Pomoc / Časté otázky surplex.com

1. Registrácia

Zaregistrovať sa musíte na našej internetovej stránke v tom prípade, ak sa chcete zúčastniť na niektorej z našich aukcií, ak nám chcete ponúknuť nejaký tovar, ak hľadáte nejaký tovar, alebo ak chcete využiť nejaké špeciálne funkcie, napr. použiť zoznam sledovaných položiek.

1) Kliknite vpravo hore na „Prihlásiť sa“, a potom na „Teraz sa zaregistrovať“.

Registration 1

2) Vyplňte svoje osobné údaje (oslovenie, meno a priezvisko, e-mailovú adresu).

Registration 2

3) Zadajte heslo pre svoj účet. Zadajte aj názov vašej spoločnosti, adresu a IČ DPH vášho podniku, ako aj číslo vášho mobilu. Prečítajte si Všeobecné zmluvné podmienky a zaškrtnite príslušné políčko, aby ste vyjadrili svoj súhlas. Potom kliknite na „Dokončiť registráciu“.

Registration 3

4) Na overenie vašej e-mailovej adresy vám teraz pošleme potvrdzovací e-mail. Prejdite do svojej e-mailovej schránky a otvorte náš e-mail.

Registration 4

5) Kliknite na „Teraz dokončiť registráciu“. Ak ste nenašli potvrdzujúci e-mail, najprv si skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak ste nedostali e-mail, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Registrierung 5

6) Na záver overíme správnosť vášho telefónneho čísla. Kliknite na „Overiť číslo mobilného telefónu“. Na mobilný telefón vám pošleme SMS kód.

Registrierung 6

7) Zadajte kód do príslušného poľa a potom kliknite na „Potvrdiť SMS kód“.

Registrierung 7

8) Teraz ste už zaregistrovaný a môžete naplno využívať naše služby.

Registrierung 8

Registrácia na našich webových stránkach je bezplatná. Zaplatiť budete musieť iba v prípade, že odošlete záväznú ponuku a táto ponuka bude úspešná.

Vaše číslo mobilného telefónu môže byť dodatočne overené manuálne. Obráťte sa na náš zákaznícky servis na telefónnom čísle +49 211 – 4227370.

2. Pridávanie ponúk a dražobný agent

Vo všeobecnosti môžete začať pridávať ponuky hneď, ako sa zaregistrujete na portáli Surplex. Pred pridaním konkrétnej ponuky však musíte akceptovať osobitné aukčné podmienky pre každú aukciu. Ak chcete pridať ponuku, môžete jednoducho ponúknuť ďalšiu možnú sumu v rámci prihadzovania, ktorá nasleduje po sume, ktorá už bola zadaná v ponukovom poli, alebo použiť dražobného agenta. Niektoré aukcie vyžadujú zloženie zábezpeky, napríklad kreditnej karty.

Aby bolo pridávanie ponúk čo najtransparentnejšie, môžete ich pridávať v určených krokoch.

Prvá možná ponuka je určená počiatočnou cenou, ďalšie ponuky závisia od výšky už pridaných ponúk. Ak je ponúkaná cena nízka, kroky ponuky sú menšie; ak sú ponuky vyššie, sú primerane väčšie. Ak nie ste účastníkom s najvyššou ponukou, vždy sa zobrazí aktuálny ďalší možný krok ponuky. Ak ste prostredníctvom dražobného agenta zadali maximálnu ponuku, bude vám navrhnutá vyššia maximálna ponuka. Použitie dražobného agenta zabezpečí, že vaša ponuka sa automaticky zvýši o ďalší krok ponuky, len čo bude prijatá ďalšia ponuka. Toto pokračuje, kým sa nedosiahne nastavená maximálna suma.

Príklad:
Vyvolávacia cena položky je 490 €.
Kupujúci A: Ponúka vyvolávaciu cenu 490 € a stáva sa tak záujemcom s najvyššou ponukou.
Kupujúci B: Predchádzajúca najvyššia ponuka 490 € je nižšia ako 500 EUR, takže aktuálny krok ponuky je stále 20 €. Kupujúci B teraz ponúkne 510 € a stane sa záujemcom s najvyššou ponukou.
Keďže ďalšia prahová hodnota (od 500 €) bola dosiahnutá touto ponukou vo výške 510 €, ďalší krok ponuky je teraz 50 €.
Pre všetkých ostatných uchádzačov je teraz ďalšia možná ponuka 560 €, aby sa stali účastníkmi s najvyššou ponukou.

