Podpora / Často kladené dotazy surplex.com

1. Registrace

Na našich webových stránkách se musíte zaregistrovat, jestliže se chcete zúčastnit některé z našich aukcí, chcete nám nabídnout nebo poptáváte nějaké zboží nebo chcete používat doplňky, jako je například seznam sledování.

1) Klikněte na „Přihlásit se“ v pravém horním rohu stránky a poté na „Registrovat se“.

Registration 1

2) Vyplňte své osobní údaje (oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa).

Registration 2

3) Zadejte heslo ke svému účtu. Zadejte také název, adresu a DIČ své společnosti a číslo svého mobilního telefonu. Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a vyjádřete svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka. Poté klikněte na „Dokončit registraci“.

Registration 3

4) Za účelem kontroly vaší e-mailové adresy vám teď zašleme potvrzovací e-mail. Podívejte se proto do své e-mailové poštovní přihrádky a otevřete naši e-mailovou zprávu.

Registration 4

5) Klikněte na „Teď dokončit registraci“. Pokud potvrzovací e-mail nemůžete najít, podívejte se prosím nejprve do přihrádky se spamem. Jestliže jste opravdu neobdrželi žádný e-mail, spojte se prosím s naším zákaznickým servisem.

Registrierung 5

6) Následně prověříme platnost vašeho mobilního telefonního čísla. Klikněte proto na „Ověřit číslo mobilu“. Na váš mobil teď odešleme SMS kód.

Registrierung 6

7) Tento kód prosím zadejte do příslušného políčka a poté klikněte na „Potvrdit SMS kód“.

Registrierung 7

8) Vaše registrace je nyní úplná a můžete plně využívat naše služby.

Registrierung 8

Registrace na našich stránkách je bezplatná. Poplatek je třeba uhradit jen, když chcete přihodit nabídku do aukce a vaše nabídka je úspěšná.

Číslo vašeho mobilního telefonu může být dodatečně ověřeno ručně. Obraťte se prosím na náš zákaznický servis +49 211 – 4227370.

2. Podávání nabídek a automatické přihazování

Nabídky můžete podávat po provedení registrace na Surplex. Před podáním konkrétní nabídky však musíte před každou aukcí akceptovat speciální podmínky aukce. Nabídku můžete podat tak, že jednoduše použijete hodnotu, která je již vyplněná v poli další akceptovaná nabídka, nebo použijete automatické přihazování. U některých aukcí se vyžaduje poskytnutí jistoty, např. zadání kreditní karty.

Aby bylo podávání nabídek co nejpřehlednější, můžete přihazovat v předepsaných krocích.

První možná nabídka je určena vyvolávací cenou, následující nabídky se řídí výši již podaných nabídek. U nízké nabídnuté ceny jsou přírůstky nabídek nižší, u vyšších nabídek se příslušným způsobem zvyšují. Pokud nejste nepodali nejvyšší nabídku, zobrazuje se Vám vždy nejbližší možná nabídka, kterou můžete podat. Pokud jste zadali maximální nabídku pro automatické přihazování, navrhne se vyšší maximální nabídka. Automatické přihazování slouží k tomu, aby se vaše nabídka v okamžiku podání jiné nabídky automaticky zvýšila na další akceptovanou nabídku. Tento proces pokračuje tak dlouho, dokud není dosažena vámi stanovená maximální částka.

Příklad:
Vyvolávací cena zboží činí 490 €.
Kupující A: Nabídne vyvolávací cenu 490 € a stává se tak účastníkem s nejvyšší nabídkou.
Kupující B: Dosavadní nejvyšší nabídka 490 € nedosahuje 500 €, aktuální přírůstek nabídky proto činí stále ještě 20 €. Kupující B nyní nabídne 510 € a stává se účastníkem s nejvyšší nabídkou.
Protože je touto nabídkou ve výši 510 € dosažena další hranice (od 500 €), činí další přírůstek nabídky 50 €.
Pro všechny ostatní účastníky je nyní další akceptovatelnou nabídkou 560 €.

