Podpora / Často kladené dotazy surplex.com

1. Registrace

Na našich webových stránkách se musíte zaregistrovat, jestliže se chcete zúčastnit některé z našich aukcí, chcete nám nabídnout nebo poptáváte nějaké zboží nebo chcete používat doplňky, jako je například seznam sledování.
Registrace na našich stránkách je bezplatná. Poplatek je třeba uhradit jen, když chcete přihodit nabídku do aukce a vaše nabídka je úspěšná.
Číslo vašeho mobilního telefonu může být dodatečně ověřeno ručně. Obraťte se prosím na náš zákaznický servis +49 211 – 4227370.

2. Aukce

K vydražené ceně je třeba připočíst aukční poplatek, jehož výše je uvedena na příslušných stránkách výrobků. V závislosti na popisu výrobku je k tomu dále třeba připočíst náklady na demontáž a naložení. Daň z přidané hodnoty se netýká společností z členských zemí EU, které mají platné daňové identifikační číslo a nenakupují zboží ve své zemi. U kupujících ze zemí, které nejsou členskými zeměmi EU, se daň z přidané hodnoty neúčtuje, pokud je řádně proveden vývoz. V některých evropských zemích je na obchodní faktuře účtována kauce ve výši daně z přidané hodnoty v příslušné zemi. Po obdržení dodacích dokumentů po doručení bude kauce vrácena. Naši pracovníci Vám s nákupem rádi poradí.
K přihazování na našich stránkách je třeba se jednoduše zaregistrovat a přijmout speciální podmínky aukce před tím, než se samotné aukce budete moci zúčastnit.
Pokud se vám nedaří přihlásit se na naše stránky, využijte prosím možnosti obnovy zapomenutého hesla. Pokud problémy přetrvají, kontaktujte prosím náš zákaznický servis: 0211 – 4227370.
Není-li dosud pro danou položku podána nabídka, je to ve výjimečných případech možné. Obraťte se na příslušnou kontaktní osobu.
Přihazovací agent je pro vás automaticky aktivován. Jednoduše zadejte vaši nejvyšší možnou nabídku do pole nabídek a systém umístí další nabídky s určitým přírůstkem. Příklad: momentální nejvyšší nabídka činí 15 000 €, další minimální nabídka je 16 000 € – pro vaše nabídky je použit přírůstek 1 000 €. Pokud chcete utratit za položku maximálně 20 000 €, vložte 20 000 € do pole nabídek a přihazovací agent za vás umístí nabídky s přírůstkem 1 000 €.
Zpravidla ještě v den aukce obdržíte e-mailem naši fakturu. Trvá-li nějaká aukce dva dny nebo déle, může se stát, že svoji fakturu obdržíte teprve v poslední den aukce. Když uhradíte fakturu, obdržíte od nás adresu a časový rámec pro vyzvednutí. Za organizaci přepravy zpravidla odpovídáte vy, naši kolegové vám však mohou na vyžádání zaslat naši nabídku přepravy.
Částky až do výše 2000 EUR můžete platit přes PayPal nebo kreditní kartou. Své faktury najdete po přihlášení na naší domovské stránce pod položkou „Můj účet", „Moje faktury". Pokud chcete platit přes PayPal, najdete zde svůj odkaz Údaje o účtu pro převod jsou uvedeny na faktuře. V sekci „Způsoby platby" můžete ve svém profilu navíc přidat údaje o svých kreditních kartách (MasterCard a Visa), abyste mohli platit také tímto způsobem. V současné době on-line platby za výrobky ze zemí Francii, Švýcarsku a Španělsku není možné.