Najvyššia ponuka   Kroky ponuky
1 €   5 €
50 €   10 €
200 €   20 €
500 €   50 €
1.000 €   100 €
2.000 €   200 €
5.000 €   250 €
10.000 €   500 €
20.000 €   1.000 €
50.000 €   2.000 €
200.000 €   5.000 €
500.000 €   10.000 €
1.000.000 €   25.000 €

Dražobného agenta aktivujete priamym zadaním maximálnej ponuky do ponukového poľa. Maximálna ponuka musí byť vyššia ako aktuálna minimálna ponuka. Prípadne môžete použiť aj jednu z navrhovaných maximálnych ponúk. V oboch prípadoch systém ponúka za vás postupne, až kým sa nedosiahne vaša maximálna ponuka. Ak iný uchádzač predloží rovnakú ponuku ako váš dražobný agent, zostanete uchádzačom s najvyššou ponukou, keďže ste ju predložili skôr. Dôležité je, aby ste si boli vedomí svojho osobného cenového rozpätia, pretože každá ponuka je záväzná, vrátane vami stanovenej maximálnej ponuky.

Po zadaní maximálnej ponuky bude dražobný agent pokračovať v licitovaní v aktuálnych krokoch ponuky, kým sa nedosiahne vaša maximálna ponuka.

Príklad:
Pridaná bola položka s vyvolávacou cenou 15 000 €.
Kupujúci A: Ponúka vyvolávaciu cenu 15 000 € a stáva sa tak záujemcom s najvyššou ponukou.
Kupujúci B: Zadá maximálnu ponuku 18 000 €. Dražobný agent pre neho stanoví ďalší možný krok ponuky vo výške 16 000 €. Kupujúci B je teraz záujemcom s najvyššou ponukou.
Kupujúci A: Ponúkne 17 000 € a stane sa záujemcom s najvyššou ponukou.
Kupujúci B: Dražobný agent teraz stanoví pre kupujúceho B sumu 18 000 €, ktorý sa tak stane záujemcom s najvyššou ponukou. Keďže maximálna ponuka kupujúceho B bola teraz dosiahnutá, dražobný agent už nezadá žiadnu ďalšiu ponuku, a to ani v prípade, ak bude ponuka kupujúceho B prekročená. Ak chce kupujúci B pokračovať v pridávaní ponúk, musí ponúknuť ďalší možný krok ponuky alebo zadať novú maximálnu ponuku v dražobnom agentovi.

Výhodou dražobného agenta je, že nemusíte sledovať priebeh aukcie naživo, ale dražobný agent prevezme dražbu za vás bez ohľadu na vašu prítomnosť v zadaných krokoch dražby. Dražobný agent reaguje okamžite, ak vás niekto predbehne, až kým sa nedosiahne vaša maximálna ponuka.

Minimálna cena je minimálna suma, ktorá musí byť dosiahnutá v aukcii, aby predávajúci mohol predať predmet bez výhrad. Ak nebola dosiahnutá minimálna cena, položka sa predá len po dohode s predávajúcim. Predávajúci sa môže rozhodnúť, či položku napriek tomu predá. Kupujúci nemá právny nárok na položku. Výška minimálnej ceny položky sa nezverejňuje. Ak však minimálna cena ešte nebola dosiahnutá, môžete tento stav vidieť v ponukovom okne.

Pre túto položku bola stanovená minimálna cena, ktorá nebola vašou najvyššou ponukou dosiahnutá. V tom prípade vydražíte položku len s výhradou.

Príklad:
Položka má aktuálnu najvyššiu ponuku 600 € a stanovenú minimálnu cenu 700 €.
Kupujúci A: Ponúka ďalší krok ponuky 650 € a je záujemcom s najvyššou ponukou, minimálna cena ale nebola dosiahnutá. Ak nikto nepridá ďalšiu ponuku, záujemca A získa položku len s výhradou.
Kupujúci B: Ponúkne 700 €, čím bola dosiahnutá minimálna cena 700 €. Je záujemcom s najvyššou ponukou a vydraží položku, ak nikto nepridá ďalšie ponuky.

