Použité stroje Surplex
Zakúpiť Surplex Trust
Smooth auction process - Surplex informs you about the current situation: more information

Pomoc / Časté otázky surplex.com

1. Registrácia

Zaregistrovať sa musíte na našej internetovej stránke v tom prípade, ak sa chcete zúčastniť na niektorej z našich aukcií, ak nám chcete ponúknuť nejaký tovar, ak hľadáte nejaký tovar, alebo ak chcete využiť nejaké špeciálne funkcie, napr. použiť zoznam sledovaných položiek.
Registrácia na našich webových stránkach je bezplatná. Zaplatiť budete musieť iba v prípade, že odošlete záväznú ponuku a táto ponuka bude úspešná.
Vaše číslo mobilného telefónu môže byť dodatočne overené manuálne. Obráťte sa na náš zákaznícky servis na telefónnom čísle +49 211 – 4227370.

2. Aukcie

K cene prirážky je potrebné pripočítať príplatok, ktorého výška je uvedená na príslušných stranách výrobkov. Táto dočasná cena sa následne upraví vzhľadom na náklady súvisiace s rozobratím a naložením príslušného tovaru. Takto bude vypočítaná celková cena, ku ktorej bude následne pripočítaná DPH špecifická pre príslušnú krajinu. DPH sa neuplatňuje pre spoločnosti z členských štátov EÚ, ktoré majú identifikačné číslo pre daň z predaja a nekupujú tovar vo svojej vlastnej krajine.
Ak chcete dražiť tovar na našej stránke, musíte sa jednoducho zaregistrovať a pred zapojením sa do aukcie prijať špeciálne podmienky aukcie.
Ak sa vám nedarí prihlásiť sa na naše webové stránky, použite našu službu pre zabudnuté heslo. Ak vaše problémy s prihlásením pretrvávajú, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na čísle 0211 – 4227370.
Vo výnimočných prípadoch je to možné, pokiaľ ešte nebola zadaná žiadna ponuka na tento výrobok. Obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu.
Dražobný agent sa vám aktivuje automaticky. Do poľa aukcie jednoducho zadajte svoju najvyššiu cenovú ponuku a systém bude pridávať cenové ponuky s určenými prírastkami ceny. Príklad: Aktuálna najvyššia ponuka je 15 000 €, ďalšia minimálna ponuka je 16 000 € – pre cenové ponuky sa teda používajú prírastky o 1 000 €. Ak chcete za položku minúť maximálne 20 000 €, zadajte do poľa cenovej ponuky sumu 20 000 € a agent na prihadzovanie bude za vás postupne zadávať cenové ponuky s prírastkom po 1 000 €.
Vo väčšine prípadov vám bude ešte v rovnaký deň, ako prebehla aukcia, e-mailom zaslaná faktúra. Ak aukcia trvá dlhšie než 2 dni, vaša faktúra môže byť odoslaná iba v posledný deň aukcie. Po uhradení faktúry od nás dostanete adresu na vyzdvihnutie tovaru a časový rámec jeho vyzdvihnutia. Zodpovednosť za zabezpečenie prepravy nesiete vy, no naši zamestnanci vám radi odporučia prepravnú spoločnosť.
Čiastky do 2 000 € môžete zaplatiť prostredníctvom platobného systému PayPal alebo kreditnou kartou. Svoje faktúry nájdete po prihlásení sa na našej internetovej stránke v záložke „Môj účet“, „Moje faktúry“. Ak by ste chceli platiť prostredníctvom systému PayPal, kliknite na nasledujúci odkaz. Pre platby prevodom nájdete číslo účtu na vašej faktúre. Vo vašom profile môžete pridať v časti „Spôsoby platby“ navyše údaje vašej kreditnej karty (MasterCard a Visa) a realizovať platby aj prostredníctvom nej. V súčasnej dobe on-line platby za výrobky z krajín Francúzsku, Švajčiarsku a Španielsku nie je možné.
V prípade vývozu sa na zálohovom účte zadrží splatná suma dane z faktúry. Záloha bude zákazníkovi vrátená, hneď ako nám budú doručené všetky vývozné doklady.
To platí pre predaj strojov z týchto krajín:
Poľsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko, Belgicko, Rakúsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Fínsko, Chorvátsko, Švédsko, Slovinsko
Faktúry s miestom určenia tovaru Austria & UK sa vystavujú vždy s kauciou. Miesto zdanenia závisí vždy od miesta dodania (prechod dispozičnej právomoci). Z toho dôvodu možno vrátiť kauciu len v tom prípade, ak dodanie kupujúcemu/príjemcovi prevezme spoločnosť Surplex.