Nejvyšší nabídka   Přírůstky nabídky
1 €   5 €
50 €   10 €
200 €   20 €
500 €   50 €
1.000 €   100 €
2.000 €   200 €
5.000 €   250 €
10.000 €   500 €
20.000 €   1.000 €
50.000 €   2.000 €
200.000 €   5.000 €
500.000 €   10.000 €
1.000.000 €   25.000 €

Automatické přihazování aktivujete tím, že přímo do pole nabídky zadáte svou maximální nabídku. Maximální nabídka musí být vyšší než aktuální minimální nabídka. Alternativně můžete použít i některou z navržených maximálních nabídek. V obou případech za vás systém postupně přihazuje, dokud není dosažena vaše maximální nabídka. Pokud jiný účastník podá nabídku odpovídající vašemu automatickému příhozu, zůstáváte účastníkem s nejvyšší nabídkou, protože jste ji podali dříve. Důležité je, abyste si byli vědomi svých osobních finančních možností, protože každá nabídka je závazná, včetně vaší podané maximální nabídky.

Po zadání vaší maximální nabídky se vaše aktuální nabídka zvyšuje automatickým přihazováním o aktuální přírůstky do chvíle, kdy je dosažena vaše maximální nabídka.

Příklad:
U zboží je nastavena vyvolávací cena ve výši 15 000 €.
Kupující A: Nabídne vyvolávací cenu 15 000 € a stává se tak účastníkem s nejvyšší nabídkou.
Kupující B: Zadá maximální nabídku 18 000 eur. Automatické přihazování za něj podá další akceptovanou nabídku ve výši 16 000 eur. Kupující B je nyní účastníkem s nejvyšší nabídkou.
Kupující A: Nabídne 17 000 € a stává se účastníkem s nejvyšší nabídkou.
Kupující B: Automatické přihazování podá za kupujícího B nabídku ve výši 18 000 €, a ten tak stává účastníkem s nejvyšší nabídkou. Protože je tím dosažena maximální nabídka kupujícího B, nepodají se automatickým přihazováním žádné další nabídky, ani když někdo jiný podá vyšší nabídku než kupující B. Pokud se kupující B chce dále účastnit aukce, musí učinit další akceptovanou nabídku nebo zadat další maximální nabídku pro automatické přihazování.

Výhoda automatického přihazování spočívá v tom, že průběh aukce nemusíte živě sledovat a automatické přihazování za vás nezávisle na vaší účasti převezme podávání nabídek ve stanovených krocích. Pokud někdo podá vyšší nabídku, reaguje automatické přihazování okamžitě, dokud není dosažena vaše stanovená maximální nabídka.

Minimální cena je částka, která musí být při aukci dosažena, aby prodávající zboží bez výhrady prodal. Pokud nebyla minimální cena dosažena, prodá se zboží teprve po dohodě s prodávajícím. Prodávající může rozhodnout, zda zboží přesto prodá. Na zboží neexistuje právní nárok. Výše minimální ceny zboží se nezveřejňuje. Pokud však minimální cena dosud není dosažena, zobrazuje se tento stav v okně nabídek.

U tohoto zboží byla definována minimální cena, která nebyla vaší nabídkou dosažena. V takovém případě obdržíte příklep s výhradou.

Příklad:
U zboží s definovanou minimální cenou 700 € činí aktuální nejvyšší nabídka 600 €.
Kupující A: Podá další akceptovanou nabídku ve výši 650 € a stává se účastníkem s nejvyšší nabídkou. Nebyla však dosažena minimální cena. Pokud nepředloží nabídku nikdo další, obdrží kupující A příklep s výhradou.
Kupující B: Nabídne 700 € a tím je dosažena minimální cena ve výši 700 €. Je účastníkem s nejvyšší nabídkou a obdrží příklep, pokud nebude podána další nabídka.