Aby mohla být vystavena faktura s 0% DPH, jsou vedle platného DIČ v příslušných zemích vyžadovány také podklady pro finanční úřady (doklady o odeslání). V níže uvedených zemích je v současné době požadována kauce ve výši příslušné DPH: Polsko, Velká Británie, Slovensko, Belgie, Rakousko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Chorvatsko. U kupujících se sídlem mimo EU je nutný pouze doklad o správně uzavřených dokumentech pro vývoz. U všech ostatních prodejů je pro vrácení kauce vyžadován kompletně vyplněný CMR doklad, faktura o přepravě vystavená nezávislou přepravní společností a doklad o úhradě faktury za přepravu. Pokud přepravu zboží zajišťuje společnost Surplex, je pro vrácení kauce vyžadován jen CMR doklad. V závislosti na požadavku země, z níž je zboží prodáváno, je CRM doklad zčásti vyžadován také poštou, a to s originálním podpisem a razítkem. Po úspěšné kontrole dokumentů je kauce vrácena nebo na přání zákazníka uložena pro příští nákupy na jeho zákaznický účet.
Doba pro vyzvednutí položky je většinou určena ve speciálních podmínkách aukce nebo v popisu položky.
Náhrada nákladů průmyslové aukční síně se nazývá aukční poplatek a uvádí se na příslušných stránkách výrobků. Kupující musí aukční poplatek zohlednit v celkové kalkulaci.
Některé stroje nemohou být otestovány našimi projektovými manažery, protože manažeři nemají pravomoc je uvést do provozu. V těchto případech nejsme schopni zaručit funkčnost položky.
U některých položek této aukce byly stanoveny minimální ceny! Pokud nikdo nenabídne ani minimální cenu, je zadavatel informován o nejvyšších nabídkách. Poté rozhodne, zda budou položky prodány za nabízené ceny. Jestliže zadavatel/nabízející souhlasí s prodejem za aktuální nejvyšší nabídku nebo navrhne jinou cenu, je o tom účastník s nejvyšší nabídkou do dvou pracovních dnů informován. Účastník s nejvyšší nabídkou zůstává vázán svou nabídkou bez ohledu na to, zda došlo do 48 hodin od skončení aukce zboží, na které předložil nabídku, k navázání kontaktu, či ne. Pokud by u určité položky zatím nebyla nabídnuta minimální cena, je to poznamenáno v okně nabídek.
Top položka: Zboží s osobním doporučením.
Hot Lot: Zboží s velkou poptávkou (minimálně 10 nabídek).
Rada: Atraktivní poměr ceny vůči výkonu.
Vezměte prosím na vědomí, že ke zboží z aukce zpravidla nemůžeme na faktuře vystavit doklady o původu a dokumenty o preferenčním původu, jako jsou EUR.1 nebo prohlášení o původu, protože k tomu nemáme k dispozici zákonem stanovené předchozí doklady. Neoprávněné vystavení a použití dokladů o preferenčním původu naplňuje skutkovou podstatu krácení daně, resp. napomáhání krácení daně.
Technické doklady, popř. dokumenty a (další) příslušenství nejsou nezbytně součástí dodávky. Součástí dodávky jsou pouze v případě, že jsou uvedeny v popisu výrobku. Pokud máte v této souvislosti dotazy, obraťte se prosím na příslušného projektového manažera.