Kupujúci poveruje prepravou/expedíciou spoločnosť Surplex Prechod dispozičnej právomoci

Spoločnosť Surplex prevezme prepravu/expedíciu a vystaví faktúru bez DPH, hneď ako dostane originál podpísaného a opečiatkovaného dokumentu CMR, ktorý bol odoslaný poštou. – do 90 dní po prijatí faktúry – (podmienkou je platné identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pre európske spoločnosti)
(Precondition is a valid VAT number for european comapanies)

Kupujúci organizuje prepravu/expedíciu Prechod dispozičnej právomoci

Vy si organizujete prepravu/expedíciu sami, my prevezmeme platbu DPH anglickému úradu, a preto Vám ponúkame faktúru s DPH (tzn., že si ponecháme kauciu uvedenú na faktúre).

Časový rámec na vyzdvihnutie tovaru je zvyčajne uvedený v špeciálnych podmienkach aukcie alebo v popise stroja.
Provízia vo výške 15%, ktorú je potrebné uhradiť, zodpovedá odmene pre spoločnosť Surplex GmbH za ich sprostredkovateľskú činnosť.
Niektoré stroje nemôžu naši projektoví manažéri otestovať, pretože sa nenachádzajú na mieste, kde by ich bolo možné zapojiť. V takýchto prípadoch nedokážeme zaručiť funkčnosť stroja.
Ak počas aukcie nebude dosiahnutá minimálna cena stroja, bude vás kontaktovať jeden z našich zamestnancov.
Biely palec na zelenom pozadí znamená: Toto je aukčný výrobok s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu.
Biely symbol plameňa na červenom pozadí znamená: Toto je aukčný výrobok, o ktorý je veľký záujem (>10 ponúk).
Biely znak pre percentá na zelenom pozadí znamená: Toto je aukčný výrobok, ktorý je v ponuke s mimoriadne výhodnou cenou.

3. Preprava

Za zabezpečenie prepravy nesiete zodpovednosť vy. Naši zamestnanci vám môžu odporučiť vhodnú prepravnú spoločnosť.
V prípade položiek, ktoré sa nachádzajú v Nemecku, môžete použiť našu kalkulačku ceny prepravy.
Z ekologických dôvodov, bohužiaľ, nemôžeme zlúčiť položky z rôznych miest. Rôzne miesta si vyžadujú odlišné obdobie na prepravu. Znamená to, že počas určeného obdobia je potrebné položky vyzdvihnúť na ich špecifických miestach.
Časový rámec vyzdvihnutia položky je uvedený v špeciálnych podmienkach aukcie a v závislosti od konkrétnej aukcie sa teda môže líšiť. Položky je možné vyzdvihnúť iba po predchádzajúcej dohode.
Naši zamestnanci vám s radosťou odporučia prepravnú spoločnosť, ktorá vám stroj dopraví.
Označenie free-on-truck / franko vagón odosielacej stanice vo všeobecnosti znamená, že za naloženie položiek, ktorých dopravu ste zabezpečili, budete musieť zaplatiť pevnú sumu.
Diely, ktorých hmotnosť nepresiahne 30 kg, je možné odoslať poštou. Poštovné hradíte vy. Vo všeobecnosti je tiež možné odoslať položky, ktorých hmotnosť nepresiahne 70 kg in a výška nepresiahne 1,20 metra, kuriérskou spoločnosťou UPS alebo Fedex. V každom konkrétnom prípade je však túto možnosť potrebné overiť.
CMR je potrebné pri preprave tovaru po ceste cez národné hranice.

4. Predaj

Svoje stroje môžete ponúknuť tak, že nám odošlete e-mail s fotografiami a technickými údajmi na adresu info@surplex.com. Následne vás čoskoro kontaktuje člen nášho tímu.
Všetko z jednej ruky. Či už u predávajúceho alebo kupujúceho, spoločnosť Surplex zabezpečí odbornú demontáž, fakturačný proces, colné formality, vypracovanie dokumentácie, vybavenie v stanovenom termíne, a to vo viac než 20 jazykoch.

Máte ďalšie otázky?
Radi vám pomôžeme. Kontaktujte Surplex

Zoznam sledovania
Položka bola odstránená. Vrátenie späť