Je možné, že u některých položek zboží byly stanoveny minimální ceny. Pokud nebyla dosažena minimální cena, je prodávající informován o nejvyšších nabídkách. Poté rozhodne, zda bude zboží prodáno za dosažené ceny. Jestliže prodávající souhlasí s prodejem za aktuální nejvyšší nabídku nebo navrhne jinou cenu, je o tom účastník s nejvyšší nabídkou informován do dvou pracovních dnů. Mějte prosím na paměti, že jako účastník s nejvyšší nabídkou jste svou nabídkou vázán po dobu 48 hodin od skončení aukce zboží, na které jste podal nabídku, bez ohledu na to, zda došlo k navázání kontaktu, či ne.

Pokud jste byl přeplacen okamžitě po podání své nabídky, používá pravděpodobně někdo jiný automatické přihazování a stanovil vyšší maximální částku, než je vaše nabídka. Abyste se stali účastníkem s nejvyšší nabídkou, musíte svou maximální nabídku zvýšit minimálně na další akceptovanou nabídku.

Pokud podáváte nabídky na jednu nebo několik položek zboží, musíte dbát na dvě věci. Za prvé, každá nabídka je závazná. I když přeplatíte sami sebe, je platná vaše poslední podaná nabídka. Pouze tak můžeme zajistit férový průběh aukce a vyhovět zájmům kupujících a prodávajících. Za druhé, speciální podmínky každé aukce obsahují informace, které jsou pro vás relevantní. Informujte se včas o rámcových podmínkách aukce. V případě dotazů je vám kdykoliv k dispozici náš tým péče o zákazníky.

3. Přihlásit se k vyhledávání

Jestliže výsledkem vyhledávání včetně nastavených filtrů není aktuálně žádná položka odpovídající Vašim požadavkům, můžete si zcela jednoduše předplatit vyhledávání včetně všech filtrů. Jakmile bude položka odpovídající Vašim požadavkům dostupná, obdržíte e-mail. Můžete si předplatit libovolný seznam všech filtrů. Vámi zvolená kritéria budou uložena a lze je kdykoli znovu zobrazit. Pokud budou nově přidané položky odpovídat Vašemu vyhledávání, budete informováni e-mailem. Tato nastavení můžete spravovat v „sekci Můj účet => Oznámení“.

Chcete-li si vyhledávání předplatit, můžete nejdříve jednoduše vyhledat Vámi požadované klíčové slovo nebo zvolit kategorii a případně na ně použít filtry. Tlačítkem „Předplatit vyhledávání“ si ho pak můžete předplatit.

Předplacené vyhledávání, které už neodpovídá Vašim požadavkům na vyhledávání, můžete vymazat v „sekci Můj účet => Oznámení“.

4. Aukce

K vydražené ceně je třeba připočíst aukční poplatek. Výše aukčního poplatku se může u různých kategorií nebo v rámci projektů lišit. Aukční poplatek je uveden na příslušných stránkách výrobků. V závislosti na popisu výrobku je k tomu dále třeba připočíst případné náklady na demontáž a naložení. Daň z přidané hodnoty se netýká společností z členských zemí EU, které mají platné daňové identifikační číslo a nenakupují zboží ve své zemi. U kupujících ze zemí, které nejsou členskými zeměmi EU, se daň z přidané hodnoty neúčtuje, pokud je řádně proveden vývoz.

Pokud se vám nedaří přihlásit se na naše stránky, využijte prosím možnosti obnovy zapomenutého hesla. Pokud problémy přetrvají, kontaktujte prosím náš zákaznický servis: 0211 – 4227370.

Není-li dosud pro danou položku podána nabídka, je to ve výjimečných případech možné. Obraťte se na příslušnou kontaktní osobu.

Zpravidla ještě v den aukce obdržíte e-mailem naši fakturu. Trvá-li nějaká aukce dva dny nebo déle, může se stát, že svoji fakturu obdržíte teprve v poslední den aukce. Když uhradíte fakturu, obdržíte od nás adresu a časový rámec pro vyzvednutí. Za organizaci přepravy zpravidla odpovídáte vy, naši kolegové vám však mohou na vyžádání zaslat naši nabídku přepravy.

Položka označená jako rezervovaná je vyhrazena 48 hodin pro kupujícího, který však nenabídl stanovenou minimální cenu. Rezervované položky jsou proto případně stále dostupné.