Je možné, že pre niektoré položky boli stanovené minimálne ceny. Ak sa nedosiahli minimálne ceny, predávajúci bude informovaný o najvyšších ponukách. On následne rozhodne, či sa položky predajú za dosiahnuté ceny. Ak predávajúci súhlasí s predajom za aktuálnu najvyššiu ponuku alebo navrhne inú cenu, vy ako záujemca s najvyššou ponukou budete o tom informovaný do dvoch pracovných dní. Upozorňujeme, že ako záujemca s najvyššou ponukou ste viazaní svojou ponukou na túto položku do 48 hodín po skončení aukcie bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli kontaktovaní.

Ak je vaša ponuka ihneď po pridaní prekonaná, iný uchádzač pravdepodobne používa dražobného agenta a nastavil maximálnu sumu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako suma, ktorú ste zadali. Ak sa chcete stať záujemcom s najvyššou ponukou, musíte zvýšiť svoju maximálnu ponuku aspoň o jeden ďalší krok ponuky.

Pri dražbe jednej alebo viacerých položiek by ste mali mať na pamäti dve veci. Po prvé, každá ponuka je záväzná. Aj keď prekonáte svoju vlastnú ponuku, platná je posledná pridaná ponuka. Len tak môžeme zabezpečiť spravodlivý priebeh aukcie a rešpektovať záujmy kupujúcich a predávajúcich. Po druhé, v špeciálnych aukčných podmienkach každej aukcie je pre vás relevantný obsah. Včas sa informujte o všeobecných podmienkach aukcie. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na náš tím starostlivosti o zákazníkov.

3. Prihlásiť sa k vyhľadávaniu

Ak vaše vyhľadávanie vrátane nastavení filtrov momentálne nezobrazuje žiadnu položku, ktorá by spĺňala vaše požiadavky, môžete sa jednoducho prihlásiť na odber vášho vyhľadávanie vrátane všetkých filtrov. Hneď ako bude k dispozícii položka, ktorá spĺňa vaše požiadavky, dostanete e-mail. Môžete odoberať ľubovoľný zoznam všetkých filtrov. Vybrané kritériá sa uložia a môžete ich kedykoľvek znova vyvolať. Ak sa novo pridané položky zhodujú s vaším vyhľadávaním, budete o tom informovaní e-mailom. Tieto nastavenia môžete spravovať v časti „Môj účet => Oznámenia".

Ak sa chcete prihlásiť na vyhľadávanie, môžete najprv jednoducho vyhľadať požadované kľúčové slovo alebo vybrať kategóriu a v prípade potreby použiť filtre. Potom sa môžete prihlásiť k odberu kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa k odberu vyhľadávania".

Prihlásené vyhľadávanie, ktoré už nespĺňa vaše požiadavky na vyhľadávanie, môžete odstrániť v časti „Môj účet => Oznámenia".

4. Aukcie

K vydraženej cene je potrebné pripočítať príplatok. Výška príplatku môže byť rôzna pre rozličné kategórie alebo v rámci projektov. Príplatok je uvádzaný na príslušných stránkach položky. V závislosti od popisu výrobku sa prípadne pripočítajú ešte náklady na demontáž a naloženie. Daň z pridanej hodnoty sa nevzťahuje na firmy z členských štátov EÚ, ktoré majú platné identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty a nenakupujú vo svojej krajine. Pri kupujúcich zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, sa daň z pridanej hodnoty neúčtuje, ak sa vývoz uskutočňuje v súlade s predpismi.

Ak sa vám nedarí prihlásiť sa na naše webové stránky, použite našu službu pre zabudnuté heslo. Ak vaše problémy s prihlásením pretrvávajú, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na čísle 0211 – 4227370.

Vo výnimočných prípadoch je to možné, pokiaľ ešte nebola zadaná žiadna ponuka na tento výrobok. Obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu.

Spravidla ešte v ten istý deň dostanete od nás faktúru e-mailom. Ak by aukcia trvala 2 dni alebo ešte dlhšie, môže sa stať, že faktúru dostanete až v posledný deň aukcie. Po uhradení faktúry dostanete od nás informácie o adrese a dátume vyzdvihnutia. Za organizáciu prepravy ste spravidla zodpovedný vy. Naši kolegovia vám však na požiadanie radi zašlú ponuku na prepravu.