3. Náklady na demontáž a naložení (D+N)

D+N zahrnuje: vyzvednutí, demontování, zabalení, vynesení, naložení, zajištění nákladu, dokumentaci. Pozor: nakládáme pouze na nákladní vozidla a zboží je připraveno pouze na tuto přepravu. Zabalení pro námořní přepravu a nakládku kontejnerů je třeba zajistit v námořním přístavu. Demontážní týmy na místě pomáhají vyzvedávajícímu se zajištěním nákladu. Vhodné prostředky k zajištění nákladu musí zajistit vyzvedávající.
Znamená to, že náklady na demontáž a naložení jsou povinné. Vyplývá to z toho, že tyto náklady patří k všeobecným projektovým nákladům. Vznikají proto nezávisle na vydražené ceně nebo způsobu vyzvednutí. To znamená, že jsou účtovány také v případě vyzvednutí ve vlastní režii. Pokud totiž zákazník realizuje např. naložení a zajištění nákladu, byly už námi provedeny předřazené pracovní kroky, jako například demontáž a zabalení.
D+N náklady se liší na základě daných místních podmínek, regionálních cenových struktur a v neposlední řadě závisí na skutečné náročnosti. Může se stát, že podobné zboží vykazuje odlišné D+N náklady, např. pokud bylo zboží 1 zpracováno s podstatně vyšší náročností než zboží 2.
Totéž platí pro zcela odlišné položky zboží. Může se stát, že zdánlivě „lehčí“ zboží vykazuje vyšší D+N náklady než zdánlivě „náročné“ zboží.
U určitého zboží vám společnost Surplex nabízí dvě možnosti demontáže vašeho stroje. Pokud se nerozhodnete pro naši variantu, dojde k prodeji „od základu“. „Od základu“ znamená, že jste sami odpovědní za demontáž a naložení stroje na své vozidlo. Na místě nejsou poskytovány manipulační vozíky ani nářadí a musíte si je zajistit sami.
D+N náklady jsou (zpravidla) u každého zboží viditelné už v okamžiku spuštění aukce a rozumějí se zásadně jako příplatek k vydražené ceně. Prosíme vás proto, abyste své nabídky kalkulovali se zohledněním D+N nákladů.

4. Přeprava

Obecně jste za zajištění přepravy odpovědní vy. Na vyžádání rádi prověříme, zda vám můžeme vydražené zboží zaslat.
Sdružení zboží z různých míst není možné. Zboží musí být z důvodu odpovědnosti naloženo přímo v místě.
Předpokládanou dobu vyzvednutí najdete ve speciálních podmínkách aukce. Po přijetí platby vás bude odpovědný pracovník informovat o přesné době vyzvednutí a sjedná s vámi termín vyzvednutí.
„Naložení na nákladní auto / bezplatné naložení na nákladní auto“ pro vás jako zákazníka znamená, že náš tým na místě nakládky připraví řádné spediční vyzvednutí zboží plus naložení na vámi poskytnuté vozidlo. Rádi pro vás také přepravu zajistíme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte před aukcí nebo po vydražení zboží.
Pokud je zboží vhodné pro zaslání balíkem, dostanete nabídku na odpovídající přepravu.
Prokazovací povinnost se liší v závislosti na zemi, v níž se zboží nachází. Pokud není ve speciálních podmínkách aukce uvedeno konkrétně nic jiného, platí prokazovací povinnost podle aktuálně platného nařízení EU.
Za vývoz je obecně v zahraničním obchodu považován přeshraniční prodej zboží nebo služeb z tuzemska do zahraničí. Pokud se místo nakládky i vykládky nachází v EU, není vývoz nutný. Pokud se místo nakládky a místo vykládky nachází ve dvou rozdílných ekonomikách, je nutný export. Společnost Surplex provádí kontrolu vývozu u veškerého zboží, které je prodáváno do třetí země. Sazební zařazení zboží a vyhotovení vývozních dokumentů zajišťuje vždy společnost Surplex. Také podání žádosti o vývozní povolení, pokud jsou nezbytná, zajišťuje společnost Surplex. Vývozní dokumenty jsou buď k dispozici přímo při nakládce zboží, nebo musí být vyžádány od celního agenta po prohlídce zboží ze strany celního úřadu (také „přeprava s více zastávkami“). Bližší informace získáte při vyzvednutí zboží. Za dodržení dovozních předpisů, podání žádosti o dovozní povolení a vyhotovení tranzitních dokladů odpovídá kupující.

5. Prodej

Své položky můžete nabídnout zasláním e-mailu s fotografiemi a technickými údaji na adresu info@surplex.com. Některý ze členů našeho týmu vás krátce po obdržení e-mailu kontaktuje.
Jedná se o kompletní servis. Ať jste nabízející nebo kupující, Surplex zařídí profesionální demontáž, fakturační proces, celní kontrolu, přípravu dokumentů i vyřízení v dohodnutém termínu, a to ve více než 20 jazycích.

Pořád máte nějaké otázky?
Rádi vám poradíme. Kontaktujte Surplex

Sledované položky
Položka byla odstraněna. Vrátit