Částky až do výše 2000 EUR můžete platit přes PayPal nebo kreditní kartou. Své faktury najdete po přihlášení na naší domovské stránce pod položkou „Můj účet", „Moje faktury". Pokud chcete platit přes PayPal, najdete zde svůj odkaz Údaje o účtu pro převod jsou uvedeny na faktuře. V sekci „Způsoby platby" můžete ve svém profilu navíc přidat údaje o svých kreditních kartách (MasterCard a Visa), abyste mohli platit také tímto způsobem. V současné době on-line platby za výrobky ze zemí Francii, Švýcarsku a Španělsku není možné.

V následujících zemích, z nichž se zboží prodává, v současné době účtujeme na zajištění rizika spojeného s daní z přidané hodnoty kauci mezi 19 % a 27 %: Polsko, Velká Británie, Slovensko, Belgie, Rakousko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Chorvatsko. U kupujících se sídlem mimo EU je nutný doklad o správně uzavřených dokumentech pro vývoz. U všech ostatních prodejů je pro vrácení kauce vyžadován kompletně vyplněný CMR doklad, faktura o přepravě vystavená nezávislou přepravní společností a doklad o úhradě faktury za přepravu. Pokud přepravu zboží zajišťuje společnost Surplex, je pro vrácení kauce vyžadován jen CMR doklad. V závislosti na požadavku země, z níž je zboží prodáváno, je třeba CMR doklad doručit poštou s originálním podpisem a razítkem.

Doba pro vyzvednutí položky je většinou určena ve speciálních podmínkách aukce nebo v popisu položky.

Náhrada nákladů průmyslové aukční síně se nazývá „aukční poplatek“. Výše aukčního poplatku se může u různých kategorií nebo v rámci projektů lišit. Aukční poplatek se uvádí na příslušných stránkách výrobků. Kupující musí aukční poplatek zohlednit v celkové kalkulaci.

Některé stroje nemohou být otestovány našimi projektovými manažery, protože manažeři nemají pravomoc je uvést do provozu. V těchto případech nejsme schopni zaručit funkčnost položky.

Top položka: Zboží s osobním doporučením.
Hot Lot: Zboží s velkou poptávkou (minimálně 10 nabídek).
Rada: Atraktivní poměr ceny vůči výkonu.

Vezměte prosím na vědomí, že ke zboží z aukce zpravidla nemůžeme na faktuře vystavit doklady o původu a dokumenty o preferenčním původu, jako jsou EUR.1 nebo prohlášení o původu, protože k tomu nemáme k dispozici zákonem stanovené předchozí doklady. Neoprávněné vystavení a použití dokladů o preferenčním původu naplňuje skutkovou podstatu krácení daně, resp. napomáhání krácení daně.

Technické doklady, popř. dokumenty a (další) příslušenství nejsou nezbytně součástí dodávky. Součástí dodávky jsou pouze v případě, že jsou uvedeny v popisu výrobku. Pokud máte v této souvislosti dotazy, obraťte se prosím na příslušného projektového manažera.

5. Náklady na demontáž a naložení (D+N)

D+N zahrnuje: vyzvednutí, demontování, zabalení, vynesení, naložení, zajištění nákladu, dokumentaci. Pozor: nakládáme pouze na nákladní vozidla a zboží je připraveno pouze na tuto přepravu. Zabalení pro námořní přepravu a nakládku kontejnerů je třeba zajistit v námořním přístavu. Demontážní týmy na místě pomáhají vyzvedávajícímu se zajištěním nákladu. Vhodné prostředky k zajištění nákladu musí zajistit vyzvedávající.

Znamená to, že náklady na demontáž a naložení jsou povinné. Vyplývá to z toho, že tyto náklady patří k všeobecným projektovým nákladům. Vznikají proto nezávisle na vydražené ceně nebo způsobu vyzvednutí. To znamená, že jsou účtovány také v případě vyzvednutí ve vlastní režii. Pokud totiž zákazník realizuje např. naložení a zajištění nákladu, byly už námi provedeny předřazené pracovní kroky, jako například demontáž a zabalení.