Položka označená ako rezervovaná je na 48 hodín rezervovaná pre kupujúceho, ktorý však nedosiahol stanovenú minimálnu cenu. Rezervované položky preto môžu byť prípadne stále k dispozícii.

Čiastky do 2 000 € môžete zaplatiť prostredníctvom platobného systému PayPal alebo kreditnou kartou. Svoje faktúry nájdete po prihlásení sa na našej internetovej stránke v záložke „Môj účet“, „Moje faktúry“. Ak by ste chceli platiť prostredníctvom systému PayPal, kliknite na nasledujúci odkaz. Pre platby prevodom nájdete číslo účtu na vašej faktúre. Vo vašom profile môžete pridať v časti „Spôsoby platby“ navyše údaje vašej kreditnej karty (MasterCard a Visa) a realizovať platby aj prostredníctvom nej. V súčasnej dobe on-line platby za výrobky z krajín Francúzsku, Švajčiarsku a Španielsku nie je možné.

V nasledujúcich krajinách, z ktorých sa tovar predáva, si aktuálne uplatňujeme kauciu vo výške od 19 % do 27 % ako zábezpeku na riziko dane z pridanej hodnoty: Poľsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko, Belgicko, Rakúsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Chorvátsko. Pri nákupoch mimo EÚ je potrebné predložiť správne vyplnené vývozné doklady. Pri všetkých ostatných predajoch sa na vrátenie kaucie vyžaduje kompletne vyplnený dokument CMR, faktúra za prepravu nezávislého dopravcu a dôkaz o zaplatení faktúry za prepravu. Pokiaľ prepravu tovaru vykonáva spoločnosť Surplex, je na vrátenie kaucie potrebný iba dokument CMR. V závislosti od požiadaviek krajiny, z ktorej sa tovar predáva, je potrebné doručiť dokument CMR poštou s originálnym podpisom a pečiatkou.

Časový rámec na vyzdvihnutie tovaru je zvyčajne uvedený v špeciálnych podmienkach aukcie alebo v popise stroja.

Náhrada výdavkov priemyselného aukčného domu sa nazýva „príplatok". Výška príplatku môže byť rôzna pre rozličné kategórie alebo v rámci projektov. Príplatok je uvedený na príslušných stranách výrobkov. Kupujúci musí zohľadniť príplatok pri výpočte celkovej ceny.

Niektoré stroje nemôžu naši projektoví manažéri otestovať, pretože sa nenachádzajú na mieste, kde by ich bolo možné zapojiť. V takýchto prípadoch nedokážeme zaručiť funkčnosť stroja.

Top položka: Tovary s osobným odporúčaním.
Hot Lot: Tovary s veľkým dopytom (aspoň 10 ponúk).
Tip: Atraktívny pomer ceny a výkonu.

Upoštevajte, da za izdelke, ki so predmet dražbe, načeloma ne moremo izdati dokazil o poreklu in potrdil o preferencialih, kot je potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ali izjav o poreklu, saj za to nimamo na razpolago predhodnih dokumentov, ki jih zahteva zakon. Nedovoljeno izdajanje in uporaba potrdil o preferencialih predstavlja davčno utajo oziroma pomoč pri davčni utaji.

Tehnični papirji oziroma dokumenti in (drugi) dodatki niso nujno priloženi. Priloženi so le, če so navedeni tudi v opisu izdelka. Če imate vprašanje glede tega, stopite v stik s pristojnim vodjo projekta.

5. Náklady na demontáž a nakládku (D+N)

D+N zajema: komisioniranje, demontažo, pakiranje, razkladanje, natovarjanje, zavarovanje tovora, dokumentacijo. Pozor: Mi poskrbimo le za natovarjanje tovora na tovorno vozilo, tovor je tudi pripravljen samo za ta namen. Pripravo tovora za ladijski prevoz in skladiščenje v zabojnik je treba organizirati v pristanišču. Demontažne ekipe na terenu pomagajo prevzemniku pri zavarovanju tovora. Prevzemnik mora zagotoviti ustrezna sredstva za zavarovanje tovora.

To pomeni, da je treba stroške demontaže in natovarjanja plačati v vsakem primeru. Razlog za to je, da so ti stroški del splošnih stroškov projekta. Zato se zaračunajo neodvisno od dosežene cene in načina prevzema. Torej se zaračunajo tudi osebam, ki same prevzamejo blago. Kajti tudi če stranka sama poskrbi za natovarjanje in zavarovanje tovora, so bili pred tem že opravljeni drugi delovni koraki, kot na primer demontaža in pakiranje.

