над 20 езика."

Все още имате въпроси?
С удоволствие ще Ви помогнем. Свържете се със Surplex