D+N náklady se liší na základě daných místních podmínek, regionálních cenových struktur a v neposlední řadě závisí na skutečné náročnosti. Může se stát, že podobné zboží vykazuje odlišné D+N náklady, např. pokud bylo zboží 1 zpracováno s podstatně vyšší náročností než zboží 2.
Totéž platí pro zcela odlišné položky zboží. Může se stát, že zdánlivě „lehčí“ zboží vykazuje vyšší D+N náklady než zdánlivě „náročné“ zboží.

U určitého zboží vám společnost Surplex nabízí dvě možnosti demontáže vašeho stroje. Pokud se nerozhodnete pro naši variantu, dojde k prodeji „od základu“. „Od základu“ znamená, že jste sami odpovědní za demontáž a naložení stroje na své vozidlo. Na místě nejsou poskytovány manipulační vozíky ani nářadí a musíte si je zajistit sami.

D+N náklady jsou (zpravidla) u každého zboží viditelné už v okamžiku spuštění aukce a rozumějí se zásadně jako příplatek k vydražené ceně. Prosíme vás proto, abyste své nabídky kalkulovali se zohledněním D+N nákladů.

6. Přeprava

Obecně jste za zajištění přepravy odpovědní vy. Na vyžádání rádi prověříme, zda vám můžeme vydražené zboží zaslat.

Sdružení zboží z různých míst není možné. Zboží musí být z důvodu odpovědnosti naloženo přímo v místě.

Předpokládanou dobu vyzvednutí najdete ve speciálních podmínkách aukce. Po přijetí platby vás bude odpovědný pracovník informovat o přesné době vyzvednutí a sjedná s vámi termín vyzvednutí.

„Naložení na nákladní auto / bezplatné naložení na nákladní auto“ pro vás jako zákazníka znamená, že náš tým na místě nakládky připraví řádné spediční vyzvednutí zboží plus naložení na vámi poskytnuté vozidlo. Rádi pro vás také přepravu zajistíme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte před aukcí nebo po vydražení zboží.

Pokud je zboží vhodné pro zaslání balíkem, dostanete nabídku na odpovídající přepravu.

Prokazovací povinnost se liší v závislosti na zemi, v níž se zboží nachází. Pokud není ve speciálních podmínkách aukce uvedeno konkrétně nic jiného, platí prokazovací povinnost podle aktuálně platného nařízení EU.

Za vývoz je obecně v zahraničním obchodu považován přeshraniční prodej zboží nebo služeb z tuzemska do zahraničí. Pokud se místo nakládky i vykládky nachází v EU, není vývoz nutný. Pokud se místo nakládky a místo vykládky nachází ve dvou rozdílných ekonomikách, je nutný export. Společnost Surplex provádí kontrolu vývozu u veškerého zboží, které je prodáváno do třetí země. Sazební zařazení zboží a vyhotovení vývozních dokumentů zajišťuje vždy společnost Surplex. Také podání žádosti o vývozní povolení, pokud jsou nezbytná, zajišťuje společnost Surplex. Vývozní dokumenty jsou buď k dispozici přímo při nakládce zboží, nebo musí být vyžádány od celního agenta po prohlídce zboží ze strany celního úřadu (také „přeprava s více zastávkami“). Bližší informace získáte při vyzvednutí zboží. Za dodržení dovozních předpisů, podání žádosti o dovozní povolení a vyhotovení tranzitních dokladů odpovídá kupující.

7. Prodej

Své položky můžete nabídnout zasláním e-mailu s fotografiemi a technickými údaji na adresu info@surplex.com. Některý ze členů našeho týmu vás krátce po obdržení e-mailu kontaktuje.

Jedná se o kompletní servis. Ať jste nabízející nebo kupující, Surplex zařídí profesionální demontáž, fakturační proces, celní kontrolu, přípravu dokumentů i vyřízení v dohodnutém termínu, a to ve více než 20 jazycích.

Pořád máte nějaké otázky?
Rádi vám poradíme. Kontaktujte Surplex