Náklady na D + N závisia vo veľkej miere od miestnych podmienok, regionálnych cenových štruktúr a v neposlednom rade od skutočných nákladov. Môže sa stať, že podobné položky budú mať rôzne náklady na D + N, napr. ak bolo spracovanie položky č. 1 oveľa náročnejšie ako položky č. 2.
To isté platí aj pre úplne rozdielne položky. Môže sa stať, že zdanlivo „jednoduchá“ položka bude mať väčšie náklady na D + N ako zdanlivo „náročná“ položka.

Za določene izdelke vam Surplex nudi dve možnosti demontaže vašega stroja. Če se niste odločili za eno od teh možnosti, se stroj proda »na temeljih«. »Na temeljih« pomeni, da ste sami odgovorni za demontažo in natovarjanje stroja na svoje vozilo. Naprave in orodja za manipuliranje na lokaciji ne bodo zagotovljeni, zanje morate poskrbeti sami.

Náklady na D + N sú (spravidla) uvedené pri každej položke už na začiatku aukcie a vždy sa pripočítavajú k výslednej cene aukcie. Z toho dôvodu si zakalkulujte do vašich ponúk aj náklady na D + N.

6. Preprava

Načeloma ste za organizacijo transporta odgovorni vi. Na vašo željo z veseljem preverimo, ali vam lahko kupljeno blago pošljemo.

Izdelkov, ki se nahajajo na različnih lokacijah, ni mogoče zbrati na enem mestu. Zaradi odgovornosti mora biti blago skladiščeno neposredno na lokaciji.

Časovni okvir prevzema je naveden v posebnih pogojih dražbe. Po uspešnem plačilu vas bo pristojna oseba obvestila o obdobju, v katerem je blago mogoče prevzeti, in se z vami dogovorila za določen termin.

"Natovorjeno na tovorno vozilo/prosto natovorjeno na tovorno vozilo" za vas kot stranko pomeni, da naša ekipa na mestu natovarjanja pripravi ustrezen špedicijski prevzem in blago natovori na vozilo, ki ga zagotovite vi. Z veseljem poskrbimo tudi za transport. Za ta namen stopite v stik z nami pred dražbo ali zatem, ko zmagate na dražbi.

Če je blago primerno za pošiljanje po pošti, boste prejeli ustrezno ponudbo za pošiljanje.

Zahteve se razlikujejo glede na državo, v kateri se izdelek nahaja. Če v posebnih pogojih dražbe niso navedene podrobnejše informacije, so obveznosti zagotavljanja dokazil določene v skladu z veljavno uredbo EU.

Izvoz se v zunanji trgovini načeloma nanaša na čezmejno prodajo blaga ali storitev iz matične države v tujino. Če se mesti natovarjanja in raztovarjanja nahajata v EU, izvoz ni potreben. Če se mesti natovarjanja in raztovarjanja nahajata v različnih gospodarskih prostorih, je izvoz potreben. Surplex izvaja nadzor izvoza za vse izdelke, ki se prodajajo v tretjo državo. Surplex vedno poskrbi za tarifno razvrstitev in izvozno dokumentacijo. Surplex zagotovi tudi dovoljenje za izvoz, če je to potrebno. Izvozna dokumentacija je na voljo ob natovarjanju blaga ali pa jo je potrebno prevzeti pri carinskem zastopniku, ko blago prestane carinski pregled (imenovan tudi Multistopp). Več informacij prejmete pred prevzemom blaga. Za izpolnjevanje zahtev glede uvoza in zagotavljanje dovoljenj za uvoz ter pripravo tranzitnih dokumentov je odgovoren kupec.

7. Predaj

Svoje stroje môžete ponúknuť tak, že nám odošlete e-mail s fotografiami a technickými údajmi na adresu info@surplex.com. Následne vás čoskoro kontaktuje člen nášho tímu.

Všetko z jednej ruky. Či už u predávajúceho alebo kupujúceho, spoločnosť Surplex zabezpečí odbornú demontáž, fakturačný proces, colné formality, vypracovanie dokumentácie, vybavenie v stanovenom termíne, a to vo viac než 20 jazykoch.

Máte ďalšie otázky?
Radi vám pomôžeme. Kontaktujte Surplex